برنامه مسیر ۸ ماهه تا کنکور: مشاوره خصوصیت با استاد رضوی رو رزرو کن!
رزرو مشاوره
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر

این صفحه عالی رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر را در تمامی دانشگاه های ایران و همچنین آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر را در تمامی دانشگاه های دولتی بیان کرده است

قبولی در رشته مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر چیست؟ معرفی رشته کامپیوتر توسط اساتید شریفمهندسی کامپیوتر چیست؟ معرفی رشته کامپیوتر توسط اساتید شریفاین صفحه به معرفی کامل رشته کامپیوتر، اعم از دروس رشته کامپیوتر، درآمد رشته کامپیوتر، شغل های رشته کامپیوتر، گرایش ها و زیر شاخه های رشته کامپیوتر پرداخته است در آزمون سراسری یکی از اهداف بسیار مهم و موردتوجه دانشجویان است. برای تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر قبل از هر کاری باید این نکته را بررسی کنید که کدام دانشگاه را برای تحصیل انتخاب نموده‌اید و برای تحصیل در دانشگاه مدنظر چه رتبه‌ای لازم است کسب کنید. البته ذکر این نکته مهم است که قبولی در آزمون سراسری وابسته به عواملی نظیر تعداد داوطلبان، سطح سؤالات، ظرفیت دانشگاه مدنظر و عملکرد شما در آزمون سراسری است.

قبولی در رشته کامپیوتر

تقسیم‌بندی شهرها به مناطق یک تا سه به‌منظور ایجاد شرایط مساوی برای تمام شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری از لحاظ امکانات آموزشی و تحصیلی است. به‌صورت کلی سهمیه منطقه یک به استان‌های برخوردار از بالاترین امکانات، سهمیه منطقه دو به استان‌های با امکانات متوسط و سهمیه منطقه سه به استان‌های محروم تعلق می‌گیرد. برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر باید در آزمون سراسری شرکت کنید و بعد از اعلام نتایج اگر رتبه لازم را به دست بیاورید امکان ثبت در رشته کامپیوتر برای شما فراهم می‌شود.

تصویری از یک دانشگاه منطقه یک

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در منطقه 1

باتوجه‌به کارنامه‌ های قبولی مهندسی کامپیوتر در سال‌های گذشته آخرین رتبه‌ های قبولی مهندسی کامپیوتر در منطقه یک به شرح زیر است:

