تا ۵۰٪ تخفیف در جشنواره کوله پشتی بهار
دیدن تخفیف‌ها و شرکت در جشنواره
مدت زمان باقیمانده :
ثانیه -
دقیقه -
ساعت -
روز -
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

معرفی انواع عملگرها در برنامه نویسی⚡️منطقی، محاسباتی و بیتی

این مقاله عالی به معرفی انواع عملگرها در برنامه نویسی از جمله عملگرهای حسابی، عملگرهای بیتی، عملگرهای منطقی، عملگرهای انتساب و عملگرهای افزایش و کاهش پرداخته

در این مقاله، قصد داریم به بررسی و بحث درباره انواع عملگرهای برنامه نویسی بپردازیم. عملگرها، ابزارهای اساسی در زبان های برنامه نویسیزبان های برنامه نویسی چیست؟زبان های برنامه نویسی چیست؟این مقاله عالی توضیح داده که زبان های برنامه نویسی چیست؟ و انواع زبان های برنامه نویسی و بهترین زبان برنامه نویسی برای شروع و پردرآمدترین آنها را معرفی کرده هستند که به برنامه نویسان اجازه می‌دهند تا عملیات‌های مختلفی را بر روی داده‌ها انجام دهند. در ادامه، به بررسی عملگرهای حسابی، عملگرهای رابطه‌ای، عملگرهای بیتی، عملگرهای منطقی، عملگرهای انتساب و عملگرهای افزایش/کاهش می‌پردازیم.

عملگرهای حسابی (Arithmetic Operators)

عملگرهای حسابی در برنامه نویسیبرنامه نویسی کامپیوتر چیست و چطور می توانید یک برنامه نویس موفق شوید؟برنامه نویسی کامپیوتر چیست و چطور می توانید یک برنامه نویس موفق شوید؟در عصر فعلی برنامه‌نویسی یکی از پرطرفدارترین شغل‌های دنیاست، دغدغه‌‌ای افرادی که می‌خواهند در مسیر برنامه‌نویس شدن قدم بردارند این است که نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند، در این صفحه هر آن چه برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای نیاز دارید در اختیارتان قرار گرفته است نقش مهمی در انجام عملیات ریاضی و محاسباتی دارند، این عملگرها به برنامه‌نویسان امکان می‌دهند تا اعداد و متغیرها را جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کرده و نتایج را به صورت مورد نیاز خود استفاده کنند. در زیر، به بررسی عملگرهای حسابی رایج در برنامه نویسی می‌پردازیم و برای هر کدام یک مثال در زبان Cزبان برنامه نویسی C – مزایا و کاربرد زبان C – فرق C و ++Cزبان برنامه نویسی C – مزایا و کاربرد زبان C – فرق C و ++Cاین مقاله عالی ابتدا توضیح می‌دهد که زبان برنامه نویسی c چیست، سپس به بررسی مزایا و معایب زبان C ، کاربردهای زبان سی ، و تفاوت بین C و ++C می‌پردازد ارائه می‌دهیم.

تصویر مربوط به عملگرهای حسابی است و به صورت سیاه سفید این عملگرها در تصویر پخش هستند.

 1. عملگر جمع (+): عملگر جمع برای افزودن دو عدد یا متغیر به یکدیگر استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  int y = 3;
  int sum = x + y; // sum = 8
  
 2. عملگر تفریق (-): عملگر تفریق برای کاهش یک عدد از دیگری استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int a = 10;
  int b = 3;
  int difference = a - b; // difference = 7
  
 3. عملگر ضرب (*): عملگر ضرب برای ضرب دو عدد یا متغیر با هم استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int x = 4;
  int y = 3;
  int product = x * y; // product = 12
  
 4. عملگر تقسیم (/): عملگر تقسیم برای تقسیم یک عدد بر عدد دیگر استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int dividend = 20;
  int divisor = 4;
  int result = dividend / divisor; // result = 5
  
 5. عملگر باقیمانده (%): عملگر باقیمانده برای محاسبه باقیمانده‌ی تقسیم دو عدد استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int a = 10;
  int b = 3;
  int remainder = a % b; // remainder = 1
  

عملگرهای حسابی در برنامه نویسی به‌عنوان ابزارهای اساسی برای انجام محاسبات و تعامل با اعداد استفاده می‌شوند. با استفاده از این عملگرها، می‌توانیم عملیات‌های ریاضی را در برنامه‌ها انجام داده و نتایج را به صورت مورد نیاز استفاده کنیم.

