کنکور کامپیوتر

معرفی دروس کنکور کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

کنکور ارشد کامپیوتر شامل گرایش‌های نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، بیوانفورماتیک، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، علوم و فناوری شبکه و قرآن کاوی رایانشی است، برای آشنایی با این گرایش ها می‌توانید به صفحه گرایش های مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.

artificial intelligence

در کنکور ارشد کامپیوتر دروس مورد آزمون در تمامی گرایش‌های یکسان شده است، این دروس عبارت اند از زبان با ضریب ۱، مجموعه دروس ریاضیات با ضریب 2 که شامل 4 درس ریاضی 1و2 و آمار و ریاضیات گسسته است و مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس است، این 11 درس به 4 مجموعه تقسیم شده است و هر مجموعه درس، در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از، مجموعه نظریه زبان و سیگنال به عنوان مجموعه اول، مجموعه ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی به عنوان مجموعه دوم، مجموعه مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال بعنوان مجموعه سوم و مجموعه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده بعنوان مجموعه چهارم. برای مطالعه بیشتر در مورد این تغییرات به صفحه تغییرات کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید. در زیر مشخص کرده‌ایم که چه دروسی و از هر درس چه تعداد سوال در کنکور ارشد هوش مصنوعی مطرح می‌شود، همین طور ضریب هر مجموعه درس در کنکور ارشد هوش مصنوعی را مشخص کرده‌ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارشد کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد کامپیوتر به صفحه زیر می‌توانید مراجعه کنید.

کنکور ارشد کامپیوتر

تعداد سوالات دروس رشته هوش مصنوعی

زبان انگلیسی

(مجموعا 30 سوال با ضریب 1)

_______________________________

زبان عمومی

زبان تخصصی


 

دروس ریاضی کنکور ارشد هوش مصنوعی

(مجموعا 20 سوال با ضریب 2)

_______________________________

ریاضـی 1 ( احتمالا 4 تست )

ریاضـی 2 ( احتمالا 4 تست )

ریاضیات گسسته ( احتمالا 6 تست )

آمار و احتمــالات ( احتمالا 6 تست )

 

دروس تخصصی کنکور ارشد هوش مصنوعی

 

(احتمالا مجموعا 100 تست)

_______________________________

نظریه زبان‌ ( احتمالا 10 تست  )

سیگنال و سیستم‌ ( احتمالا 10 تست  )

ساختمان داده( احتمالا 7 تست )

طراحی الگوریتم ( احتمالا 7 تست )

هوش مصنوعی ( احتمالا 10 تست )

مدار منطقی ( احتمالا 10 تست)

معماری کامپیوتر ( احتمالا 10 تست )

الکترونیک دیجیتال ( احتمالا 6 تست )

سیستم عامل ( احتمالا 10 تست )

شبکه های کامپیوتر ( احتمالا 10 تست )

پایگاه داده ( احتمالا 10 تست )

 

ضریب هر مجموعه درس در کنکور ارشد هوش مصنوعی

در گرایش هوش مصنوعی زبان دارای ضریب 1، دروس ریاضیات که شامل 4 درس ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و ریاضیات گسسته است دارای ضریب 2 و مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 2 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است، ضرایب مجموعه دروس سایر گرایش ها را می‌توانید در صفحه دروس کنکور ارشد کامپیوتر و ضرایب آن مشاهده کنید

مهمترین دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی

در کنکور ارشد هوش مصنوعی اهمیت دروس، یکسان نیست و متفـاوت است، اهمــیت دروس را می‌تــــوان بر اســاس پـارامترهای زیر مشخص کرد: تعــداد سوالاتی که از یک درس می‌آید، ضریب هر درس، کمکی که یک درس به فهم سـایر دروس می‌کند (در واقع همان مرجع و پیش نیاز بودن یک درس برای سایر دروس)، آسانی و سخـتی آن درس (اینکه به چند درصـد سوالات آن درس می‌توان پاسخ داد)، میزان زمانی که نیاز است برای خواندن یک درس گذاشته بشود، تاثیر یک درس در اینکه رتبه دانشجو در چند گرایش خوب شود، اینکه آیا دانشجو در آن درس بک گراند دارد یا خیر، اینکه آیا منبع خوبی در آن درس برای مطالعه وجود دارد یا خیر، اهمیت یک درس در آینده تحصیلی یک دانشجو و همین طور میزان زمانی که آن درس در سر جلسه کنکور از دانشجو می‌گیرد. همان طور که مشاهده می‌کنید تعداد پارامترهای زیادی برای مشخص کردن اهمیت دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی دخیل هستند و بنابراین مشخص کردن دروس مهم نیاز به دانش و تخصص زیادی دارد که از عهده دانشجویان و افراد غیر متخصص خارج است. بر این اساس مهمترین دروس کنکور هوش مصنوعی عبارت اند از:

ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیگنال و سیستم، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده. دقت کنید که در اینجا این دروس را به ترتیب اهمیت ننوشته ایم

چه دروسی در کنکور ارشد هوش را می‌توان حذف کرد

به علت اینکه تعداد دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی زیاد است، دانشجویان می‌توانند برای کسب رتبه ای مناسب با توجه به شرایط‌‌‌ شان یک یا چندین درس از دروس : زبان، ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و الکترونیک دیجیتال را حذف کنند. اگر پایه خوبی در این درس ندارید و یا حس می‌کنید خواندن این درس زمان زیادی از شما می‌گیرد می‌توانید این درس را حذف کنید، اما اگر حس می‌کنید در این دروس قوی هستید و می‌توانید این دروس را در مدت زمان مناسبی بخوانید و همین طور در مدت زمان مناسبی به تست های این دروس در سر جلسه آزمون پاسخ دهید، می‌توانید این دروس را نیز مطالعه کنید. به این نکته توجه داشته باشید که اگر بخواهید هیچ درسی را حذف نکید ممکن است در جلسه آزمون دچار کمبود زمان شوید و نتوانید به همه دروس تخصصی پاسخ دهید، در حالی که ارزش و اهمیت دروس تخصصی بسیار بیشتر از دروس زبان و دروس ریاضی است، بنابراین حذف نکردن هیچ درسی نه تنها به سود شما نیست بلکه می‌تواند به ضرر شما نیز باشد. همچنین فارق از بحث زمان در سر جلسه آزمون با توجه به اینکه ضریب درس زبان و مجموعه دروس ریاضیات پایین است، تاثیر دروس زبان انگلیسی و ریاضیات از دروس تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر کمتر است و بهتر است هم در مدت زمانی که مشغول مطالعه برای کنکور هستید و هم در سر جلسه آزمون زمان تان را بیشتر روی دروس تخصصی بگذارید. توجه کنید که حذف همه این دروس را به همه دانشجویان توصیه نمی‌کنیم، زیرا هر دانشجویی شرایط خاص خودش را دارد و بنابراین برنامه درسی و مطالعاتی هر دانشجو نسبت به یک دانشجو دیگر متفاوت باشد.

حال با توجه به رتبه ای که میخواهید کسب کنید می‌توانید به جز درس زبان و مجموعه دروس ریاضیات دروس دیگری را حذف کنید یا نکنید، مثلا اگر میخواهید در هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف قبول بشوید توصیه ما این است که تا می‌توانید هیچ درسی از دروس تخصصی را حذف نکنید اما اگر میخواهید در دانشگاه هایی مانند شیراز، اصفهان، فردوسی مشهد و از این دست دانشگاه ها قبول شوید می‌توانید تا 3 درس دیگر از دروس تخصصی را نیز حذف کنید. اینکه هر دانشجو بهتر چه دروسی را حذف کند با توجه به شرایط هر دانشجو، از هر دانشجو به دانشجوی دیگر متفاوت است و اگر قرار باشد بصورت دقیق مشخص کنیم که هر دانشجو چه دروسی را و به چه ترتیبی باید بخواند و چه دروسی را می‌تواند حذف کند باید حدود 15 تا 20 دقیقه با دانشجو صحبت شود و اطلاعات زیادی از دانشجو گرفته شود تا با توجه به اطلاعات گرفته شده از دانشجو بتوان برای ایشان برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام داد، بدین منظور توصیه می‌کنیم حتما یک جلسه مشاوره تک جلسه ای تلفنی از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی با استاد رضوی رزرو کنید تا ایشان برنامه دقیقی برای مطالعه کنکور ارشد هوش مصنوعی به شما بدهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره تلفنی تک جلسه‌ای با استاد رضوی به صفحه مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

بطور کلی می‌توان گفت که داوطلبان کنکور ارشد هوش مصنوعی برای کسب یک رتبه زیر 200 می‌توانند به حذف کامل و یا بخشی از دروس زیر فکر کنند: حذف زبان، حذف ریاضی عمومی 1، حذف ریاضی عمومی 2، حذف آمار، حذف بخشی از سیگنال و سیستم، حذف کامل یا بخشی از الکترونیک دیجیتال. البته توصیه می‌شود اگر زمان کافی دارید سیگنال و الکترونیک دیجیتال را بطور کامل مطالعه کنید.