دانشگاه قبولیرتبه سهمیهرتبه کشوری
رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف | رشته مهندسی کامپیوتر | سراسری 1 تا 69 1 تا 97
رتبه قبولی دانشگاه تهران | رشته مهندسی کامپیوتر |دانشگاه سراسری 75 تا 106 106 تا 158
رتبه قبولی | دانشگاه امیرکبیر رشته مهندسی کامپیوتر | سراسری 134 تا 191 200 تا 292
رتبه قبولی | دانشگاه شهید بهشتی |رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 181 تا 549 269 تا 833
رتبه قبولی |دانشگاه علم صنعت - رشته مهندسی کامپیوتر سراسری 355 تا 420 535 تا 639
رتبه قبولی | دانشگاه فردوسی مشهد - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 323 تا 1033 490 تا 1606
رتبه قبولی| دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 448 تا 816 681 تا 1256
رتبه قبولی | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران - رشته مهندسی کامپیوتر سراسری 770 1175
رتبه قبولی| دانشگاه تبریز - رشته مهندسی کامپیوتر سراسری 541 تا 2630 823 تا 4431
رتبه قبولی | دانشگاه شیراز - رشته مهندسی کامپیوتر سراسری 736 تا 1454 1130 تا 2311
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی اصفهان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 633 تا 1427 963 تا 2261
رتبه قبولی | دانشگاه خوارزمی تهران (کرج) - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 637 تا 1397 972 تا 2209
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2623 4421
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 649 990
رتبه قبولی | دانشگاه الزهرا (س) - رشته مهندسی کامپیوتر سراسری 944 تا 1723 1461 تا 2800
رتبه قبولی | اصفهان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1187 تا 2010 1847 تا 3285
رتبه قبولی| اصفهان نوبت دوم - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2025 تا 2357 3307 تا 3933
رتبه قبولی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1691 تا 2821 2741 تا 4828
رتبه قبولی | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 702 تا 1043 1162 تا 1719
رتبه قبولی | دانشگاه شاهد تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2264 3757
رتبه قبولی | دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2539 تا 3164 4279 تا 5486
رتبه قبولی | دانشگاه کردستان سنندج - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 9220 19298
رتبه قبولی | دانشگاه یزد - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2727 تا 3519 4629 تا 6179
رتبه | دانشگاه شهید چمران اهواز - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 7096 14052
رتبه قبولی | دانشگاه سمنان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 6330 تا 13129 12256 تا 30377
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2894 4977
رتبه قبولی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 7009 13823
رتبه قبولی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 3234 تا 7772 5614 تا 15701
رتبه قبولی | دانشگاه شهید باهنر کرمان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 5397 10103
رتبه قبولی | دانشگاه بیرجند - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 8203 16763
رتبه قبولی | دانشگاه اصفهان (شهر رضا اصفهان) - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 6113 تا 8847 11777 تا 18402
رتبه قبولی | دانشگاه زنجان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 3519 تا 6208 6179 تا 11980
رتبه قبولی | دانشگاه کاشان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 3836 تا 4929 6813 تا 9099
رتبه قبولی | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 7523 15095
رتبه قبولی | دانشگاه تربت‌حیدریه - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 9908 21299
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شاهرود - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 5609 تا 6503 10582 تا 12615
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی همدان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 6622 12912
رتبه قبولی | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 9250 تا 9980 19177 تا 21054
رتبه قبولی | دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 6617 12900
رتبه قبولی |دانشگاه تبریز میانه - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 9285 تا 12803 19553 تا 29335
رتبه قبولی | دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 5341 تا 7351 9982 تا 14688
رتبه قبولی | دانشگاه یاسوج - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 5963 تا 9992 11420 تا 21491
رتبه قبولی | دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 7729 15608
رتبه قبولی | دانشگاه بجنورد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 6845 تا 12250 13447 تا 27739
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 6880 تا 1190 13543 تا 26927
رتبه قبولی | دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر - مهندسی کامپیوتر - سراسری 7992 16230
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی کرمانشاه - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 10108 21801
رتبه قبولی |دانشگاه صنعتی قوچان - رشته مهندسی کامپیوتر سراسری 7423 14868
رتبه قبولی | دانشگاه بناب - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 8628 17875
رتبه قبولی |دانشگاه دامغان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 10615 23177
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 8316 تا 9166 17026 تا 19256
رتبه قبولی | دانشگاه فسا - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 8387 17239
رتبه قبولی |دانشگاه میبد - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 12752 29092
رتبه قبولی | دانشگاه جهرم - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 13791 32271
رتبه قبولی | دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر (محل تحصیل جم) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 14820 35271
رتبه قبولی | مرکز آموزشی عالی محلات - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 9740 20814
رتبه قبولی | دانشگاه اردکان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 9992 تا 11419 21491 تا 25336
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 10343 تا 11132 22415 تا 24589
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 15026 تا 21170 35956 تا 55785
رتبه قبولی | دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 13220 30677
رتبه قبولی | دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت)- رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 13341 31014
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی رفاه - تهران - ویژه خواهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 12867 تا 17411 29538 تا 43404
رتبه قبولی | دانشگاه سلمان فارسی کازرون - رشته مهندسی کامپیوتری - سراسری 14324 33798
رتبه قبولی | دانشگاه سیستان بلوچستان - زاهدان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 15994 38665

تصویری از دانشگاه ارومیه در منطقه دوم

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در منطقه دوم

باتوجه‌به کارنامه‌ های قبولی مهندسی کامپیوتر در سال‌های گذشته آخرین رتبه‌ های قبولی مهندسی کامپیوتر در منطقه دو به شرح زیر است:

