کنکور کامپیوتر

دروس کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار، شبکه و امنیت

کنکور ارشد کامپیوتر شامل گرایش‌های نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، بیوانفورماتیک، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، علوم و فناوری شبکه و قرآن کاوی رایانشی است، برای آشنایی با این گرایش ها می‌توانید به صفحه گرایش های مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 شاهد تغییرات زیادی بودیم، که برای مطالعه بیشتر در مورد این تغییرات می‌توانید به صفحه تغییرات کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

durus konkur arshad narm afzar

در کنکور ارشد کامپیوتر دروس مورد آزمون در تمامی گرایش‌های یکسان شده است، این دروس عبارت اند از زبان با ضریب ۱، مجموعه دروس ریاضیات با ضریب 2 که شامل 4 درس ریاضی 1و2 و آمار و ریاضیات گسسته است و مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس است، این 11 درس به 4 مجموعه تقسیم شده است و هر مجموعه درس، در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از، مجموعه نظریه زبان و سیگنال به عنوان مجموعه اول، مجموعه ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی به عنوان مجموعه دوم، مجموعه مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال بعنوان مجموعه سوم و مجموعه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده بعنوان مجموعه چهارم.  ضریب هر مجموعه درس در گرایش نرم افزار در این صفحه بیان شده است. همچنین زیر مشخص کرده‌ایم که چه دروسی و از هر درس چه تعداد سوال در کنکور ارشد نرم افزار مطرح می‌شود. احتمالا 100 تست تخصصی در کنکور ارشد کامپیوتر مطرح می شود. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارشد کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد کامپیوتر به صفحه زیر می‌توانید مراجعه کنید

کارشناسی ارشد کامپیوتر

تعداد سوالات دروس تخصصی رشته کامپیوتر

زبان انگلیسی

(مجموعا 30 سوال با ضریب 1)

_______________________________

زبان عمومی

زبان تخصصی

 

دروس ریاضی کنکور ارشد هوش مصنوعی

(مجموعا 20 سوال با ضریب 2)

_______________________________

ریاضـی 1 ( احتمالا 4 تست )

ریاضـی 2 ( احتمالا 4 تست )

ریاضیات گسسته ( احتمالا 6 تست )

آمار و احتمــالات ( احتمالا 6 تست )

 

دروس تخصصی کنکور ارشد نرم افزار

(احتمالا مجموعا 100 تست)

_______________________________

نظریه زبان‌ ( احتمالا 10 تست  )

سیگنال و سیستم‌ ( احتمالا 10 تست  )

ساختمان داده( احتمالا 7 تست )

طراحی الگوریتم ( احتمالا 7 تست )

هوش مصنوعی ( احتمالا 10 تست )

مدار منطقی ( احتمالا 10 تست)

معماری کامپیوتر ( احتمالا 10 تست )

الکترونیک دیجیتال ( احتمالا 6 تست )

سیستم عامل ( احتمالا 10 تست )

شبکه های کامپیوتر ( احتمالا 10 تست )

پایگاه داده ( احتمالا 10 تست )

 

ضریب هر مجموعه درس در کنکور ارشد نرم افزار

در گرایش نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات زبان دارای ضریب 1، دروس ریاضیات که شامل 4 درس ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و ریاضیات گسسته است دارای ضریب 2 و مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است، ضرایب مجموعه دروس سایر گرایش ها را می‌توانید در صفحه دروس کنکور ارشد کامپیوتر و ضرایب آن مشاهده کنید

مهمترین دروس کنکور ارشد نرم افزار

در کنکور ارشد نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات اهمیت دروس یکسان نیست و متفـاوت است، اهمــیت دروس را می‌تــــوان بر اســاس حداقل 9 پـارامتر تعــداد سوالاتی که از یک درس مطرح می‌شود، ضریب هر درس، کمکی که به فهم سـایر دروس می‌کند، آسانی و سخـتی آن درس (اینکه به چند درصـد سوالات آن درس می‌توان پاسخ داد)، مدت زمان خواندن یک درس، تاثیر یک درس در رتبه آوردن در چند گرایش، اینکه آیا منبع خوبی برای آن درس وجود دارد یا خیر؟ ، میزان زمانی که آن درس در سر جلسه کنکور از شما می‌گیرد و اهمیتی که یک درس در آینده تحصیلی دانشجویان دارد مشخص می‌شد. بنابراین مشاهده می‌کنید که مشخص کردن مهم ترین دروس کنکور ارشد نرم افزار کار ساده ای نیست و فقط یک متخصص می‌تواند مهم ترین دروس را بدرستی مشخص کنید. بر اساس 9 پارامتری که در بالا ذکر شد مهمترین دروس کنکور ارشد نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات به قرار زیر است:

ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر در اولویت اول قرار دارند و پس از اینها نظریه و پایگاه داده و شبکه های کامپیوتری در اولویت دوم قرار دارند.

چه دروسی در کنکور ارشد نرم افزار قابل حذف شدن هستند

به علت اینکه تعداد دروس کنکور ارشد نرم افزار زیاد است، دانشجویان می‌توانند برای کسب رتبه ای مناسب با توجه به شرایط‌‌‌ شان یک یا چندین درس از دروس : زبان، ریاضی 1، ریاضی 2، آمار، سیگنال، الکترونیک دیجیتال را حذف کنند. اگر پایه خوبی در این درس ندارید و یا حس می‌کنید خواندن این درس زمان زیادی از شما می‌گیرد می‌توانید این درس را حذف کنید، اما اگر حس می‌کنید در این دروس قوی هستید و می‌توانید این دروس را در مدت زمان مناسبی بخوانید و همین طور در مدت زمان مناسبی به تست های این دروس در سر جلسه آزمون پاسخ دهید، می‌توانید این دروس را نیز مطالعه کنید. به این نکته توجه داشته باشید که اگر بخواهید هیچ درسی را حذف نکید ممکن است در جلسه آزمون دچار کمبود زمان شوید و نتوانید به همه دروس تخصصی پاسخ دهید، در حالی که ارزش و اهمیت دروس تخصصی بسیار بیشتر از دروس زبان و دروس ریاضی است، بنابراین حذف نکردن هیچ درسی نه تنها به سود شما نیست بلکه می‌تواند به ضرر شما نیز باشد. همچنین فارق از بحث زمان در سر جلسه آزمون با توجه به اینکه ضریب درس زبان و مجموعه دروس ریاضیات پایین است، تاثیر دروس زبان انگلیسی و ریاضیات از دروس تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر کمتر است و بهتر است هم در مدت زمانی که مشغول مطالعه برای کنکور هستید و هم در سر جلسه آزمون زمان تان را بیشتر روی دروس تخصصی بگذارید. توجه کنید که حذف همه این دروس را به همه دانشجویان توصیه نمی‌کنیم، زیرا هر دانشجویی شرایط خاص خودش را دارد و بنابراین برنامه درسی و مطالعاتی هر دانشجو نسبت به یک دانشجو دیگر متفاوت باشد.

حال با توجه به رتبه ای که میخواهید کسب کنید می‌توانید به جز دروس گفته شده در بالا دروس دیگری را حذف کنید یا نکنید، مثلا اگر میخواهید در نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف قبول بشوید توصیه ما این است که تا می‌توانید هیچ درسی دیگری از دروس تخصصی را حذف نکنید اما اگر میخواهید در دانشگاه هایی مانند شیراز، اصفهان، فردوسی مشهد و از این دست دانشگاه ها قبول شوید می‌توانید 1 تا 2 درس دیگر از دروس تخصصی را نیز حذف کنید، که یکی از این دروس می‌توانید سیستم عامل باشد. اینکه هر دانشجو بهتر چه دروسی را حذف کند با توجه به شرایط هر دانشجو، از هر دانشجو به دانشجوی دیگر متفاوت است و اگر قرار باشد بصورت دقیق مشخص کنیم که هر دانشجو چه دروسی را و به چه ترتیبی باید بخواند و چه دروسی را می‌تواند حذف کند باید حدود 15 تا 20 دقیقه با دانشجو صحبت شود و اطلاعات زیادی از دانشجو گرفته شود تا با توجه به اطلاعات گرفته شده از دانشجو بتوان برای ایشان برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام داد، بدین منظور توصیه می‌کنیم حتما یک جلسه مشاوره تک جلسه ای تلفنی از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی با استاد رضوی رزرو کنید تا ایشان برنامه دقیقی برای مطالعه کنکور ارشد هوش مصنوعی به شما بدهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره تلفنی تک جلسه‌ای با استاد رضوی به صفحه مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