عملگرهای رابطه ای (Relational Operators)

عملگرهای رابطه ای در برنامه نویسی، عبارتند از عملگرهایی که دو عبارت را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و نتیجه مقایسه آنها یک مقدار منطقی (صحیح یا غلط) است. این عملگرها برای انجام مقایسه و بررسی روابط بین داده‌ها استفاده می‌شوند.

 1. عملگر برابری (==): این عملگر برای بررسی برابر بودن دو عبارت با یکدیگر استفاده می‌شود. اگر دو عبارت برابر بودند، مقدار منطقی True برگردانده می‌شود و در غیر این صورت مقدار منطقی False برگردانده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  int y = 5;
  if (x == y) {
    printf("x and y are equal.\n");
  }
  
 2. عملگر نابرابری (!=): این عملگر، عملکردی بلعکس عملگر برابری دارد و برای بررسی عدم برابری دو عبارت با یکدیگر استفاده می‌شود. اگر دو عبارت متفاوت باشند، عملگر نابرابری مقدار True را برمی‌گرداند.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  int y = 7;
  if (x != y) {
    printf("x and y are not equal.\n");
  }
  
 3. عملگر بزرگتر (>): این عملگر برای بررسی اینکه یک عبارت از دیگری بزرگتر است استفاده می‌شود. اگر عبارت اول بزرگتر از عبارت دوم باشد، عملگر بزرگتر مقدار True را برمی‌گرداند.
  مثال در زبان C:
  int a = 10;
  int b = 5;
  if (a > b) {
    printf("a is bigger than b.\n");
  }
  
 4. عملگر کوچکتر (<): این عملگر برای بررسی اینکه یک عبارت از دیگری کوچکتر است استفاده می‌شود. اگر عبارت اول کوچکتر از عبارت دوم باشد، عملگر کوچکتر مقدار True را برمی‌گرداند، در غیر این صورت مقدار False را برمی‌گرداند.
  مثال در زبان C:
  int a = 3;
  int b = 7;
  if (a < b) {
    printf("a is lower than b.\n");
  }
  

عملگرهای بیتی (Bitwise Operators)

عملگرهای بیتی به شما امکان کنترل و عملیات بر روی بیت‌های داده‌ها را می‌دهند. این عملگرها با استفاده از عملیات بیتی مانند انتقال بیتی، نمایش بیتی، شیفت بیتی و عملگرهای منطقی بیتی، قادر به انجام عملیات پیچیده‌تر بر روی داده‌ها هستند. در زیر به توضیح مختصری از عملگرهای بیتی می‌پردازیم و برای هر کدام نیز یک مثال در زبان C آورده شده است.

 تصویر مربوط به عملگرهای بیتی است که در وسط تصویر 0 و 1 به شکل ادمک هستند و عملگرها کنار آن پخشند.

 1. عملگر AND بیتی (&): در عملگر AND بیتی، برای هر بیت در دو عدد ورودی، اگر هر دو بیت متناظر با هم یک باشند، بیت متناظر در خروجی برابر با یک قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت، بیت متناظر در خروجی برابر با صفر خواهد بود.
  مثال در زبان C:
  unsigned int a = 10; // دارای مقدار باینری 1010
  unsigned int b = 6;  // دارای مقدار باینری 0110
  unsigned int result = a & b; // نتیجه: 2
  
 2. عملگر OR بیتی (|): این عملگر، OR بیت به بیت را انجام می‌دهد و نتیجه، بیت مقدار True خواهد بود اگر حداقل یکی از بیت‌ها مقدار True باشد.
  مثال در زبان C:
  unsigned int a = 10; // دارای مقدار باینری 1010
  unsigned int b = 6;  // دارای مقدار باینری 0110
  unsigned int result = a | b; // نتیجه: 14
  