دانشگاهرتبه سهمیهرتبه کشوری
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شریف - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1 تا 31 3 تا 110
رتبه قبولی | دانشگاه تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 27 تا 77 95 تا 255
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شریف - پردیس خودگردان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 56 تا 517 180 تا 1727
رتبه قبولی | دانشگاه امیرکبیر - مهندسی کامپیوتر سراسری 58 تا 146 188 تا 457
رتبه قبولی | دانشگاه شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر - سراسری 216 تا 346 697 تا 1150
رتبه قبولی | دانشگاه علم و صنعت - مهندسی کامپیوتر - سراسری 148 تا 509 475 تا 1706
رتبه قبولی | دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 301 تا 1211 996 تا 3750
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 184 تا 601 605 تا 2000
رتبه قبولی | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 328 تا 3602 1092 تا 10514
رتبه قبولی| دانشگاه تبریز - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1056 تا 2811 3339 تا 8347
رتبه قبولی| دانشگاه شیراز - مهندسی کامپیوتر - سراسری 261 852
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی اصفهان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 284 تا 1329 941 تا 4094
رتبه قبولی | دانشگاه خوارزمی - تهران (کرج) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 291 تا 841 967 تا 2675
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - مهندسی کامپیوتر - سراسری 291 تا 1989 969 تا 5972
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران - پردیس خودگردان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 380 تا 597 1261 تا 1988
رتبه قبولی | دانشگاه الزهرا (س) تهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 361 تا 921 1215 تا 2926
رتبه قبولی | دانشگاه اصفهان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 747 تا 1674 2429 تا 5039
رتبه قبولی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 588 تا 1750 1967 تا 5270
رتبه قبولی | دانشگاه شاهد تهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 678 تا 1393 2237 تا 4261
رتبه قبولی | دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین - مهندسی کامپیوتر - سراسری 765 تا 1663 2497 تا 5003
رتبه قبولی | دانشگاه گیلان رشت - مهندسی کامپیوتر - سراسری 794 تا 2554 2573 تا 7662
رتبه قبولی | دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 823 تا 2811 2634 تا 8347
رتبه قبولی | دانشگاه یزد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 855 تا 2154 2720 تا 6475
رتبه قبولی | دانشگاه بوعلی سینا همدان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1131 تا 2231 3513 تا 6693
رتبه قبولی| دانشگاه رازی کرمانشاه - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1276 تا 3315 3927 تا 9763
رتبه قبولی| دانشگاه سنندج - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1376 تا 8621 4222 تا 23693
رتبه قبولی | دانشگاه شهید چمران اهواز - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1997 تا 10197 5989 تا 27822
رتبه قبولی | دانشگاه سمنان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1459 تا 11101 4484 تا 30054
رتبه قبولی | دانشگاه اراک - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1595 تا 3515 4819 تا 10273
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2554 تا 4116 7662 تا 11847
رتبه قبولی | دانشگاه مازندران - بابلسر - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1685 تا 9338 5081 تا 25595
رتبه قبولی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4879 تا 6755 13923 تا 18901
رتبه قبولی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1899 تا 5231 5722 تا 14788
رتبه قبولی | دانشگاه قم - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1933 تا 4009 5810 تا 11540
رتبه قبولی | دانشگاه گلستان گرگان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1938 تا 3901 5824 تا 11267
رتبه قبولی | دانشگاه شهید باهنر کرمان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1954 تا 4856 5866 تا 13871
رتبه قبولی | دانشگاه بیرجند - مهندسی کامپیوتر - سراسری 1962 تا 13946 5888 تا 37314
رتبه قبولی | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل شهر رضا اصفهان) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2057 تا 5803 6166 تا 16306
رتبه قبولی | دانشگاه زنجان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2266 تا 3698 6766 تا 10749
رتبه قبولی | دانشگاه کاشان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2067 تا 2169 6204 تا 6517
رتبه قبولی | مرکز آموزش عالي فني و مهندسی بوبین زهرا - روزانه 2393 تا 12006 7165 تا 32480
رتبه قبولی| مرکز آموزش عالي فني و مهندسی بوبین زهرا – نوبت دوم 11159 30209
رتبه قبولی | دانشگاه تربت‌حیدریه - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2501 تا 13838 7483 تا 37007
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شاهرود - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2544 تا 3762 7631 تا 10903
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم - مهندسی کامپیوتر - سراسری 5028 تا 13287 14265 تا 35682
رتبه قبولی | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2967 تا 8195 8791 تا 22618
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی قم - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2590 تا 2939 7781 تا 8691
