ورود کانال تلگرام

دروس رشته کامپیوتر

معرفی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

4.2761194029851 1 1 1 1 14.28 امتیاز (134 رای)

دروس کنکور ارشد کامپیوتر

کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر شامل 10 گرایش است : 1: شبکه های کامپیوتری 2: رایانش امن 3: هوش مصنوعی و رباتیکز 4: معماری سیستم های کامپیوتری 5: نرم افزار 6: بیوانفورماتیک 7: علوم داده 8: الگوریتم و محاسبات 9: قرآن کاوی رایانشی است 10: علوم و فناوری شبکه، با توجه به تغییرات به وجود آمده در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 دروس مورد آزمون در همه گرایش های ارشد کامپیوتر یکسان هستند و فقط ضرایب دروس تخصصی در گرایش های مختلف متفاوت است. دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر به شرح زیر است: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی که ضریب هر درس در هر گرایش متفاوت است و دروس تخصصی شامل دروس نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده. برای مطالعه بیشتر در مورد تغییرات رخ داده در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 به صفحه دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر و ضرایب آن مراجعه کنید. همین طور برای مطالعه در این خصوص که از هر درس چند تست مطرح می‌شود می‌توانید به صفحه تعداد سوالات دروس کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

دروس کنکور ارشد آی تی

برای مطالعه در مورد دروس کنکور آی تی و ضرایب آن به صفحه دروس مورد آزمون در کنکور ارشد آی تی و ضرایب آن مراجعه کنید. همین طور برای مطالعه در این خصوص که از هر درس چند تست مطرح می‌شود می‌توانید به صفحه تعداد سوالات دروس کنکور ارشد آی تی مراجعه کنید.

دروس کنکور ارشد نرم افزار و بیوانفورماتیک و علوم داده

دروس مورد آزمون در کنکور ارشد نرم افزار به شرح زیر است: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3. برای بررسی اینکه چه دروسی در کنکور ارشد نرم افزار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و چه دروسی را می‌توانید حذف کنید حتما به صفحه بررسی دروس کنکور ارشد نرم افزار مراجعه کنید، همین طور برای بررسی بسیار دقیق منابعی که باید برای این دروس مطالعه کنید به صفحه بررسی دقیق و موشکافانه منابع ارشد نرم افزار مراجعه کنید

دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی

دروسی که در کنکور ارشد هوش مصنوعی می‌آید عبارت اند از 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3. برای بررسی اینکه چه دروسی در کنکور ارشد هوش مصنوعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و چه دروسی را می‌توانید حذف کنید حتما به صفحه بررسی دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید، همین طور برای بررسی بسیار دقیق منابعی که باید برای این دروس مطالعه کنید به صفحه بررسی دقیق و موشکافانه منابع کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید

دروس کنکور ارشد معماری کامپیوتر

دروسی که در کنکور ارشد معماری کامپیوتر می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3

 

دروس کنکور ارشد شبکه های کامپیوتری

دروسی که در کنکور ارشد شبکه های کامپیوتری می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب یک و شامل دروس ریاضی 1و2، معادلات دیفرانسیل، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل دروس نظریه با ضریب 2، مدار منطقی با ضریب 3، معماری کامپیوتر با ضریب 3، ساختمان داده و طراحی الگوریتم با ضریب 2، سیستم عامل با ضریب 3، شبکه های کامپیوتری با ضریب 4، هوش مصنوعی با ضریب 2، کامپایلر با ضریب 2 و پایگاه داده با ضریب 2

دروس کنکور ارشد رایانش امن و رایانش امن

 دروسی که در کنکور ارشد رایانش امن می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 4

معرفی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

 

دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی است و ضرایب دروس چگونه است؟

