برنامه مسیر ۸ ماهه تا کنکور: مشاوره خصوصیت با استاد رضوی رو رزرو کن!
رزرو مشاوره
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

دانشگاه های دکتری کامپیوتر

این صفحه عالی دانشگاه های دکتری کامپیوتر را معرفی کرده، همچنین دانشگاه های دکتری کامپیوتر را در همه گرایش های دکتری کامپیوتر به تفکیک معرفی کرده است

پس از فارغ‌التحصیلی از رشته مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر چیست؟ معرفی رشته کامپیوتر توسط اساتید شریفمهندسی کامپیوتر چیست؟ معرفی رشته کامپیوتر توسط اساتید شریفاین صفحه به معرفی کامل رشته کامپیوتر، اعم از دروس رشته کامپیوتر، درآمد رشته کامپیوتر، شغل های رشته کامپیوتر، گرایش ها و زیر شاخه های رشته کامپیوتر پرداخته است در مقطع کارشناسی‌ارشد، بسیاری از دانشجویان تمایل به ادامه مسیر تحصیلات علمی و آکادمیک دارند. رشته مهندسی کامپیوتر نیز همانند بسیاری از رشته‌های دیگر مهندسی، دارای مقطع دکتری است و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری کامپیوتر را دارند، در این مقطع به ادامه مسیر آکادمیک می‌پردازند. محور اصلی فعالیت‌های دانشجویان در مقطع دکتری در این رشته، باتوجه‌به موضوعی که انتخاب می‌کنند می‌تواند تحقیق نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو باشد.

گرایش‌ های دکتری مهندسی کامپیوتر

دکتری کامپیوتر شامل چهار گرایش است که در لیست زیر، این گرایش‌ها به همراه توضیحات اجمالی آنها آورده شده است:

دانشگاه‌ های پذیرنده دکترای مهندسی کامپیوتر

بسیاری از دانشگاه‌ها در سراسر کشور، اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش‌های معرفی شده می‌کنند. در جداول زیر دانشگاه‌ های دکتری کامپیوتر دولتی را مشاهده می‌کنید:

دکتری کامپیوتر – گرایش نرم‌ افزار و الگوریتم
دوره نام دانشگاه
روزانه دانشگاه اراک
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان
روزانه دانشگاه تبریز
روزانه دانشگاه تربیت‌مدرس
روزانه دانشگاه تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران
روزانه دانشگاه شیراز
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
روزانه دانشگاه کاشان
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج
روزانه دانشگاه یزد
نوبت دوم دانشگاه تهران
نوبت دوم دانشگاه اراک
نوبت دوم دانشگاه اصفهان
نوبت دوم دانشگاه تبریز
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
نوبت دوم دانشگاه کاشان
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
دکتری کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی
دوره نام دانشگاه
روزانه دانشگاه اصفهان
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان
روزانه دانشگاه تبریز
روزانه دانشگاه تهران
روزانه دانشگاه زنجان
روزانه دانشگاه سمنان
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران
روزانه دانشگاه شیراز
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
روزنه دانشگاه صنعتی شاهرود
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
روزانه دانشگاه یزد
نوبت دوم دانشگاه اصفهان
نوبت دوم دانشگاه تبریز
نوبت دوم دانشگاه تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتری کامپیوتر – گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری
دوره نام دانشگاه
روزانه دانشگاه اصفهان
روزانه دانشگاه تهران
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزانه دانشگاه صنعتی شریف
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان
نوبت دوم دانشگاه تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
دکتری کامپیوتر – گرایش شبکه و رایانش
دوره نام دانشگاه گرایش
روزانه دانشگاه ارومیه شبکه‌های کامپیوتری
روزانه دانشگاه اصفهان شبکه‌های کامپیوتری
روزانه دانشگاه تبریز شبکه‌های کامپیوتری
روزانه دانشگاه تهران شبکه‌های کامپیوتری
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران شبکه‌های کامپیوتری
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران شبکه‌های کامپیوتری
روزانه دانشگاه اصفهان رایانش امن
روزانه دانشگاه صنعت رایانش امن
نوبت دوم دانشگاه تبریز شبکه‌های کامپیوتری
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران شبکه‌های کامپیوتری
نوبت دوم دانشگاه تهران شبکه‌های کامپیوتری
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران شبکه‌های کامپیوتری
نوبت دوم دانشگاه اصفهان رایانش امن
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز شبکه‌های کامپیوتری
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران شبکه‌های کامپیوتری
توجه: ظرفیت دانشگاه‌ های پذیرنده رشته مهندسی کامپیوتری در مقطع دکتری ممکن است متفاوت باشد؛ تعداد دانشجوهایی که هر دانشگاه در هر گرایشی که می‌پذیرد را می‌توان از طریق دفترچه کنکور مربوط به همان سال دریافت کرد. در جدول زیر، دانشگاه‌ های دکتری کامپیوتر آزاد را مشاهده می‌کنید:
کد محل دانشگاهینام محل دانشگاهیکد محل دانشگاهینام محل دانشگاهی
195 واحد شبستر 121 واحد اراک
252 واحد شهر قدس 103 واحد ارومیه
163 واحد شیراز 175 واحد اصفهان (خوراسگان)
123 واحد علوم و تحقیقات 156 واحد بابل
162 واحد فردوس 112 واحد بروجرد
214 واحد قزوین 131 واحد بیرجند
154 واحد قم 102 واحد تبریز
116 واحد کاشان 141 واحد تهران‌جنوب
115 واحد کرج 157 واحد تهران شمال
108 واحد کرمان 101 واحد تهران مرکزی
173 واحد گرگان 165 واحد دزفول
202 واحد لاهیجان 117 واحد رشت
111 واحد مشهد 208 واحد ساری
218 واحد میانه 127 واحد سبزوار
179 واحد میبد 128 واحد سمنان
150 واحد نجف‌آباد 110 واحد سنندج
130 واحد نیشابور 120 واحد یاسوج
105 واحد یزد - -

جمع‌بندی

بسیاری از دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد ترجیح می‌دهند که در مقطع دکتری نیز به تحصیل در همین رشته بپردازند. به‌طورکلی رشته کامپیوتر در مقطع دکتری شامل چهار گرایش مختلف است. در این مقاله تعداد دانشگاه‌ های پذیرنده گرایش‌های مختلف را در نوبت‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان و همچنین دانشگاه‌ های دکتری کامپیوتر آزاد را مورد بررسی قرار دادیم.

آیا درصورتی‌که داوطلب به مصاحبه جهت آزمون دکتری رشته کامپیوتر دعوت شود، به این معنی است که در آن دانشگاه پذیرفته شده است؟

جواب کوتاه خیر است. معمولاً تعداد افرادی که برای مصاحبه دعوت می‌شوند چندبرابر ظرفیت پذیرش است و در ادامه باتوجه‌به مجموعه نمره مصاحبه و آزمون کتبی، پذیرفته‌شدگان نهایی تعیین می‌گردد.

امتیازدهی3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.50 امتیاز (3 رای)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200