رتبه قبولی | دانشگاه ارومیه - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2930 تا 5327 8666 تا 15044
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی همدان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2647 تا 4501 7899 تا 12912
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم - مهندسی کامپیوتر - سراسری 7205 تا 7531 20045 تا 20887
رتبه قبولی | دانشگاه تخصصی فناوری‌های آمل - مهندسی کامپیوتر - سراسری 2990 تا 4714 8856 تا 13476
رتبه قبولی | دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل نوبت دوم 5754 16179
رتبه قبولی | دانشگاه تبریز (میانه) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 3031 تا 10015 8982 تا 27342
رتبه قبولی | دانشگاه تبریز (میانه) نوبت دوم 13908 37217
رتبه قبولی | دانشگاه شهرکرد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 3089 تا 4361 9133 تا 12545
رتبه قبولی | دانشگاه شهرکرد - محروم - بومی چهارمحال بختیاری - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4286 12288
رتبه قبولی | دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4323 تا 5539 12427 تا 15585
رتبه قبولی | دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 3461 تا 5379 10131 تا 15158
رتبه قبولی| دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) نوبت دوم 5743 تا 7382 16155 تا 20520
رتبه قبولی | دانشگاه ولی‌عصر (عج) - رفسنجان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 3989 تا 10610 11488 تا 28898
رتبه قبولی | دانشگاه ولی‌عصر (عج) – رفسنجان نوبت دوم 14581 تا 15357 38907 تا 40828
رتبه قبولی | دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4020 تا 6533 11580 تا 18267
رتبه قبولی| دانشگاه بجنورد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4526 تا 8078 12988 تا 22297
رتبه قبولی | دانشگاه میبد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4558 تا 11057 13069 تا 29954
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4591 13146
رتبه قبولی| دانشگاه صنعتی ارومیه - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4690 تا 7219 13411 تا 20070
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران ویژه خواهران - مهندسی کامپیوتر - سراسری 7589 تا 15473 21013 تا 41127
رتبه قبولی | دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر - مهندسی کامپیوتر - سراسری 4856 13871
رتبه قبولی| دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر نوبت دوم 5308 14999
رتبه قبولی| دانشگاه صنعتی کرمانشاه - مهندسی کامپیوتر - سراسری 5126 تا 8893 14509 تا 24378
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی قوچان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 10711 29125
رتبه قبولی | دانشگاه بناب - مهندسی کامپیوتر - سراسری 8353 تا 11643 23001 تا 31487
رتبه قبولی | دانشگاه دامغان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 5842 تا 7442 16427 تا 20674
رتبه قبولی | دانشگاه دامغان نوبت دوم 10944 تا 14536 29703 تا 38795
رتبه قبولی| دانشگاه یزد (محل تحصیل مهریز) نوبت دوم 5901 تا 14021 16572 تا 37498
رتبه قبولی| دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور - دزفول - مهندسی کامپیوتر - سراسری 5930 تا 9366 16636 تا 25671
رتبه قبولی | دانشگاه فسا - مهندسی کامپیوتر - سراسری 6519 تا 8531 18244 تا 23494
رتبه قبولی | دانشگاه جهرم - مهندسی کامپیوتر - سراسری 11253 30451
رتبه قبولی | دانشگاه اردکان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 8367 تا 8639 23038 تا 23740
رتبه قبولی| دانشگاه صنعتی سیرجان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 7892 تا 14021 21754 تا 37498
رتبه قبولی | دانشگاه ملایر - مهندسی کامپیوتر - سراسری 7962 تا 11419 21950 تا 30885
رتبه قبولی | دانشگاه ملایر نوبت دوم 15491 تا 16933 41180 تا 44926
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 7996 تا 19523 22060 تا 51466
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 8200 تا 12425 22632 تا 33542
رتبه قبولی | دانشگاه لرستان - خرم‌آباد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 9331 تا 9440 25578 تا 25861
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک 8645 تا 49965 23754 تا 127544
رتبه قبولی | مرکز آموزش عالی لار - مهندسی کامپیوتر - سراسری 9125 25037
رتبه قبولی | دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 13604 تا 14447 36470 تا 38565
رتبه قبولی | دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 10157 تا 12198 27739 تا 32964
رتبه قبولی | دانشگاه آیت‌الله بروجردی - بروجرد - مهندسی کامپیوتر - سراسری 10672 تا 12274 29048 تا 33166
رتبه قبولی | دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران 29957 77953
رتبه قبولی| دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل تویسرکان) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 11107 تا 14045 30073 تا 37546
رتبه قبولی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) - مهندسی کامپیوتر - سراسری 11643 31487
رتبه قبولی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - مهندسی کامپیوتر - سراسری 11842 32055
رتبه قبولی | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 14814 تا 15054 39497 تا 40066
رتبه قبولی| مجتمع آموزش عالی بم - مهندسی کامپیوتر - سراسری 16321 43320
رتبه قبولی | دانشگاه ولایت - ایرانشهر - مهندسی کامپیوتر - سراسری 24743 64834