اگر نمی خواهید دروس گفته شده را بطور کامل حذف کنید و می‌خواهید فصول مهم این دروس را مطالعه کنید می‌توانید برای اطلاع از اینکه چه فصولی از این دروس مهم و چه فصولی اهمیت کمتری دارند به قسمت بودجه بندی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید. مثلا  در درس ریاضی 1 فصل انتگرال و کاربردهای آن بسیار مهم است و احتمالا دو تست از آن مطرح می‌شود، در درس ریاضی 2 نیز احتمالا تمامی تست ها از دو فصل انتگرال چند گانه و انتگرال خط و سطح مطرح شود، در درس آمار نیز سه فصل متغیرهای تصادفی، توزیع گسسته و پیوسته و برآورد و آزمون از سایر فصول مهم تر هستند و احتمالا اکثر تست های درس آمار از این فصل مطرح خواهد شد، در درس سیگنال و سیستم نیز 4 فصل تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان، سری فوریه سیگنال های گسسته در زمان، انواع سیستم ها و سیستم های خطی تغییر پذیر و تغییر ناپذیر با زمان از سایر فصول این درس مهم تر هستند و احتمالا اکثر تست های درس سیگنال از این فصول مطرح می‌شود. همچنین برای مشاهده اینکه در هر درسی چه منابعی را باید مطالعه کنید می‌توانید به صفحه منابع کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید

چه دروسی در کنکور ارشد هوش مصنوعی را نباید حذف کرد

برای کنکور ارشد هوش مصنوعی دروسی وجود دارند که به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که آنها را حذف کنید، این دروس بر اساس پارامترهایی مثل تعداد سوالاتی که از یک درس مطرح می‌شود، ضریب آنها، همین طور سطح سختی و آسانی سوالات (یعنی این که چند درصد از سوالات آن درس قابل حل کردن هستند) و همین طور وابستگی ای که سایر دروس به یک درس دارند (در واقع مرجع بودن و پیش نیاز بودن یک درس برای سایر دروس) مشخص می‌شوند.

با توجه به این پارامتر‌ها توصیه می‌کنیم اگر به دنبال کسب رتبه برتر هستید از بین دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی دروس زیر را به هیچ عنوان حذف نکنید:

ریاضیات گسسته، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده و طراحی الگوریتم، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و هوش مصنوعی، نظریه زبان ها و ماشین ها و پایگاه داده.

ساختمان داده و الگوریتم مهمترین درس کنکور ارشد هوش مصنوعی و همین طور مهم ترین درس در تمامی گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر است، همچنین این دو درس در آینده تحصیلی تمامی دانشجویان رشته کامپیوتر مهم ترین نقش را بازی می‌کند زیرا ممکن نیست شما مقاله ای را در دنیای کامپیوتر ببینید که در آن الگوریتم ای ارائه نشده باشد، بنابراین اگر می‌خواهید آینده روشنی در رشته کامپیوتر داشته باشید باید به دو درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم مسلط باشید. ساختمان داده و طراحی الگوریتم 60 الی 70 درصد با هم هم پوشانی دارند بنابراین ما این دو را یک درس میدانیم، و بیش از 40 درصد درس طراحی الگوریتم نیز در فیلم های ساختمان داده درس داده می‌شود (بسیاری از مباحث مشترک بین این دو درس مانند مرتبه زمانی شبه کدها، رشد توابع، الگوریتم‌های بازگشتی، مرتب سازی و درهم سازی در ساختمان داده تدریس می‌شود). برای مطالعه بیشتر در مورد درس ساختمان داده می‌توانید به صفحه توضیحات درس ساختمان داده مراجعه کنید.

مدار منطقی و معماری کامپیوتر نیز از این حیث بسیار مهم هستند که دروسی امن هستند و جز معدود درس‌هایی از دروس تخصصی کنکور ارشد هوش مصنوعی هستند که اگر آنها را بخوانید می‌توانید به 100 درصد سوالات آنها پاسخ دهید، البته مدار منطقی نسبت به معماری کامپیوتر امن تر است، برای مطالعه بیشتر در مورد این دو درس می‌توانید به صفحه بررسی درس معماری کامپیوتر و مدار منطقی مراجعه کنید.

ریاضیات گسسته نیز از این حیث مهم هست که پایه ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر است، شما اگر درسی مثل ریاضی 1 و2 را نخوانید فقط در این درس ضرر می‌کنید و نخواندن این درس آسیبی به درصد سایر دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی نمی‌زند، اما مفاهیم درس ریاضیات گسسته در همه دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی استفاده می‌شود و کاربرد دارد.