دروس مورد آزمون در تمامی گرایش‌های یکسان است، این دروس عبارت اند از زبان با ضریب ۱، مجموعه دروس ریاضیات با ضریب 2 که شامل 4 درس ریاضی 1و2 و آمار و ریاضیات گسسته است و مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس است، این 11 درس را به 4 مجموعه تقسیم کرده اند و هر مجموعه درس در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از، مجموعه نظریه زبان و سیگنال به عنوان مجموعه اول، مجموعه ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی به عنوان مجموعه دوم، مجموعه مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال بعنوان مجموعه سوم و مجموعه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده بعنوان مجموعه چهارم. یعنی تنها تفاوت میان گرایش های مختلف در ضرایب متفاوتی است که این 4 مجموعه درس در هر گرایش دارند، بعنوان مثال در گرایش نرم افزار مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است، برای مشاهده ضرایب مجموعه دروس در سایر گرایش ها می‌توانید به قسمت دروس مورد آزمون و ضرایب آنها که در سایت کنکور کامپیوتر وجود دارد مراجعه کنید

دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی است؟

بطور کلی می‌توان گفت که تمامی دروس تخصصی که در کنکور ارشد کامپیوتر وجود دارند مهم هستند، ولی در گرایش های مختف برخی از دروس از دیگر دروس مهم تر و برخی کم اهمیت تر است، اما اگر به دنبال رتبه عالی هستید و می خواهید رتبه زیر 50 کسب کنید بهتر است تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید. اما اگر بطور دقیق تر به دنبال این هستید که ارزش هر درس را بدانید. ارزش و اهمیت هر درس در فیلم همایش تغییرات کنکور ارشد کامپیوتر بیان شده است، این فیلم را می‌توانید در صفحه منابع کنکور ارشد کامپیوتر سایت کنکور کامپیوتر مشاهده کنید

چه دروسی را در کنکور ارشد کامپیوتر به هیچ عنوان حذف نکنیم؟

پاسخ به این سوال نسبی است و به این بستگی دارد که شما بخواهید چه رتبه ای در کنکور ارشد کامپیوتر کسب کنید، بعنوان مثال برای کسب رتبه دو رقمی می‌توان 4 یا 5 درس را حذف کرد و برای کسب رتبه 500 در کنکور ارشد کامپیوتر می‌تواند 7 درس را نیز حذف کرد، با رتبه حدود 500 و حتی کمی بالاتر از آن می‌توانید در دانشگاه هایی نظیر فردوسی، اصفهان، شیراز، تبریز و ... قبول شوید، بنابراین با توجه به هدف هر شخص تعداد دروس مختلفی را می‌توان برای آن شخص حذف کرد. اگر به دنبال رتبه دو رقمی در کنکور ارشد کامپیوتر هستید سعی کنید دروس زیر را به هیچ عنوان حذف نکنید: نظریه، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل و پایگاه داده

آیا می‌توان درس سیگنال را حذف کرد؟

اگر در هر گرایشی به جز گرایش هوش مصنوعی میخواهید قبول بشوید و درس سیگنال برای شما خیلی سخت است و با آن مشکل دارید می‌توانید به حذف کردن آن فکر کنید، اما اگر متقاضی گرایش هوش مصنوعی هستید بهتر است اگر می‌توانید درس سیگنال را مطالعه کنید

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره تیم پشتیبانی:   09378555200

 

 

 

 

پاسخ‌گوی سوالات شما هستیم

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)

تاکنون (36) نظر در این صفحه ثبت شده است.

روشنا

سلام وقت بخیر
من شاغل هستم و دارای فرزند خردسال و میخواهم برای ارشد 1401 تازه شروع کنم و ترجیحا دانشگاه یزد میخوام بخونم. پایه درسیم توی بعضی از درسا خوبه ولی در کل متوسط هستم. به نظرتون با روزی نهایتا 4 ساعت درس خوندن امکان قبولی وجود داره؟ و اینکه چه درس هایی رو بهتره که روشون سرمایه گذاری کنم با توجه به وقت بسیار کمی که دارم.
سپاس

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به روشنا

سلام. وقت بخیر. بله براحتی می‌تونید این دانشگاه قبول بشید، شما دروس نظریه، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، پایگاه داده و هوش مصنوعی را مطالعه کنید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
عادله زارع

سلام خسته نباشید
من میخام برای ازمون استخدامی اموزش پرورش امتحان بدم
چکار کنم
نمیدونم از کجا شروع کنم
الان لیسانس مهندسی نرم افزار با معدا 19.19هستم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به عادله زارع

