کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

آموزش انواع عملیات در درخت قرمز سیاه

در این صفحه عالی عملیات هایی که در درخت قرمز سیاه یا همان سرخ سیاه وجود دارد آموزش داده شده است، عملیات های درج در درخت قرمز سیاه و حذف در آن گفته شده است

درخت قرمز-سیاه یک درخت جستجوی باینری خود متعادل کننده است که در آن هر گره حاوی یک بیت اضافی برای نشان دادن رنگ گره، قرمز یا سیاه است. این درخت را در مقاله درخت قرمز-سیاه بطور کامل معرفی کردیم. در این مقاله به بررسی عملیات‌های این نوع درخت می‌پردازیم.

عملیات درج در درخت قرمز-سیاه

قوانین زیر برای درج در درخت قرمز-سیاه استفاده می‌شود:

 1. اگر درخت خالی است، یک گره جدید به عنوان گره ریشه با رنگ سیاه ایجاد می‌کنیم.
 2. اگر درخت خالی نباشد، یک گره جدید به عنوان گره برگ با رنگ قرمز ایجاد می‌کنیم.
 3. اگر والد گره جدید سیاه است، از آن خارج شوید.
 4. اگر والد گره جدید قرمز باشد، باید رنگ گره کناری گره جدید را بررسی کنیم.
  • اگر رنگ مشکی باشد، چرخش و رنگ‌آمیزی دوباره را انجام می‌دهیم.
  • اگر رنگ قرمز باشد، گره را دوباره رنگ می‌کنیم؛ همچنین بررسی خواهیم کرد که آیا والد والد گره جدید، گره ریشه است یا خیر. اگر گره ریشه نباشد، گره را دوباره رنگ کرده و دوباره بررسی می‌کنیم.

مثال

برای درک بهتر موارد فوق فرض کنید می‌‍خواهیم اعداد زیر را به ترتیب در درخت قرمز-سیاه خالی درج کنیم:

10، 18، 7، 15، 16، 30

 1. مرحله 1: در ابتدا، درخت خالی است، بنابراین یک گره جدید با مقدار 10 ایجاد می کنیم. این اولین گره درخت است، بنابراین گره ریشه آن خواهد بود. همانطور که قبلاً گفتیم، گره ریشه باید سیاه باشد که در زیر نشان داده شده است: ایجاد یک گره جدید با مقدار 10
 2. مرحله 2: گره بعدی 18 است. از آنجایی که 18 بزرگتر از 10 است، همانطور که در زیر نشان داده شده است در سمت راست 10 قرار می گیرد. اضافه کردن گره 18 به درخت قرمز-سیاه
  قانون دوم درخت قرمز سیاه را می‌دانیم که اگر درخت خالی نباشد، گره تازه ایجاد شده رنگ قرمز خواهد داشت بنابراین، گره 18 دارای رنگ قرمز است، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:
  اکنون قانون سوم درخت قرمز-سیاه را بررسی می کنیم، یعنی اینکه آیا والد گره جدید سیاه است یا خیر. در شکل بالا، والد گره سیاه است بنابراین، این درخت، یک درخت قرمز-سیاه است.
 3. مرحله 3: اکنون گره جدیدی با مقدار 7 با رنگ قرمز ایجاد می‌کنیم. از آنجایی که 7 کمتر از 10 است، همانطور که در زیر نشان داده شده است، در سمت چپ 10 قرار می‌گیرد:اضافه کردن گره جدید با مقدار 7 با رنگ قرمزاکنون قانون سوم درخت قرمز-سیاه را بررسی می کنیم، یعنی اینکه آیا والد گره جدید سیاه است یا خیر. همانطور که مشاهده می‌کنیم، والد گره 7 سیاه رنگ است و از ویژگی های درخت قرمز-مشکی تبعیت می‌کند.
 4. مرحله 4: عنصر بعدی 15 است و 15 بزرگتر از 10 اما کمتر از 18 است، بنابراین گره جدید در سمت چپ گره 18 ایجاد می‌شود. رنگ گره 15 قرمز خواهد بود زیرا درخت خالی نیست.
  درخت فوق ویژگی درخت قرمز-سیاه را نقض می‌کند زیرا دارای یک رابطه والد-فرزند قرمز-قرمز است. اکنون باید قوانینی را برای ساختن درخت قرمز-مشکی اعمال کنیم. قانون 4 می‌گوید که اگر والد گره جدید قرمز باشد، باید رنگ گره کناری والد گره جدید را بررسی کنیم. گره جدید گره 15 است. والد گره جدید گره 18 است و گره کناری آن، گره 7 است. از آنجایی که رنگ گره 7 قرمز است، قانون 4a را اعمال می‌کنیم. قانون 4a می‌گوید که ما باید هم گره والد و هم گره کناری والد را دوباره رنگ کنیم بنابراین، هر دو گره یعنی 7 و 18، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، دوباره رنگ می‌شوند:اضافه کردن گره جدید 15 در سمت چپ گره 18همچنین باید بررسی کنیم که آیا والد والد گره جدید، گره ریشه است یا خیر. همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنیم، والد والد گره جدید، گره ریشه است بنابراین نیازی به رنگ آمیزی مجدد آن نیست.
 5. مرحله 5: عنصر بعدی 16 است. چون 16 بزرگتر از 10 است اما کمتر از 18 و بزرگتر از 15 است، گره 16 در سمت راست گره 15 قرار می‌گیرد. درخت خالی نیست. گره 16 قرمز خواهد بود، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:گره جدید 16 در سمت راست گره 15 قرار می‌گیرددر شکل بالا مشاهده می‌کنیم که این درخت خصوصیت والد-فرزندی را نقض می‌کند زیرا دارای یک رابطه والد-فرزند قرمز-قرمز است. برای ساختن درخت قرمز-مشکی باید قوانینی را اعمال کنیم. از آنجایی که والد گره جدید قرمز است و والد گره جدید، گره کناری ندارد، بنابراین قانون 4a اعمال خواهد شد. قانون 4a می‌گوید که برخی از چرخش‌ها و رنگ‌آمیزی مجدد باید روی درخت انجام شود. از آنجایی که گره 16 سمت راست گره 15 است و والد گره 15 گره 18 است، گره 15 در سمت چپ گره 18 است. در اینجا ما یک رابطه LR داریم بنابراین باید دو چرخش انجام دهیم. ابتدا چرخش چپ و سپس چرخش راست را انجام می‌دهیم. چرخش چپ روی گره‌های 15 و 16 انجام می‌شود، جایی که گره 16 به سمت بالا حرکت می‌کند و گره 15 به سمت پایین حرکت می‌کند. هنگامی که چرخش چپ انجام شد، درخت مانند شکل زیر به نظر می‌رسد:چرخش چپ روی گره های 15 و 16در شکل بالا مشاهده می کنیم که یک رابطه LL وجود دارد. درخت فوق دارای تضاد قرمز-قرمز است بنابراین چرخش راست را انجام می‌دهیم. وقتی چرخش راست را انجام می‌دهیم، عنصر میانه گره ریشه خواهد بود. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، پس از انجام چرخش سمت راست، گره 16 به گره ریشه تبدیل می‌شود و گره‌های 15 و 18 به ترتیب فرزند چپ و فرزند راست خواهند بود:پس از انجام چرخش سمت راست، گره 16 به گره ریشه تبدیل می شود و گره های 15 و 18 به ترتیب فرزند چپ و فرزند راست خواهند بودپس از چرخش، گره 16 و گره 18 دوباره رنگ می‌شوند. رنگ گره 16 قرمز است بنابراین به سیاه و رنگ گره 18 سیاه می‌شود پس همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، به رنگ قرمز تغییر می‌کند:.پس از چرخش، گره 16 و گره 18 دوباره رنگ می‌شوند. رنگ گره 16 قرمز است، بنابراین به سیاه و رنگ گره 18 سیاه می‌شودمرحله 6: عنصر بعدی 30 است. گره 30 در سمت راست گره 18 درج می‌شود. چون درخت خالی نیست، رنگ گره 30 قرمز خواهد بود:گره 30 در سمت راست گره 18 درج می‌شود.
 6. رنگ والد و گره کناری والد گره جدید قرمز است بنابراین قانون 4b اعمال می شود. در قانون 4b، ما فقط باید رنگ‌آمیزی مجدد انجام دهیم یعنی هیچ چرخشی لازم نیست. رنگ والد (گره 18) و گره کناری والد (گره 15) سیاه می‌شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:رنگ والد (گره 18) و گره کناری والد (گره 15) سیاه می شودهمچنین باید والد والد گره جدید را بررسی کنیم که آیا گره ریشه است یا نه. والد والد گره جدید، یعنی گره 30، گره 16 است و گره 16 یک گره ریشه نیست بنابراین گره 16 را دوباره رنگ می‌کنیم و به رنگ قرمز تغییر می‌کنیم. والد گره 16 گره 10 است و قرمز نیست، بنابراین تضاد قرمز-قرمز وجود ندارد. درخت نهایی به شکل زیر خواهد بود:والد والد گره جدید، یعنی گره 30، گره 16 است و گره 16 یک گره ریشه نیست، بنابراین گره 16 را دوباره رنگ می کنیم و به رنگ قرمز تغییر می کنیم.