درس هوش مصنوعی به همراه دو درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم مهم ترین دروس گرایش هوش محسوب می‌شوند و بالاترین تاثیر را خواهند داشت و حتما باید مطالعه شوند. درس دیگری که در گرایش هوش مصنوعی اهمیت دارد درس نظریه زبان ها و ماشین ها است که توصیه می‌کنیم این درس را نیز کامل بخوانید، درس پایگاه داده نیز مهم است و سعی کنید این درس را نیز حذف نکنید. البته توصیه ما به دانشجویان این است که اگر وقت کافی دارند و به دنبال رتبه عالی هستند تمامی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی را بخوانند یعنی دروس شبکه های کامپیوتری، سیگنال و سیستم، سیستم عامل و الکترونیک دیجیتال را نیز مطالعه کنند.

سعی کنید تا می‌توانید درس شبکه های کامپیوتری را نیز حذف نکنید، زیرا علاوه بر اینکه درس شبکه های کامپیوتری همانند دروس ساختمان داده و الگوریتم، معماری کامپیوتر و مدار منطقی از دروس اصلی رشته کامپیوتر است و یک مهندس کامیوتر اگر بخواهد آینده روشنی در دنیای کامپیوتر داشته باشد باید با مفاهیم این دروس به خوبی آشنا باشد،‌ همچنین درس شبکه های کامپیوتری باعث می‌شود که رتبه داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر نه تنها در گرایش هوش مصنوعی بلکه در سایر گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر نیز خوب شود و این مورد دست دانشجویان را در هنگام انتخاب رشته باز می‌کند و داوطلبان می‌توانند برای دانشگاه شریف و تهران دانشگاه محور انتخاب رشته بکنند تا گرایش محور، دانشجویان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر بتوانند در هر گرایشی از دانشگاه های تهران و شریف قبول بشوند در دانشگاه دست شان برای انتخاب فیلد و انتخاب دروس تا حد قابل قبولی باز است و بنابراین در این دو دانشگاه انتخاب رشته دانشگاه محور بهتر از انتخاب رشته گرایش محور است، برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه صحیح انتخاب رشته به صفحه انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید

ترتیب مطالعه دروس برای کنکور ارشد هوش مصنوعی

در زیر سه سناریو در نظر گرفته شده است که هر یک از دانشجویان با توجه به شرایط شان می‌توانند یکی از این سه سناریو را برای مطالعه خود انتخاب کنند، هر یک از این سه سناریو را که انتخاب کردید سعی کنید حتما درس گسسته را نیز موازی با دروس دیگر بخوانید زیرا ریاضی گسسته مادر دروس رشته کامپیوتر و همین طور دروس کنکور ارشد کامپیوتر است، فصل شمارش گسسته در تمامی دروس کاربرد دارد، فصل بازگشتی های گسسته در ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی کاربرد دارد، فصل منطق گسسته در هوش مصنوعی کاربرد دارد، کل درس نظریه زیر شاخه ای از درس گسسته محسوب می‌شود، درس گسسته در پایگاه داده کابرد دارد، فصل گراف گسسته در داده و الگوریتم وهوش مصنوعی کاربرد دارد و شما نمی‌توانید فصلی از ریاضیات گسسته را پیدا کنید که در دروس دیگر کاربردی نداشته باشد.

حال برویم سراغ بیان سناریوهای مطالعاتی مختلف، سناریو اول به این صورت است که شما دروس نظریه، منطقی، ساختمان داده، سیگنال و سیستم و شبکه های کامپیوتری را بصورت موازی شروع می‌کنید، یعنی سعی می‌کنید در یک هفته کمی از هر یک از این دروس بخوانید و هر گاه که درس نظریه تمام شد درس سیستم عامل را جایگزین می‌کنید و هرگاه منطقی تمام شد درس معماری کامپیوتر را جایگزین می‌کنید و هرگاه ساختمان داده تمام شده طراحی الگوریتم را جایگزین آن می‌کنید، پس از خواندن این دروس می‌توانید به سراغ خواندن سایر دروس تخصصی بروید، مثلا بعد از خواندن درس طراحی الگوریتم می‌توانید خواندن درس هوش مصنوعی را شروع کنید. البته افرادی که فیلم دارند می‌توانند منطقی و معماری را موازی بخوانند و همین طور فصل بازگشتی ها یا درخت های ساختمان داده که تمام شد فیلم طراحی الگوریتم را نیز شروع کنند.