 3. عملگر XOR بیتی (^): این عملگر، XOR بیت به بیت را انجام می‌دهد و نتیجه، بیت مقدار True خواهد بود، تنها اگر مقدار یکی از بیت‌ها True باشد.
  مثال در زبان C:
  unsigned int a = 10; // دارای مقدار باینری 1010
  unsigned int b = 6;  // دارای مقدار باینری 0110
  unsigned int result = a ^ b; // نتیجه: 12
  
 4. عملگر NOT بیتی (~): این عملگر NOT بیت به بیت را انجام می‌دهد و نتیجه، بیت مقدار True را به False تبدیل می‌کند و بالعکس.
  مثال در زبان C:
  unsigned int a = 10; // دارای مقدار باینری 1010
  unsigned int result = ~a; // نتیجه: 4294967285 (به دلیل استفاده از نمایش بیت‌ها به صورت معکوس در داده‌های بدون علامت)
  
 5. عملگر شیفت به چپ بیتی (<<): این عملگر بیت‌ها را به چپ منتقل می‌کند و معادل با ضرب عدد در توان ۲ است.عکس مربوط به عملگر شیفت به چپ است
  مثال در زبان C:
  unsigned int a = 5; // دارای مقدار باینری 101
  unsigned int result = a << 2; // نتیجه: 20 (در باینری 10100)
  
 6. عملگر شیفت به راست بیتی (>>): این عملگر بیت‌ها را به راست منتقل می‌کند و معادل با تقسیم عدد بر توان ۲ است.
  مثال در زبان C:
  unsigned int a = 20; // دارای مقدار باینری 10100
  unsigned int result = a >> 2; // نتیجه: 5 (در باینری 101)
  

عملگرهای بیتی در برنامه نویسی به شما امکانات پیشرفته‌تری برای کنترل بیت‌ها و انجام عملیات بیتی روی داده‌ها می‌دهند. این ابزارها در برنامه نویسی از اهمیت بالایی برخوردارند و در مواردی مانند کدنویسیکدنویسی چیست؟ – کد نویسی یعنی چهکدنویسی چیست؟ – کد نویسی یعنی چهاین مقاله عالی به بررسی این پرداخته که کد نویسی چیست و مفهوم کد نویسی را بررسی کرده، همچنین تفاوت کدنویسی و برنامه نویسی و کاربرد های کدنویسی را بررسی کرده سطح پایه سیستم عاملسیستم عامل چیست به زبان ساده، چرا باید از OS استفاده کنیم؟سیستم عامل چیست به زبان ساده، چرا باید از OS استفاده کنیم؟این مقاله عالی به معرفی سیستم عامل (Operating System|OS) به زبان ساده پرداخته، همچنین بررسی کرده که چرا باید از سیستم عامل استفاده کنیم ، مدیریت پردازنده (CPU)پردازنده (CPU) چیست؟ بررسی انواع، وظایف و کاربردهاپردازنده (CPU) چیست؟ بررسی انواع، وظایف و کاربردهاسی پی یو قلب کامپیوتر و کامپیوتر قلب دنیای کنونی است، بنابراین در این صفحه به معرفی و بررسی سی‌پی‌یو یا همان پردازنده مرکزی (CPU) پرداخته‌ شده، و بطور کامل توضیح داده‌ایم که CPU از چه بخش هایی تشکیل شده و هر بخش چه وظایف و مشخصاتی دارد.ها و محاسبات بهینه بسیار کاربرد دارند. در تصویر زیر جدول صحت یا درستی عملکرد هرکدام از عملگرها آورده شده است.

عکس مربوط به عملگرهای بیتی است که در قالب جدول صحت یا درستی عملکرد هرکدام را نشان می‌دهد.

عملگرهای منطقی (Logical Operators)

عملگرهای منطقی به شما امکان مقایسه و بررسی شرایط و روابط منطقی بین دو عبارت را می‌دهند. این عملگرها بر اساس منطق بولین عمل می‌کنند و نتیجه آنها یک مقدار منطقی، یعنی True یا False است. در برنامه نویسی، عملگرهای منطقی به طور گسترده‌ای در شرط‌ها، حلقه‌ها، و منطق برنامه‌ها استفاده می‌شوند.

تصویر مربوط به عملگرهای منطقی است که به کمک 2 دایره کارکرد این عملگرها را به تصویر کشیده است.