سلام. وقت بخیر. می‌توانید برای دروسی که در آزمون تون میاد فیلم های درس و حل سوالات را تهیه کنید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
رها

با سلام خدمت استاد. بنده سوال پرسیده بودم که آیا برای کنکور ارشد گرایش نرم افزار درس هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری مناسبه و آیا درس امنی هست و میشه با مطالعه درصد مناسبی کسب کرد. که فرمودید دانشگاه مورد نظر مهمه. راستش بنده میخوام در بدترین حالت دیگه حتما دانشگاه گیلان رو قبول بشم البته گرایش نرم افزار. و اینکه خب اگر دانشگاه بهتری هم قبول بشم از دانشگاه های برتر که چه بهتر. با این تفاسیر خیلی ممنون میشم از راهنماییتون استاد. و اینکه آیا این درس واقعا قابل اعتماد و امن هست؟
استاد عذرخواهی میکنم سوال دیگه ای هم دارم. ایا کتابی وجود داره که حل تشریحی تمامی دروس کنکور های اخیر رو داشته باشه و به نوعی بانک تست باشه؟ و اگر نیست به نظر شما برای بدست اوردن حل تشریحی تمامی تست های گذشته باید چکار کرد؟
با سپاس

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به رها

سلام. وقت بخیر. جواب سوال اول شما را در کامنت دیگری که در زیر داده بودید دادم. در مورد سوال دوم تون بله کتاب‌های مجموعه سوال مانند مدرسان شریف وجود دارند ولی کتاب‌‌هایی که در این خصوص وجود دارند در بسیاری از سوالات خیلی پاسخ‌های تشریحی قابل اعتمادی ندارند. وقتی برای هر درس فیلم تهیه میکنید پاسخ تشریحی همان درس را خواهید داشت. موفق و پیروز باشید

پاسخ
طوفان

سلام. با توجه به اینکه زمان کنکور نسبت به سال های قبل کم تره. بنظرتون شبکه والکترونیک و زبان و سیگنال و مجموعه ریاضیات رو حذف کنم . میتونم رتبه تک رقمی بیارم ؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به طوفان

سلام. وقت بخیر. اگر دروس دیگر را خیلی خوب بزنید بله می‌توانید، ولی این کار ریسکی است و من توصیه نمیکنم. موفق و پیروز باشید

پاسخ
رها

سلام استاد وقت بخیر. برای کنکور ارشد گرایش نرم افزار درس هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری مناسبه و آیا درس امنی هست و میشه با مطالعه درصد مناسبی کسب کرد؟ کلا میخواستم نظر کلی شما رو در رابطه با این درس بدونم. ممنون میشم از راهنماییتون

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به رها

سلام. وقت بخیر. شما نفرمودید که قصد قبولی در کدامیک از دانشگاه‌ها را دارید، این مورد در پاسخ من ممکن است تاثیر گذار باشد، بطور کلی اگر به دنبال قبولی در دانشگاه‌های تاپ هستید باید این درس را مطالعه کنید و نمی‌توانید درس هوش مصنوعی را حذف کنید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
پاسخ رها به رامین رضوی

ممنونم استاد. راستش من انتظارم اين هست كه حداقل دانشگاه گيلان رو قبول بشم. حالا اگر رتبم بهتر هم شد كه دانشگاه مناسبتر هم قبول بشم كه چه بهتر. و دروس نظريه ساختمان داده طراحي الگوريتم هوش مصنوعي مدار منطقي معماري پايگاه به نظرتون كافي هستن براي مطالعه؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به رها

دانشگاه گیلان برای مقطع ارشد دانشگاه بسیار ضعیفی هست و من اصلا این مدل دانشگاه ها را برای مقطع ارشد توصیه نمیکنم. اما پاسخ جواب شما این است: با این دروس می‌توانید در دانشگاه گیلان قبول شوید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
فاطمه زریباف

سلام خسته نباشید
برای قبولیدر رشته هوش مصنوعی در دانشگاه های دولتی اصفهان چه رتبه ایی باید کسب کنم؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فاطمه زریباف