عملیات حذف

حال بیایید بررسی کنیم که چگونه یک گره خاص را از درخت قرمز-سیاه حذف کنیم. قوانین زیر برای حذف گره خاص از درخت استفاده می‌شود:

مرحله 1

ابتدا قوانین BST را برای حذف اجرا می‌کنیم.

مرحله 2

حالت اول

اگر گره قرمز باشد که قرار است حذف شود، آن را حذف می‌کنیم. بیایید مورد 1 را از طریق یک مثال درک کنیم. فرض کنید می خواهیم گره 18 را از درخت زیر حذف کنیم:

یک مثال از درخت قرمز سیاه

در ابتدا آدرس گره ریشه را داریم. ابتدا BST را برای جستجوی گره اعمال می‌کنیم. از آنجایی که 18 بزرگتر از 10 و 16 است، 18 فرزند سمت راست گره 16 است. گره 18 یک گره برگ و قرمز است بنابراین از درخت حذف می‌شود. اگر بخواهیم گره داخلی را که دارای یک فرزند است حذف کنیم، ابتدا مقدار گره داخلی را با مقدار گره فرزند جایگزین می‌کنیم و سپس گره فرزند را حذف می‌کنیم. برای مثال درخت بالا را در نظر بگیرید و فرض کنید می‌خواهیم گره 16 را حذف کنیم:

یک مثال از درخت قرمز سیاه

ما نمی‌توانیم گره داخلی را حذف کنیم. ما فقط می‌توانیم مقدار آن گره را با مقدار دیگری جایگزین کنیم. گره 16 در سمت راست گره ریشه قرار دارد و فقط یک فرزند دارد، یعنی گره 18، بنابراین گره 16 با مقدار 18 جایگزین می‌شود، اما رنگ گره ثابت می‌ماند، یعنی سیاه. در پایان گره 18 (گره برگ) از درخت حذف می‌شود.