 1. عملگر AND منطقی (&&): عملگر AND منطقی، دو عبارت را مقایسه می‌کند و True برمی‌گرداند تنها اگر هر دو عبارت همزمان True باشند.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  int y = 10;
  if (x > 0 && y > 0) {
    printf("هر دو عدد مثبت هستند");
  }
  
 2. عملگر OR منطقی (||): عملگر OR منطقی، دو عبارت را مقایسه می‌کند و True برمی‌گرداند اگر حداقل یکی از عبارت‌ها True باشد.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  int y = -2;
  if (x > 0 || y > 0) {
    printf("حداقل یکی از عدد‌ها مثبت است");
  }
  
 3. عملگر NOT منطقی (!): عملگر NOT منطقی، یک عبارت را منطقی می‌کند یعنی اگر عبارت True باشد، False و اگر عبارت False باشد، True برمی‌گرداند.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  if (!(x > 10)) {
    printf("عدد کوچکتر یا مساوی ۱۰ است");
  }
  

با استفاده از این عملگرهای منطقی، شما می‌توانید شرایط و قواعد منطقی پیچیده‌تری را در برنامه‌های خود پیاده‌سازی کنید و به اجرای شرایط مشروطی بستگی دهید.

عملگرهای انتساب (Assignment Operators)

عملگرهای انتساب در برنامه نویسی برای تخصیص یک مقدار به یک متغیر استفاده می‌شوند. با استفاده از این عملگرها می‌توانید یک مقدار را به یک متغیر نسبت دهید و مقدار آن را در حین اجرای برنامه تغییر دهید. در زبان C، عملگر انتساب به صورت "=" استفاده می‌شود.

تصویر مربوط به عملگر انتساب است که نحوه انجام ان را با مشخص کردن متغیر و مقدار نمایش می‌دهد.

 1. عملگر انتساب ساده (=): عملگر انتساب ساده برای نسبت دادن یک مقدار به یک متغیر استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int x = 10;
  float y = 3.14;
  char ch = 'A';
  
 2. عملگر انتساب افزایشی (+=): عملگر انتساب افزایشی برای افزایش مقدار یک متغیر با یک عدد یا متغیر دیگر استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int x = 5;
  x += 3; 
  // x = x + 3 ---> x = 8
  
 3. عملگر انتساب کاهشی (-=): عملگر انتساب کاهشی برای کاهش مقدار یک متغیر با یک عدد یا متغیر دیگر استفاده می‌شود.
  int x = 10;
  x -= 4;
  // x = x - 4 ---> x = 6
  
 4. عملگر انتساب ضربی (*=): عملگر انتساب ضربی برای ضرب مقدار یک متغیر در یک عدد یا متغیر دیگر استفاده می‌شود.
  مثال در زبان C:
  int x = 3;
  x *= 2;
  // x = x * 2 ---> x = 6
  

با استفاده از این عملگرهای انتساب، شما قادر خواهید بود مقادیر متغیرها را به روش‌های مختلف تغییر داده و از ویژگی‌ها و قابلیت‌های زبان برنامه نویسی برای عملیات پیشرفته‌تر استفاده کنید. این عملگرها به شما امکان می‌دهند که عملیات‌های ریاضی، منطقی و بیتی را با کمترین کدنویسی انجام دهید و به صورت مستقیم بر روی مقادیر متغیرها تأثیر بگذارید.

عملگرهای افزایش/کاهش (Increment/Decrement Operators)

عملگرهای افزایش/کاهش در برنامه نویسی به منظور افزایش یا کاهش مقدار یک متغیر به صورت یک واحد استفاده می‌شوند. عملگر افزایش (++) باعث افزایش مقدار متغیر یک واحد می‌شود، در حالی که عملگر کاهش (--) باعث کاهش مقدار متغیر یک واحد می‌شود. این عملگرها به صورت پیش‌واژه‌ای (Prefix) و پس‌واژه‌ای (Postfix) می‌توانند استفاده شوند.