سناریو دوم نیز شبیه سناریو اول است و با نگاه کردن به عکس زیر می‌توانید به راحتی متوجه اینکه سناریو دوم به چه شکل است بشوید، پس از آن که دروس گفته شده در عکس مربوط به سناریو دوم را تمام کردید می‌توانید به سراغ خواندن سایر دروس تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر بروید. سناریو سوم که می‌تواند از دو سناریو دیگر بهتر باشد به این صورت است که باید در ابتدا پکیج 6 درس و پکیج 6 نکته و تست را تهیه کنید و سپس برنامه زیر را به مدت 2 الی 2.5 ماه انجام دهید: هفته ای 3 جلسه فیلم معماری کامپیوتر، هفته ای 2 جلسه فیلم مدار منطقی، هفته ای 3 الی 4 جلسه فیلم ساختمان داده، هفته ای یک جلسه فیلم ریاضیات گسسته، هفته ای 1 جلسه فیلم شبکه های کامپیوتری و پس از 1 ماه هفته ای 1 الی 2 جلسه فیلم طراحی الگوریتم، البته اگر می‌خواهید درس سیگنال را نیز مطالعه کنید می‌توانید در سکش اول مطالعاتی تان به جای درس شبکه درس سیگنال را قرار دهید. دقت کنید که پس از تمام شدن هر فصل نیز هفته ای 1 جلسه فیلم نکته و تست آن فصل را نگاه کنید.

ترتیب مطالعه دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی
نحوه مطالعه کنکور ارشد هوش مصنوعی

 

دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی که برای دوره ارشد نیز مفید است

بعضی از دروسی که در کنکور ارشد هوش مصنوعی می‌آیند در مقطع ارشد و دکتری کامپیوتر نیز کاربرد دارند و استفاده‌های زیادی در فیلد‌های مختلف از آنها می‌شود، البته اینکه در مقطع ارشد کامپیوتر بیشتر چه دروسی به کار داشنجو می‌آید بسیار به این امر وابسته است که دانشجو چه فیلد و حوزه تحقیقاتی را برای خود در دوران ارشد انتخاب می‌کند.

artificial intelligence hawking

دروسی مانند ساختمان داده و طراحی الکوریتم، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل و سیگنال از جمله پرکاربردترین و مهمترین دروسی هستند که در اکثر فیلدهای کارشناسی ارشد هوش مصنوعی کاربرد دارد، بنابراین به داوطلبان کنکور ارشد هوش مصنوعی توصیه می‌شود که این موضوع مهم را مد نظر قرار دهند و بعد از کنکور و تا مهر دروسی مانند سیگنال و آمار و مدار الکتریکی را مطالعه کنند. دانشجو در کارشناسی ارشد هوش مصنوعی باید 32 واحد بگذراند که واحدها به طریق زیر است:

دانشجویان ارشد هوش مصنوعی باید 24 واحد درسی را از جدول درس‌های اختیاری و اجباری انتخاب کنند. سپس 2 واحد سمینار و 6 واحد پروژه را می‌گذرانند. برای آشنایی بیشتر با واحدهای درسی ارشد هوش مصنوعی به صفحه گرایش‌های ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

تماس با پشتیبانی:   09378555200

دروس و ضرایب شان در کنکور ارشد هوش مصنوعی چیست؟

 در گرایش هوش مصنوعی زبان دارای ضریب 1، دروس ریاضیات که شامل 4 درس ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و ریاضیات گسسته است دارای ضریب 2 و مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است

از هر درس چه تعداد سوال در کنکور ارشد هوش می آید؟

با توجه به تغییرات به وجود آمده در کنکور ارشد کامپیوتر هنوز مشخص نیست که از هر درس چند تست در کنکور ارشد کامپیوتر مطرح می‌شود ولی می‌توان تخمینی از تعداد تست هایی که ممکن است در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 مطرح شود بیان کرد، احتمالا تعداد تست ها بصورت زیر خواهد بود:

از درس زبان 30 تست، از مجموعه دروس ریاضی، که شامل 4 درس ریاضی است 20 تست، از دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم جمعا 14 تست، از درس الکترونیک دیجیتال 6 تست و از سایر دروس تخصصی 10 تست مطرح می‌شود

میانگین رتبه های زیر 100 کنکور ارشد هوش چنداست؟

میانگین درصد رتبه های زیر 100 کنکور ارشد هوش مصنوعی هر سال متفاوت است اما بطور تخمینی می‌توان گفت در کنکور ارشد هوش مصنوعی میانگین درصد رتبه های زیر صد 35 درصد بوده است

بارگذاری نظرات