سلام. وقت بخیر. به قسمت کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 99 مراجعه کنید در این خصوص، البته کارنامه‌های کنکور ارشد کامپیوتر 1400 بعلاوه محل قبولی‌شون هم به زودی در سایت قرار میگیرد. موفق و پیروز باشید

پاسخ
Nasrin

در ضمن ساعات مطالعه من به نحویه که از شنبه تا چهارشنبه ۵ ساعت در روز میتونم بخونم و پنج شنبه و جمعه ۱۰ ساعت روزانه . نظرتون رو میخواستم بدونم.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Nasrin

من اطلاعی از پایه شما و اینکه لیسانس چه دانشگاهی بودید و معدل تون چند بوده و همین طور اینکه کجا و چه گرایشی می‌خواهید قبول شوید و همین طور کیفیت مطالعه شما ندارم، بنابراین نمی‌توانم نظر قطعی در این خصوص بدهم، ولی بطور کلی اگر پایه خوبی ندارید ساعت مطالعه تون پایین هست. موفق و پیروز باشید

پاسخ
Nasrin

سلام استاد امیدوارم حالتون خوب باشه
من جلسه پانزدهم معماری و ساختمان داده هستم ،منطقی تموم شده و نظریه هم کمی مونده تا تموم بشه .
به جای دو درس منطقی و نظریه چه درسهایی رو قرار بدم.
تو مشاوره ای که باشما داشتم گفته بودید سیستم عامل و شبکه و طراحی الگوریتم برا سکشن دوم باشه .
طراحی الگوریتم که بعده ساختمان شروع میکنم.
چون معماری هنوز تموم نشده شبکه و سیستم رو شروع کنم موردی نداره؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Nasrin

سلام. وقت بخیر. شما بعد از اتمام هر فصل هفته ای 1 جلسه نکته و تست مربوط به آن فصل را تماشا می‌کنید؟ دقت کنید که کیفیت مطالعه‌تون باید بالا باشد و هیچ وقت کیفیت را فدای کمیت نکنید. سیستم عامل را بعد از معماری کامپیوتر شروع کنید، درس شبکه های کامپیوتری را می‌توانید بعد از یکی دو هفته که کمی نکته و تست ها را جلو بردید شروع کنید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
جبار مرادی

سلام استاد رضوی وقت شما بخیر با ارزوی موفقیت روز افزون برای شما و تیم خوبتون
میخواستم بدونم با رتبه 960 معماری در کنکور امسال امکان قبولی روزانه در دانشگاه خوارزمی هست ؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به جبار مرادی

سلام. وقت بخیر. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر به وجود آمده، به علت بیماری امکان پاسخ گویی نداشتم. شاید امکان‌اش وجود داشته باشید، باید منتظر نتایج بمانید. توجه کنید که من دانشگاه خوارزمی برای مقطع ارشد را توصیه نمیکنم. موفق و پیروز باشید

پاسخ
محسن اهنگر

سلام خسته نباشید استاد رتبه 950 معماری امسال شانس قبولی بیشتر در دانشگا های تهران رو داره یا 1000 نرم افزار ؟
سپاس

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به محسن اهنگر

سلام. وقت بخیر. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر به وجود آمده، به علت بیماری امکان پاسخ گویی نداشتم. با این رتبه هایی که شما فرمودید شانس قبولی در دانشگاه های خوب و متوسط تهران را در هیچ گرایشی ندارید، و فقط امکان قبولی در دانشگاه های مالک اشتر و امام حسین را دارید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
کریم

سلام استاد وقت بخیر
من خیلی علاقه به گرایش نرم افزار دارم، ولی باتوجه به صحبتای شما در جواب برخی از دوستان نسبت به آینده ی هوش مصنوعی.الان دودل شدم .
سوال اول اینه که برای کنکور ارشد اگه بخوام هوش مصنوعی قبول بشم چه دروس اصلی رو باید مطالعه کنم و یاد بگیرم باتوجه به اینکه پایه ی من ضعیفه .
سوال دوم اینه که به دلیل شرایطی نمی تونم خارج از استان ادامه تحصیل بدم، خواستم بدونم نظرتون در مورد سطح دانشگاه شهید چمران اهواز چی هست؟ توجه به اینکه ارشد گرایش نرم افزار نداره ولی هوش مصنوعی داره . و برای قبول شدن تو این دانشگاه باید چه رتبه ای کسب کنم ؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به کریم

