کنکور کامپیوتر

سامانه های شبکه ای

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای

گرایش سامانه‌های شبکه‌ای رشته علمی جدیدی است که به دنبال یافتن الگوریتم‌ها و ابزارهای شناخت رفتار انواع شبکه اعم از شبکه‌های مهندسی، اطلاعاتی، فناوری، زیستی، شناختی، معنایی، اجتماعی و غیره می‌باشد. کاربرد علوم شبکه بسیار وسیع است. بر همین اساس فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌های شبکه‌ای نیز باید قابلیت بکارگیری دانش و مهارت خود را در حل مسائل مختلف داشته باشند. تمرکز رشته سامانه‌های شبکه ای بر مفاهیم بنیادی شبکه و حوزه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، فناوری و زیستی است.

کارشناسی ارشد سامانه های شبکه ای

رشته مهندسی سامانه‌های شبکه‌ای با توجه به خصوصیات ساختاری و توپولوژی و به کمک علم مهندسی شبکه‌، انجام شبیه‌سازی‌ها و تحلیل‌های لازم به دنبال کارامدسازی و بهینه سازی شبکه‌های مهندسی، اطلاعاتی، فناوری، زیستی، شناختی، معنایی، اجتماعی و ... هستند.

هدف از دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌ های شبکه ای

هدف اصلی گرایش سامانه‌های شبکه‌ای در قدم اول بررسی ساختار، کارکرد و فرایندهای شبکه‌های اطلاعات، فناوری، زیستی، شناختی، معنایی، اجتماعی و غیره بوده و در قدم دوم استفاده از شبکه به عنوان یک ابزار علمی و محاسباتی برای پیش بینی و تحلیل پدیده های طبیعی و مهندسی و اتخاذ تصمیم مناسب بر این اساس است. استفاده از شبکه برای یافتن تعاملات پیچیده بین انسان‌ها، کشف مسیرهای انتقال بیماری، بهبود سیستم‌های دارو رسانی درون بدن، استخراج شبکه دانش، بهینه‌سازی شبکه‌های حمل و نقل انسان و کالا، بهینه سازی شبکه‌های توزیع انرژی، موثر سازی نتایج جستجو‌های وب و امثال اینها نمونه‌هایی از موضوعات مطرح در مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای هستند.

فارغ التحصیلان دوره ارشد سامانه‌ های شبکه ای مهارت هایی را در زمینه های زیر کسب خواهند نمود:

  • از دانش آموختگان این رشته انتظار می‌رود مهارت‌های لازم را برای به کارگیری ابزارهای محاسباتی و فناورانه شبکه محور در موضوعات زیستی، شبکه های فناوری و شبکه های اجتماعی به دست آورند.
  • با شناخت شبکه و پایه‌های ریاضی مربوط به آن می‌توانند شبکه‌های متابولیسم داخل بدن را شناسایی کنند و رفتارهای آن را تحلیل و پیش بینی کنند
  • تجزیه و تحلیل سیستم‌های شبکه‌ای
  • شناخت، تحلیل و ارائه طرح برای سامانه‌های هدف این حوزه
  • برنامه ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازده از کارکرد سیستم‌های هدف حوزه کاری خود

بازار کار رشته سامانه‌ های شبکه ای

  • خدمات مشاوره در خصوص به کارگیری مفاهیم و ابزارهای طراحی پیاده سازی و تحلیل شبکه
  • ارائه خدمات پژوهشی در خصوص شبکه های اجتماعی با تاکید بر بهینه سازی روش های موجود در گردآوری، انتقال و بازیافت اطلاعات
  • آموزش دروس مرتبط با مهندسی سامانه های شبکه در همین رشته یا رشته های مرتبط

دانشگاه های دارای رشته سامانه های شبکه ای

  • دانشگاه تهران در سال 99، 9 نفر پذیرش کرده است که از این تعداد 6 نفر بصورت روزانه و 3 نفر بصورت شبانه پذیرش شده اند.
  • دانشگاه تربیت مدرس در سال 99، 10 نفر پذیرش کرده است که از این تعداد 5 ظرفیت دارای خوابگاه و 5 ظرفیت فاقد خوابگاه بوده است.