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در منطقه 3

باتوجه‌به کارنامه‌ های قبولی مهندسی کامپیوتر در سال‌های گذشته آخرین رتبه‌ های قبولی مهندسی کامپیوتر در منطقه سه به شرح زیر است:

دانشگاهرتبه سهمیهرتبه کشوری
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شریف - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1 تا 26 24 تا 708
رتبه قبولی | دانشگاه تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 6 تا 36 177 تا 921
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شریف - پردیس خودگردان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 258 3567
رتبه قبولی | دانشگاه امیرکبیر - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 34 تا 72 908 تا 1348
رتبه قبولی | دانشگاه شهید بهشتی - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 12 تا 71 370 تا 1343
رتبه قبولی | دانشگاه علم و صنعت - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 10 تا 113 277 تا 1805
رتبه قبولی | دانشگاه فردوسی مشهد - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 247 تا 376 3400 تا 4549
رتبه قبولی | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 41 تا 132 965 تا 2073
رتبه قبولی | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 130 تا 1562 2038 تا 11714
رتبه قبولی | تبریز - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 103 تا 1635 1721 تا 12144
رتبه قبولی | دانشگاه شیراز - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 81 تا 166 1431 تا 2474
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی اصفهان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 76 تا 527 1387 تا 5690
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 259 تا 1992 3571 تا 13893
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران - پردیس خودگردان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 392 تا 597 4685 تا 9587
رتبه قبولی | دانشگاه اصفهان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 683 6732
رتبه قبولی | دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 473 5024
رتبه قبولی | دانشگاه گیلان رشت - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 517 تا 1804 5622 تا 12979
رتبه قبولی| دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان)- رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 802 7490
رتبه قبولی | دانشگاه یزد - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 308 4009
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شیراز - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 191 تا 328 2782 تا 4198
رتبه قبولی | دانشگاه بوعلی سینا همدان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 325 تا 1881 4189 تا 13309
رتبه قبولی | دانشگاه رازی کرمانشاه - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 586 تا 2407 6106 تا 15982
رتبه قبولی | دانشگاه سنندج - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 976 تا 3754 8424 تا 21673
رتبه قبولی | دانشگاه شهید چمران اهواز - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 369 4476
رتبه قبولی | دانشگاه سمنان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2671 17143
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1930 13583
رتبه قبولی | دانشگاه مازندران - بابلسر - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1222 تا 2437 9875 تا 16096
رتبه قبولی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 556 تا 2968 5895 تا 18331
رتبه قبولی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 2103 تا 2461 14484 تا 16208
رتبه قبولی | دانشگاه قم - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1491 11397
رتبه قبولی| دانشگاه گلستان گرگان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 1365 10681
رتبه قبولی | دانشگاه شهید باهنر کرمان - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 832 تا 4898 7619 تا 26201
رتبه قبولی | دانشگاه بیرجند - رشته مهندسی کامپیوتر - سراسری 3612 تا 5432 20981 تا 28189
رتبه قبولی | دانشگاه زنجان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1518 11507
رتبه قبولی | دانشگاه کاشان - روزانه - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1126 9317
رتبه قبولی | دانشگاه کاشان - نوبت دوم 1957 13690
رتبه قبولی | مرکز آموزش عالي فني و مهندسی بوبین زهرا – نوبت دوم 3316 19781
رتبه قبولی | دانشگاه تربت‌حیدریه - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4306 23870
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی شاهرود - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1253 تا 2394 10054 تا 15947
رتبه قبولی | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 851 تا 2445 7696 تا 16128
رتبه قبولی | دانشگاه ارومیه - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 844 تا 2553 7893 تا 16662