حذف گره 18 از درخت

اگر بخواهیم گره داخلی که دو گره فرزند دارد را حذف کنیم، در این مورد باید تصمیم بگیریم که از کدام قسمت مقدار گره داخلی (چه زیردرخت چپ یا راست) را جایگزین کنیم. ما دو راه داریم:

فرض کنید می‌خواهیم گره 16 را از درخت زیر حذف کنیم:

یک مثال از درخت قرمز سیاه

گره 16 در سمت راست گره ریشه قرار دارد. در این صورت از گره بعدی در پیمایش Inorder استفاده خواهیم کرد. مقدار 30 کوچک‌ترین مقدار در زیردرخت سمت راست است، بنابراین مقدار 16 را با 30 جایگزین می‌کنیم، اما گره ثابت باقی می‌ماند، یعنی قرمز. پس از جایگزینی، گره برگ، یعنی 30، از درخت حذف می‌شود. از آن جایی که گره 30 یک گره برگ است و به رنگ قرمز است، باید آن را حذف کنیم (نیازی به انجام چرخش یا رنگ‌آمیزی مجدد نداریم).

جایگزین کردن گره 16 با گره 30 و حذف گره 30 از درخت

حالت دوم

اگر گره ریشه نیز سیاه مضاعف است، سیاه مضاعف را بردارید و آن را تک سیاه کنید.

حالت سوم

اگر خواهر یا برادر سیاه مضاعف و فرزندانش سیاه باشند.

 1. گره سیاه مضاعف را بردارید.
 2. رنگ گره را به گره والد (P) اضافه کنید.
  • اگر رنگ P قرمز باشد، سیاه می‌شود.
  • اگر رنگ P سیاه باشد، سیاه مضاعف می‌شود.
 3. رنگ گره کناری گره سیاه مضاعف به قرمز تغییر می‌کند.
 4. اگر وضعیت سیاه مضاعف ایجاد شود موارد دیگر را اعمال خواهیم کرد.

بیایید این مورد را از طریق یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید می‌خواهیم گره 15 را در درخت زیر حذف کنیم.

یک مثال از درخت قرمز سیاه

ما نمی‌توانیم به سادگی گره 15 را از درخت حذف کنیم زیرا گره 15 سیاه است. گره 15 دو فرزند دارد که NIL هستند بنابراین مقدار 15 را با مقدار NIL جایگزین می‌کنیم. از آن جایی که گره 15 و گره NIL سیاه هستند، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، گره پس از جایگزینی سیاه مضاعف می‌شود:

جایگزین کردن مقدار 15 با مقدار NIL

در درخت فوق مشاهده می‌کنیم که گره کناری گره سیاه مضاعف، سیاه است و فرزندانش NIL هستند که آن هم سیاه است. از آنجایی که گره کناری گره سیاه مضاعف و فرزندانش مشکی هستند، نمی‌تواند رنگ سیاه خود را به هیچ کدام بدهد. حال گره والد سیاه مضاعف، قرمز است بنابراین گره سیاه مضاعف رنگ سیاه خود را به گره والد خود می‌دهد. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، رنگ گره 16 به سیاه تغییر می‌کند، در حالی که رنگ گره NIL به یک سیاه تبدیل می‌شود.

رنگ گره 16 به سیاه تغییر می کند، در حالی که رنگ گره NIL به یک سیاه تبدیل می شود.

پس از افزودن رنگ به گره والد خود، رنگ گره کناری گره سیاه مضاعف، یعنی گره 18، به قرمز تغییر می‌کند، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

پس از افزودن رنگ به گره والد خود، رنگ گره کناری گره سیاه مضاعف، یعنی گره 18، به قرمز تغییر می کند.

درخت فوق نشان می‌دهد که مشکل دوگانه سیاه دیگر وجود ندارد و همچنین یک درخت قرمز-سیاه است.

حالت چهارم

اگر خواهر یا برادر گره سیاه مضاعف، قرمز باشد:

بیایید این مورد را از طریق یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید می‌خواهیم گره 15 را در درخت زیر حذف کنیم:

یک مثال از درخت قرمز سیاه که می خواهیم گره 15 را از آن حذف کنیم.