بطور کلی می‌توان گفت که داوطلبان کنکور ارشد نرم افزار می‌توانند به حذف کامل و یا بخشی از دروس زیر فکر کنند: درس زبان انگلیسی، ریاضی عمومی 1و2 آمار، سیگنال، الکترونیک دیجیتال و سیستم عامل.

چه دروسی در کنکور ارشد نرم افزار را نباید حذف کرد

برای کنکور ارشد نرم افزار دروسی وجود دارند که به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که آنها را حذف کنید، این دروس بر اساس پارامترهایی مثل تعداد سوالاتی که از یک درس مطرح می‌شود، ضریب آنها، همین طور سطح سختی و آسانی سوالات یعنی این پارامتر که چند درصد از سوالات یک درس قابل حل کردن هستند و همین طور وابستگی ای که سایر دروس به یک درس دارند مشخص می‌شوند (منظور پارامتر پیش نیاز بودن یک درس برای سایر دروس است).

با توجه به این پارامتر‌ها توصیه می‌کنیم اگر به دنبال کسب رتبه برتر هستید از بین دروس کنکور ارشد نرم افزار دروس زیر را به هیچ عنوان حذف نکنید:

ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم 70 درصد با هم هم پوشانی دارند بنابراین ما این دو درس را یک درس میدانیم، ساختمان داده و الگوریتم مهمترین درس کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور رشته مهندسی کامپیوتر است، همچنین درس ساختمان داده مهم ترین درس در آینده پژوهشی دانشجویان است زیرا شما هیچ مقاله ای در دنیای کامپیوتر پیدا نخواهید کرد که در آن الگوریتمی ارائه نشده باشد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص می‌توانید به مقاله درس ساختمان داده مراجعه کنید. مدار منطقی و معماری کامپیوتر نیز از دروس بسیار مهم و تعیین کننده در این گرایش هاست،  همچنین این دو درس، دروسی امن هستند و تنها دروس کنکور ارشد نرم افزار هستند که اگر آنها را بخوانید می‌توانید به 100 درصد سوالات آنها پاسخ دهید، البته مدار منطقی نسبت به معماری کامپیوتر درس آسان تر و کم حجم تری است، هنوز مشخص نیست که چند تست از این دو درس در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 مطرح می‌شود ولی حدس ما این است که 20 تست از دروس منطقی و معماری مطرح ‌شود که دانشجویانی که وقت کافی بگذارند می‌توانند به هر 20 تست این دو درس پاسخ دهند و این موضوع تاثیر بسیار زیادی در رتبه آنان خواهد گذاشت و باعث می‌شود 230 نمره در فرمول محاسبه تراز کسب که برای رتبه برتر شدن در گرایش نرم افزار حدودا به 800 نمره نیاز دارید، برای کسب اطلاعات در مورد ارزش و نمره هر درس در تراز شما در گرایش های مختلف به صفحه منابع ارشد نرم افزار مراجعه کنید. همچنین برای بررسی بیشتر دو درس منطقی و معماری حتما به صفحه تجزیه و تحلیل معماری کامپیوتر و صفحه تجزیه و تحلیل درس مدار منطقی مراجعه کنید. گسسته نیز از این حیث مهم هست که پایه ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر است، شما اگر درسی مثل ریاضی 1 و2 را نخوانید فقط در این درس ضرر می‌کنید و نخواندن این درس آسیبی به درصد سایر دروس کنکور ارشد نرم افزار نمی‌زند، اما مفاهیم درس گسسته در همه دروس کنکور ارشد نرم افزار استفاده می‌شود و کاربرد دارد. درس هوش مصنوعی نیز از دروس با ارزش کنکور ارشد نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات است توجه داشته باشید که همه دروس تخصصی کنکور ارشد نرم افزار اهمیت دارند و اگر به دنبال رتبه های زیر 100 هستید سعی کنید تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید.