سلام. وقت بخیر. در مورد سوال اول تون، پاسخ شما بستگی به این دارد که شما در چه دانشگاهی بخواهید قبول شوید، بعنوان مثال اگر در دانشگاه شریف بخواهید قبول شوید باید به جز ریاضی 1و2 و نهایتا آمار تمامی دروس دیگر را مطالعه کنید. در مورد سوال دوم تون به هیچ عنوان این دانشگاه و دانشگاه‌هایی در این رده را برای مقطع ارشد به هیچ دانشجویی توصیه نمی‌کنم، قبولی در این دانشگاه ها در آینده برای شما عایدی زیادی به همراه ندارد. برای قبول شدن در این دانشگاه نه نیاز هست درس زیادی بخونید و نه رتبه خاصی نیاز دارد و اگر رتبه حدود 1000 یا بیشتر هم بیارید امکان قبولی در این دانشگاه را دارید، برای بررسی دقیق تر این موضوع به صفحه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 99 مراجعه کنید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
Shirin9870

سلام استاد من کنکور ۱۴۰۰کامپیوتر شرکت کردم در مورد اعتراض به سوالات آیا تأثیری داره ؟؟ باتوجه به این که لیست بلند بالایی از سوالات مشکل داشته، مثلا سوال csp هوش مصنوعی ، یا یکی از سوالات مدار که من جواب داده بودم به کل سوالایی که مشکل داشته اعتراض کنم یا اونایی جواب دادم؟؟؟ استاااد من خیلییی زحمت کشیده بودم این حق ما نبود

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Shirin9870

سلام. وقت بخیر. بله قطعا اعتراض به سوالات تاثیر دارد و باعث می‌شود سوالات مشکل دار حذف شوند و نمره آنها روی سایر سوالات پخش شود، بنابراین حتما اعتراض کنید، پی دی اف ای برای اعتراض به سوالات کنکور ارشد کامپیوتر 1400 آماده شده است و در کانال کنکور کامپیوتر قرار گرفته است، می‌توانید از آن پی دی اف برای اعتراض به سوالات استفاده کنید. موفق و پیروز باشید

پاسخ
فلاحت

سلام استاد ، با چه رتبه و درصدایی میشه نرم افزار یا هوش بین الملل قزوین قبول شد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فلاحت

سلام. وقت بخیر. برای قبولی در ارشد کامپیوتر دانشگاه قزوین نیازی به رتبه خاصی ندارید و با رتبه های خیلی بالا و نزدیک هزار یا بالاتر هم احتمالا بتوانید در این دانشگاه قبول شوید. برای بررسی بیشتر در این خصوص که با چه رتبه هایی می‌توانید در چه دانشگاه هایی قبول شوید به صفحه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 99 مراجعه کنید. به هیچ عنوان این مدل دانشگاه ها را برای مقطع ارشد توصیه نمی‌کنم، مگر اینکه کارمند باشید و فقط به دنبال گرفتن یک مدرک برای افزایش پایه حقوقی تان. موفق و پیروز باشید

پاسخ
نسترن احمدین

سلام من دانشجوی ترم 4 رشته مهندسی کامپیوتر هستم و از الان میخوام برای کنکور ارشد آماده بشم ولی نمیدونم که بازار کار کدوم گرایش بهتره ویا بهتره که کدوم گرایش رو ادامه بدم ؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به نسترن احمدین

سلام. وقت بخیر. اگر میخواهید در داخل کشور کار کنید، گرایش نرم افزار از سایر گرایش ها بهتر است، اگر می‌خواهید اپلای کنید گرایش هوش مصنوعی از سایر گرایش ها بهتر است، هر چند برای خارج از کشور اکثر گرایش ها خوب هستند و بازار کار خوبی دارند. موفق و پیروز باشید