در ابتدا، 15 با مقدار NIL جایگزین می‌شود. پس از جایگزینی، گره سیاه مضاعف می‌‍شود. از آنجایی که گره کناری گره سیاه مضاعف، قرمز است، بنابراین رنگ گره 20 به قرمز و رنگ گره 30 به سیاه تغییر می‌کند. هنگامی که تعویض رنگ انجام شد، چرخش به سمت سیاه مضاعف انجام می‌شود. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، گره 30 به سمت بالا حرکت می‌کند و گره 20 به سمت پایین حرکت می‌کند:

گره 30 به سمت بالا حرکت می کند و گره 20 به سمت پایین حرکت می کند.

در درخت فوق مشاهده می‌کنیم که وضعیت سیاه مضاعف همچنان در درخت وجود دارد. این حالت 3 است که در آن گره‌های کناری سیاه مضاعف، سیاه و فرزندانش نیز سیاه هستند. ابتدا سیاه مضاعف را از گره حذف می‌کنیم و رنگ سیاه را به گره اصلی آن اضافه می‌کنیم. در پایان، رنگ گره کناری سیاه مضاعف، یعنی گره 25، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، به قرمز تغییر می‌کند.

رنگ گره کناری سیاه مضاعف، یعنی گره 25، به قرمز تغییر می کند.

در درخت فوق مشاهده می‌کنیم که وضعیت سیاه دوگانه حل شده است، همچنین خواص درخت قرمز-سیاه را برآورده می‌کند.

حالت پنجم

اگر گره کناری گره سیاه مضاعف سیاه باشد، فرزند گره کناری که از سیاه مضاعف دور است سیاه است، اما فرزند نزدیک به سیاه مضاعف قرمز است.

فرض کنید می‌خواهیم گره 1 را در درخت زیر حذف کنیم.

یک مثال از درخت قرمز سیاه که می خواهیم گره 1 را از آن حذف کنیم.

ابتدا مقدار 1 را با مقدار NIL جایگزین می‌کنیم. گره سیاه مضاعف می‌شود زیرا هر دو گره، یعنی 1 و NIL سیاه هستند. حالت 3 را به‌وجود می‌آورد که نشان می‌دهد گره کناری گره سیاه مضاعف، سیاه است و فرزندانش نیز سیاه هستند. ابتدا سیاه مضاعف گره NIL را حذف می‌کنیم. از آنجایی که والد سیاه مضاعف، سیاه است، هنگامی که رنگ سیاه به گره والد اضافه می‌شود، سیاه مضاعف می‌شود. پس از افزودن رنگ، رنگ گره کناری سیاه مضاعف مطابق شکل زیر به قرمز تغییر می‌کند:

ابتدا مقدار 1 را با مقدار NIL جایگزین می کنیم.

می‌توانیم در تصویر بالا مشاهده کنیم که مشکل سیاه مضاعف هنوز در درخت وجود دارد بنابراین، حالات را مجدداً اعمال خواهیم کرد. حالت 5 را اعمال می‌کنیم زیرا گره کناری گره 7 گره 30 است که سیاه است، فرزند گره 30 که از گره 5 فاصله دارد سیاه است و فرزند گره 30 که نزدیک گره 5 است قرمز است. در این حالت ابتدا رنگ گره 30 و گره 25 را عوض می‌کنیم تا رنگ گره 30 به قرمز و رنگ گره 25 به مشکی تغییر کند.

ابتدا رنگ گره 30 و گره 25 را عوض می کنیم تا رنگ گره 30 به قرمز و رنگ گره 25 به مشکی تغییر کند.

هنگامی که تعویض رنگ گره‌ها کامل شد، باید کناری گره سیاه مضاعف را در جهت مخالف گره سیاه مضاعف بچرخانیم. در این چرخش، گره 30 به سمت پایین حرکت می‌کند در حالی که گره 25 به سمت بالا حرکت می‌کند، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

گره 30 به سمت پایین حرکت می کند در حالی که گره 25 به سمت بالا حرکت می کند.

همانطور که در درخت فوق مشاهده می‌کنیم، آن وضعیت سیاه دوگانه هنوز وجود دارد. بنابراین، ما باید مورد 6 را بررسی کنیم. ابتدا ببینیم حالت ششم چیست.