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی همدان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1157 تا 3372 9471 تا 20016
رتبه قبولی | دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل نوبت دوم 1827 13058
رتبه قبولی | دانشگاه تبریز (میانه) - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 10699 46898
رتبه قبولی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1166 تا 1218 9530 تا 9847
رتبه قبولی | دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1596 تا 2765 11897 تا 17506
رتبه قبولی | دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2006 تا 4890 13971 تا 26162
رتبه قبولی | دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) نوبت دوم - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 6745 33006
رتبه قبولی | دانشگاه یاسوج - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 6011 تا 15816 30326 تا 63651
رتبه قبولی | دانشگاه ولی‌عصر (عج) - رفسنجان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 5591 28746
رتبه قبولی | دانشگاه ولی‌عصر (عج) – رفسنجان نوبت دوم 10516 تا 13672 46303 تا 56714
رتبه قبولی | دانشگاه ایلام - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 1779 تا 6521 12866 تا 32152
رتبه قبولی | دانشگاه بجنورد - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2614 تا 5270 16896 تا 27509
رتبه قبولی | دانشگاه میبد - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2788 17588
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران 4357 24056
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی ارومیه - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2312 تا 2671 15524 تا 17143
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران ویژه خواهران 7593 36204
رتبه قبولی | دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4046 تا 4822 22763 تا 25920
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی کرمانشاه - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4110 تا 4830 23019 تا 25945
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی قوچان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 5049 تا 5852 26742 تا 29703
رتبه قبولی | دانشگاه بناب - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2386 15906
رتبه قبولی | دانشگاه یزد (محل تحصیل مهریز) نوبت دوم 7681 تا 9253 36582 تا 42143
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور - دزفول - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4007 تا 4291 22602 تا 23789
رتبه قبولی | دانشگاه فسا - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 3918 تا 4921 22285 تا 26284
رتبه قبولی | دانشگاه جهرم - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2714 تا 6488 17313 تا 32020
رتبه قبولی | دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر (محل تحصیل جم) - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 2972 تا 9119 18344 تا 41701
رتبه قبولی | مرکز آموزش عالی محلات - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4529 تا 5965 24754 تا 30153
رتبه قبولی | دانشگاه اردکان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 5144 27056
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی سیرجان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 7054 تا 7193 34225 تا 34764
رتبه قبولی | دانشگاه ملایر - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 5178 تا 6223 27167 تا 31085
رتبه قبولی | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4960 26428
رتبه قبولی | دانشگاه لرستان - خرم‌آباد - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4138 تا 5080 23150 تا 26851
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک 6628 32534
رتبه قبولی | مرکز آموزش عالی لار - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 8232 38525
رتبه قبولی | دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 4914 تا 9940 26263 تا 44448
رتبه قبولی | دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت) - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 5144 تا 5826 27056 تا 29593
رتبه قبولی | دانشگاه آیت‌الله بروجردی - بروجرد - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 5591 تا 8379 28746 تا 39062
رتبه قبولی | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 6616 32498
رتبه قبولی | دانشگاه سلمان فارسی – کازرون - نوبت دوم 6283 31271
رتبه قبولی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 10596 46557
رتبه قبولی | دانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران (ویژه برادران) 8100 38058
رتبه قبولی | مجتمع آموزش عالی گناباد 8229 38509
رتبه قبولی | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 8667 تا 9917 40121 تا 44375
رتبه قبولی | دانشگاه زابل - رشته مهندسی کامپیوتر - دانشگاه سراسری 13515 56162