تعداد واحد های کارشناسی ارشد رشته سامانه‌های شبکه‌ای

دانشجو در رشته سامانه های شبکه ای باید 32 واحد بگذراند که واحدها به طریق زیر است: 24 واحد درسی، 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه.
دانشجویان باید 24 واحد درسی را از جدول درس های اصلی و اختیاری انتخاب کنند(جداول دروس اصلی پایه، تخصصی و اختیاری در فایل پی دی اف پیوست شده در اختیارتان قرار گذاشته شده).
توجه: چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره کارشناسی ارشد سامانه‌های شبکه‌ای تجانس نداشته باشد و یا به تشخیص گروه مهندسی کامپیوتر و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجو نیاز به گذراندن دروسی از دوره کارشناسی داشته باشد، این دروس تحت عنوان دروس جبرانی کتبا به دانشجو ابلاغ گردیده و دانشجو موظف به گذراندن این واحدها در مدت زمان مقرر می‌باشد. به ازاء هر 2 واحد درس جبرانی یک ماه به سقف مدت دوره کارشناسی ارشد سامانه‌های شبکه ای اضافه می شود.

دروس کارشناسی ارشد رشته سامانه‌های شبکه‌ای

برای مشاهده توضیحات تکمیلی در مورد گرايش سامانه‌های شبکه‌ای در ارشد، پی دی اف زیر را که شامل موارد زیر است، دانلود کنید

♦ تعداد واحدهايي که بايد در ارشـد سامانه های شبکه ای برداريد

♦ تعداد واحدهاي اجباري گرایش مهندسی سامانه های شبکه ای در ارشــد

♦ تعداد واحدهاي اختياري گرایش مهندسی سامانه های شبکه ای در ارشـد

♦ معرفي دروس اجباري و اختياري در ارشـد مهندسی سامانه های شبکه ای

 

〈〈 دانلود فایل جزئیات واحدهای گرایش سامانه‌ های شبکه ای 〉〉

 

گرایش سامانه های شبکه ای چیست؟

گرایش سامانه‌های شبکه‌ای رشته علمی جدیدی است که به دنبال یافتن الگوریتم‌ها و ابزارهای شناخت رفتار انواع شبکه اعم از شبکه‌های مهندسی، اطلاعاتی، فناوری، زیستی، شناختی، معنایی، اجتماعی و غیره می‌باشد. کاربرد علوم شبکه بسیار وسیع است. بر همین اساس فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌های شبکه‌ای نیز باید قابلیت بکارگیری دانش و مهارت خود را در حل مسائل مختلف داشته باشند. تمرکز رشته سامانه‌های شبکه ای بر مفاهیم بنیادی شبکه و حوزه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، فناوری و زیستی است.

بهترین دانشگاه های کشور در رشته سامانه های شبکه ای چه هستند؟

اگر بخواهید در گرایش سامانه های شبکه ای تحصیل کنید باید در کنکور ارشد فناوری اطلاعات شرکت کنید زیرا در مقطع لیسانس این گرایش وجود ندارد، در مقطع ارشد بهترین دانشگاه هایی که در آن گرایش سامانه های شبکه ای وجود دارد دانشگاه های تهران و تربیت مدرس است

بازار کار رشته سامانه های شبکه ای چیست؟

فارغ التحصیلان گرایش سامانه های شبکه ای می‌توانند هر یک از کارهای رو به رو مشغول به کار شوند: خدمات مشاوره در خصوص به کارگیری مفاهیم و ابزارهای طراحی پیاده سازی و تحلیل شبکه، ارائه خدمات پژوهشی در خصوص شبکه های اجتماعی با تاکید بر بهینه سازی روش های موجود در گردآوری و انتقال و بازیافت اطلاعات، آموزش دروس مرتبط با مهندسی سامانه های شبکه در همین رشته یا رشته های مرتبط

بارگذاری نظرات