پاسخ
الهام

سلام من دانشجوی ترم ۷ رشته علوم کامپیوتر هستم و مس خوام کنکور ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیک در دانشگاه شریف یا امیر کبیر قبول شم توصیه میکنید از کدوم پکیج شما
برای بیشترین بازدهی استفاده کنم و لطفا بفرمایید چطور این منایع رو تهیه کنم ترجیحا مایل هستم منابع به صورت فیلم و آفلاین باشند خیلی ممنونم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به الهام

سلام. وقت بخیر
شما می‌توانید پکیج 10 درس و 9 نکته و تست را تهیه کنید و اگر می‌خواهید هزینه کمتری کنید می‌توانید پکیج 6 درس و 6 نکته و تست را تهیه کنید. همچنین از 2 هفته آینده پکیج 11 درس و 11 نکته و تست نیز تعریف می‌شود که می‌توانید صبر کنید و آن را نیز تهیه کنید.
این پکیج‌ها همگی فیلم و بصورت آفلاین هستند.
موفق و پیروز باشید

پاسخ
محمد امین قلی زاده

سلام وقت شما بخير...
ما نرم افزاري ها كه الكترونيك ديجتال نداريم چه كنيم؟ حذف كنيم؟
بيشتر تمايل به گرايش هوش مصنوعي دارم.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به محمد امین قلی زاده

سلام. وقت بخیر
شما اطلاعاتی از خودتون به من ندادید تا من بتونم شما و دقیق راهنمایی کنم، شما باید بفرمائید که روزی چند ساعت می‌تونید مطالعه کنید، لیسانس کجا بودید و دقیقا چه دانشگاهی میخواهید قبول بشید، پاسخ به این سوالات را به همین پیام ریپلای کنید تا بتوانم شما را دقیق راهنمایی کنم
موفق و پیروز باشید

پاسخ
مهدی

سلام استاد من 19 سال هستم و پایه ریاضیمم ضعیفه هر چند استعداد های درخشان بودم
1- من الان کنکور سراسری برای لیسانس دادم و رتبه طوری که یا باید کامپیوتر مجازی دانشگاه شیراز بزنم (امتحانات حضوری هست) یا باید برم حضوری آزاد و پیام نور (منطقه 2 ای هستم!)، پیشنهاد شما کدومه؟ بنظرتون مجازی بزنم مشکلی هست؟
2- برای لیسانس تا فوق لیسانسسم برای کنکور یک برنامه خلاصه ای بگید برای ارشد ممنون میشم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مهدی

سلام. وقت بخیر
شما یا بمانید و برای سال آینده تلاش کنید و با بروید یک دانشگاه آزاد یا غیرانتفاعی معتبر و قوی
در مورد سوال دوم تون از همان ترم اول بدون آنکه نیاز باشد درسی را پاس کرده باشید و یا پیش نیازی را گذرانده باشید می‌توانید برای دروس پایه ای رشته کامپیوتر که دروس ساختمان داده، معماری کامپیوتر، مدار منطقی،‌ ریاضی گسسته، شبکه های کامپیوتر و سیستم عامل است فیلم درس و نکته و تست و تهیه کنید و خیلی حرفه ای این دروس را بخوانید، چون دروس 0 تا 100 تدریس شده اند به هیچ مشکلی بر نمی‌خورید و به این صورت یک سر و گردن از هم دوره ای های خودتون پیشی می‌گیرید و همین طور به علت اینکه پایه شما قوی تر می‌شود در همه دروس دیگر نیز نمره بهتری کسب می‌کنید و معدل لیسانس شما هم افزایش می‌یابد و این مورد در اپلایی که بعد ها میخواهید بکنید هم تاثیر گذار هست، همین طور یاد گرفتن این دروس در ترم های ابتدایی باعث می‌شود که شما هم پایه ریاضیتان قوی تر شود و هم نگاه الگوریتمی و نگاه کامپیوتری پیدا کنید که این موارد در کنار هم باعث می‌شود که در همه دروس دیگر هم خیلی بهتر عمل کنید. همین طور توصیه میکنم که روزی یک الی دو ساعت زبان انگلیسی بخوانید و همین طور روزی چند ساعت روی یادگیری یک زبان برنامه نویسی وقت بذارید
موفق و پیروز باشید

پاسخ