آخرین رتبه‌ های قبولی در دانشگاه‌ های TOP

در ایران دانشگاه‌های زیادی برای تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر وجود دارد؛ اما تاپ‌ترین دانشگاه‌های ایران برای تحصیل در رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر به شرح زیر است. البته لازم به ذکر است که "بهترین دانشگاه برای شما بستگی به معیارهای شخصی و علاقه‌های خود شما "دارد.

تصویری از دانشگاه تهران

رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه تهران
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
106 تا 158 75 تا 106 منطقه 1
95 تا 259 27 تا 77 منطقه 2
177 تا 921 6 تا 36 منطقه 3

تصویری از دانشگاه صنعتی شریف

رتبه قبولی در مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف - تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1 تا 79 1 تا 55 منطقه 1
3 تا 110 1 تا 31 منطقه 2
24 تا 708 1 تا 26 منطقه 3

تصویری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رتبه قبولی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
200 تا 292 134 تا 191 منطقه 1
188 تا 457 58 تا 146 منطقه 2
908 تا 1348 34 تا 72 منطقه 3

تصویری از دانشگاه شهید بهشتی

رتبه قبولی در مهندسي كامپيوتر|دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
269 تا 833 181 تا 549 منطقه 1
697 تا 1150 216 تا 346 منطقه 2
370 تا 1343 12 تا 71 منطقه 3

تصویری از دانشگاه علم و صنعت

رتبه قبولی در مهندسي كامپيوتر|دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
535 تا 639 355 تا 420 منطقه 1
475 تا 1706 148 تا 509 منطقه 2
277 تا 1805 10 تا 113 منطقه 3

جمع‌بندی

قبولی در رشته کامپیوتر بستگی به یک‌سری نکات ریزودرشت دارد که باید آنها را مورد بررسی قرارداد. قبل از هر کاری باید تصمیم بگیرید کدام دانشگاه را برای تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر انتخاب کرده‌اید، تعداد پذیرش دانشجویان و میانگین حداقل رتبه لازم برای ثبت‌نام در دانشگاه مدنظر باید چقدر باشد. با بررسی کارنامه‌های داوطلبین سال‌های گذشته که در آزمون سراسری قبول شده‌اند می‌توانید به حداقل رتبه لازم برای قبولی را به دست بیاورید.

آیا معدل در رتبه ما تأثیری دارد؟

بله. پس از قطعی‌شدن تأثیر معدل در کنکور سراسری، تمامی داوطلبان معدل یا سوابق تحصیلی ایشان در کنکور سراسری تأثیر مستقیم و قطعی خواهد داشت. بدیهی است که هر چه نمرات داوطلبان بالاتر باشد، شانس قبولی ایشان نیز بالاتر خواهد بود.

بررسی کارنامه‌های کنکور رشته مهندسی کامپیوتر سال‌های گذشته چه مزایایی دارد؟

مطالعه و بازبینی کارنامه‌های داوطلبان پذیرفته شده در رشته و دانشگاه‌های موردنظر، می‌تواند باعث شود تا انتخاب رشته‌ای برنامه‌ریزی‌شده و واقع‌بینانه‌تر داشته باشیم.

امتیازدهی3.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.60 امتیاز (5 رای)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200