ترتیب مطالعه برای کنکور ارشد نرم افزار

در زیر سه نوع برنامه برای داوطلبان کنکور ارشد نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات در نظر گرفته شده است که شما داوطلبان کنکور ارشد نرم افزار می‌توانید یکی از این برنامه ها که احساس می‌کنید برای شما بهتر است را انتخاب کنید و با آن برنامه جلو بروید. سعی کنید در کنار هر برنامه ای که دارید حتما درس گسسته را نیز موازی بخوانید زیرا ریاضیات گسسته مادر دروس رشته کامپیوتر و همین طور دروس کنکور ارشد کامپیوتر است، فصل شمارش گسسته در تمامی دروس کاربرد دارد، فصل بازگشتی های گسسته در ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی کاربرد دارد، فصل منطق در هوش مصنوعی کاربرد دارد، کل درس نظریه زیر شاخه ای از درس گسسته محسوب می‌شود، فصل گراف گسسته در داده و الگوریتم وهوش کاربرد دارد. توجه کنید که در برنامه های زیر فرض کردیم که داوطلبان کنکور ارشد نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات به علت پایه ضعیفی که در درس سیگنال و سیستم دارند آن را حذف کرده اند، اگر می‌خواهید این درس را بخوانید و قصد حذف این درس را ندارید باید این درس را در سکشن اول مطالعاتی تان قرار دهید، توجه کنید که ما به همه دانشجویان توصیه نمی‌کنیم که این درس را حذف کنند و افرادی که احساس می کنند می‌تواند این درس را بخوانند بهتر است این درس را نیز مطالعه کنند. سناریو اول به این صورت است که شما دروس نظریه، مدار منطقی، ساختمان داده، ریاضیات گسسته و شبکه های کامپیوتری را بصورت موازی شروع می‌کنید و هر گاه که درس مدار منطقی تمام شد درس معماری کامپیوتر را جایگزین کنید و هرگاه ساختمان داده تمام شده طراحی الگوریتم را جایگزین آن ‌کنید، پس از خواندن این دروس می‌توانید خواندن سایر دروس تخصصی را آغاز کنید. البته افرادی که فیلم دارند می‌توانند منطقی و معماری را موازی بخوانند و همین طور فصل بازگشتی ها یا درخت های ساختمان داده که تمام شد فیلم طراحی الگوریتم را نیز شروع کنند. با توجه به توضیح کاملی که برای برنامه اول دادیم اگر به شکل برنامه دوم توجه کنید متوجه برنامه دوم خواهید شد. لازم است مجددا به این نکته مهم اشاره کنیم که اکر می‌خواهید رتبه بسیار عالی در کنکور ارشد نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات کسب کنید سعی کنید اگر می‌توانید هیچ یک از دروس تخصصی کنکور ارشد نرم افزار را حذف نکنید و تمامی دروس کنکور ارشد نرم افزار را بخوانید. برنامه دیگری که داوطلبان کنکور ارشد نرم افزار می‌توانند داشته باشند که شاید برنامه بهتری از دو برنامه اول باشد این است که پکیج 6 درس و 6 نکته و تست را تهیه کنند و به مدت 2 الی 2.5 ماه سعی کنند در هر هفته بصورت موازی 3 جلسه فیلم معماری کامپیوتر، 2 جلسه مدار منطقی، 1 جلسه ریاضیات گسسته، 3 الی 4 جلسه ساختمان داده، 1 الی 2 جلسه شبکه های کامپیوتری را بخوانند و پس از پایان هر فصل نیز هفته ای یک الی دو جلسه نکته و تست آن فصل را نگاه کنند، بطور کلی بعد از اتمام هر فصل باید طی یک الی دو هفته نکته و تست های مربوط به آن فصل را نگاه کنید، پس از اینکه در درس ساختمان داده به ابتدای فصل مرتب سازی رسیدید می‌توانید هفته ای یک الی دو جلسه فیلم طراحی الگوریتم را هم به برنامه تان اضافه کنید، اگر وقت بیشتری در هفته دارید و این برنامه را در کمتر از یک هفته می‌توانید اجرا کنید می‌توانید درس نظریه را هم به سکشن اول مطالعاتی تان اضافه کنید، بعد از سکشن اول مطالعاتی تان که با توجه به سرعت و تلاش شما 2 تا 2.5 ماه طول می‌کشد سکشن دوم شروع می‌شود، سکشن دوم نیز 1.5 الی 2 ماه طول خواهد کشید، اگر سکشن اول شامل درس نظریه است سکشن دوم می‌توانید شامل سایر دروس تخصصی یعنی سیستم عامل، هوش مصنوعی، پایگاه داده و الکترونیک دیجیتال باشد و اگر سکشن اول شامل نظریه نیست نظریه را به سکشن دوم منتقل کنید. دقت کنید که در سکشن دوم که هستید باید دروس سکشن اول را مرور کنید. البته برنامه هر شخص بسته به اینکه در چه دانشگاهی می‌خواهد قبول بشود و روزی چند ساعت می‌تواند مطالعه کند و اینکه چه پایه ای دارد می‌تواند متفاوت باشد بنابراین برای دانشجویان خیلی بهتر خواهد بود اگر یک جلسه مشاوره تک جلسه ای تلفنی با استاد رضوی برای گرفتن برنامه کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی رزرو کنند