حالت ششم

اگر گره کناری گره سیاه مضاعف، سیاه باشد و فرزند دورش قرمز باشد:

ما مورد 6 را در مثال بالا برای حل وضعیت سیاه مضاعف اعمال می‌کنیم. در مثال بالا، گره 5 سیاه مضاعف است و گره کناری گره 7 گره 25 است که سیاه است. فرزند دور گره کناری گره سیاه مضاعف گره 30 است که رنگ قرمز دارد. ابتدا رنگ های والد و گره کناری اش را عوض می‌نیم. والد گره 7 گره 10 است و گره کناری اش گره 25 است. رنگ هر دو گره سیاه است بنابراین هیچ جابجایی رخ نمی‌دهد. در مرحله دوم باید والد را در جهت مشکی دوتایی بچرخانیم. پس از چرخش، گره 25 به سمت بالا حرکت می‌کند، در حالی که گره 10 به سمت پایین حرکت می‌کند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، پس از انجام چرخش، درخت به شکل زیر خواهد بود:

در مرحله دوم باید والد را در جهت مشکی دوتایی بچرخانیم. پس از چرخش، گره 25 به سمت بالا حرکت می کند، در حالی که گره 10 به سمت پایین حرکت می کند.

در مرحله بعد سیاهی مضاعف را از گره 7 حذف می‌کنیم و گره 7 رنگ سیاه خود را به فرزند دور یعنی گره 30 می‌دهد بنابراین رنگ گره 30 مانند شکل زیر به سیاه تبدیل می‌شود:

در مرحله بعد سیاهی مضاعف را از گره 7 حذف می کنیم و گره 7 رنگ سیاه خود را به فرزند دور یعنی گره 30 می دهد.

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی عملیات‌های درخت قرمز-سیاه پرداختیم. برای آشنایی بیشتر با این نوع درخت، پیشنهاد می‌کنیم به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.

درخت قرمز-سیاه چیست؟

درخت قرمز-سیاه یک درخت جستجوی دودویی با ویژگی های قرمز-سیاه زیر است:
هر گره یا قرمز یا سیاه است.
هر برگ (NIL) سیاه است.
اگر یک گره قرمز باشد، هر دو فرزند آن سیاه هستند.
هر مسیر ساده از یک گره به یک برگ شامل تعداد برابری گره سیاه است.

آیا یک درخت قرمز-سیاه می‌تواند تمام سیاه باشد؟

بله، اما این موضوع برای درخت قرمز-سیاه با تمام گره‌های قرمز صادق نیست. چنین درختی باطل است. محدودیت‌هایی وجود دارد که گره‌ها باید سیاه باشند؛ به عنوان مثال، گره‌های برگ باید سیاه باشند و فرزندان یک گره قرمز باید سیاه باشند.

چرا درخت قرمز-سیاه بهتر از درخت جستجوی دودویی است؟

به دلیل تغییرات کوچک ایجاد شده و پیروی از خواص درخت قرمز-سیاه، درخت می تواند بدترین حالت خود را از زمان خطی O(N) به زمان لگاریتمی O(log N) بهبود بخشد. با مقادیر کوچک N، N و log(N) قابل مقایسه هستند، اما با رشد داده‌ها، زمان لگاریتمی به طور قابل توجهی کمتر از زمان خطی می‌شود.

درخت AVL بهتر است یا درخت قرمز-سیاه؟

از آنجایی که درخت AVL متعادل‌تر است، جستجوی سریع‌تری را فراهم می‌کند. اما زمانی که بخواهیم عملیات درج و حذف را بیشتر در اولویت قرار دهیم، به دلیل چرخش‌های کمتر، باید به سراغ درخت قرمز-مشکی برویم.

امتیازدهی5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00 امتیاز (1 امتیاز)
اشتراک
بارگذاری نظرات