tartib motale durus konkur arshad narm afzar
barname konkur arshad narm afzar

 

دروس کنکور ارشد نرم افزار که برای دوره ارشد نیز مفید است

بعضی از دروسی که در کنکور ارشد نرم افزار می‌آیند در مقطع ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی نیز کاربرد دارند و استفاده‌های زیادی در فیلد‌های پژوهشی مختلف از آنها می‌شود، البته اینکه درمقطع ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی بیشتر چه دروسی به کار دانشجو می‌آید بسیار به این امر وابسته است که دانشجو چه فیلد و حوزه تحقیقاتی را برای تز خود انتخاب می‌کند.

konkur arshad computer

دروسی مانند گسسته، ساختمان داده‌ و الگوریتم‌ها، شبکه‌های کامپیوتری، معماری کامپیوتر و سیستم عامل از جمله پرکاربردترین و مهمترین دروسی هستند که در اکثر فیلدهای کارشناسی ارشد و دکتری کامپیوتر کاربرد دارد، بنابراین به داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر توصیه می‌شود که این موضوع را نیز مد نظر قرار دهند. 

دانشجو در گرایش کارشناسی ارشد نرم افزار باید 32 واحد بگذراند که واحدها به طریق زیر است:

دانشجویان ارشد نرم افزار باید 24 واحد درسی را از جدول درس‌های اختیاری و اجباری انتخاب کنند. سپس 2 واحد سمینار و 6 واحد پروژه را می‌گذرانند.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

تماس با پشتیبانی:   09378555200

دروس و ضرایب شان در کنکور ارشد نرم افزار چیست؟

در گرایش نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و الگوریتم و محاسبات زبان دارای ضریب 1، دروس ریاضیات که شامل 4 درس ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و ریاضیات گسسته است دارای ضریب 2 و مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است، ضرایب مجموعه دروس سایر گرایش ها را می‌توانید در صفحه دروس کنکور ارشد کامپیوتر و ضرایب آن مشاهده کنید

از هر درس چه تعداد تست در کنکور ارشد نرم افزار مطرح می‌شود؟

با توجه به تغییرات به وجود آمده در کنکور ارشد کامپیوتر هنوز مشخص نیست که از هر درس چند تست در کنکور ارشد کامپیوتر مطرح می‌شود ولی می‌توان تخمینی از تعداد تست هایی که ممکن است در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 مطرح شود بیان کرد، احتمالا تعداد تست ها بصورت زیر خواهد بود: از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس ریاضی، که شامل 4 درس ریاضی است 20 تست، از دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم جمعا 14 تست، از درس الکترونیک دیجیتال 6 تست و از سایر دروس تخصصی 10 تست مطرح می‌شود

برای کنکور ارشد نرم افزار از چه دروسی شروع کنیم؟

برای شروع به مطالعه برای کنکور ارشد نرم افزار بهتر است از دروس ریاضیات گسسته، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده و نظریه زبان ها و ماشین ها شروع کرد

بارگذاری نظرات