به عنوان مثال، در زبان C می‌توانیم از عملگر افزایش (++) برای افزایش مقدار یک متغیر استفاده کنیم:

int x = 5;
x++;
// x = 6

همچنین، می‌توانیم از عملگر کاهش (--) برای کاهش مقدار یک متغیر استفاده کنیم:

int y = 10;
y--;
// y = 9 

همچنین، می‌توان از این عملگرها به صورت پیش‌واژه‌ای یا پس‌واژه‌ای استفاده کرد. در صورت استفاده از عملگر به صورت پیش‌واژه‌ای، مقدار متغیر قبل از استفاده از آن عملگر تغییر می‌کند. به عنوان مثال:

int a = 5;
int b = ++a;
// b = 6

در صورت استفاده از عملگر به صورت پس‌واژه‌ای، مقدار متغیر بعد از استفاده از آن عملگر تغییر می‌کند. به عنوان مثال:

int c = 10;
int d = c++;
// d = 10 و c = 11 

با استفاده از این عملگرها، می‌توان به‌راحتی مقادیر متغیرها را افزایش یا کاهش داده و به طور مداوم با آنها کار کرد. این عملگرها از جمله عملگرهای پرکاربرد و قدرتمندی هستند که در زبان‌های برنامه نویسی متداول مانند سی پلاس پلاسبرنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست؟ مزایای برنامه نویسی C++‎؟برنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست؟ مزایای برنامه نویسی C++‎؟برنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این صفحه عالی به بررسی مزایای برنامه نویسی C++ پرداخته و نمونه هایی از کدهای زبان برنامه نویسی ++C را آورده،C و جاواجاوا چیست؟ تعریف، معنی و ویژگی های جاوا (java) از 0تا100جاوا چیست؟ تعریف، معنی و ویژگی های جاوا (java) از 0تا100جاوا یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، مبتنی بر کلاس و شی گرا است که برای داشتن وابستگی های پیاده سازی کمتر طراحی شده است، زبان برنامه نویسی جاوا شبیه ++C است به صورت گسترده استفاده می‌شوند.

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین انواع عملگرهای موجود در زبان های برنامه نویسی پرداختیم. این عملگرها شامل عملگرهای حسابی، عملگرهای بیتی، عملگرهای منطقی، عملگرهای انتساب، عملگرهای افزایش/کاهش و غیره هستند. مفاهیم و مثال‌های کدی برای هر نوع عملگر ارائه کردیم و کاربردها و قواعد استفاده صحیح از آنها را بیان نمودیم. این مقاله باعث می‌شود برنامه‌نویسان بهتر بتوانند عملیات‌های مختلف را با استفاده از عملگرها انجام دهند و کد خود را بهبود بخشند. در ادامه جدول جمع‌بندی برای هر یک از این عملگرها را ارائه کردیم:

عملگر حسابی:

نام عملگر نماد توضیحات
جمع + دو عدد را با یکدیگر جمع می‌کند
تفریق - یک عدد را از دیگری کم می‌کند
ضرب * دو عدد را با یکدیگر ضرب می‌کند
تقسیم / یک عدد را بر دیگری تقسیم می‌کند
باقی‌مانده تقسیم % باقیمانده تقسیم دو عدد را محاسبه می‌کند

عمگرهای رابطه ای:

نام عملگر نماد توضیحات
برابری == بررسی می‌کند آیا دو مقدار برابر هستند یا نه
نابرابری != بررسی می‌کند آیا دو مقدار نابرابر هستند یا نه
بزرگتری > بررسی می‌کند آیا مقدار اول بزرگتر از مقدار دوم است
کوچکتری < بررسی می‌کند آیا مقدار اول کوچکتر از مقدار دوم است

عملگرهای بیتی:

نام عملگر نماد توضیحات
عملگر AND بیتی & بیت‌های متناظر دو عدد را با هم AND می‌کند
عملگر OR بیتی | بیت‌های متناظر دو عدد را با هم OR می‌کند
عملگر XOR بیتی ^ بیت‌های متناظر دو عدد را با هم XOR می‌کند
عملگر NOT بیتی ~ بیت‌های عدد را تغییر می‌دهد (بیت‌های 0 را به 1 و بالعکس)
عملگر شیفت به چپ << بیت‌های عدد را به چپ شیفت می‌دهد
عملگر شیفت به راست >> بیت‌های عدد را به راست شیفت می‌دهد

عملگرهای منطقی:

نام عملگر نماد توضیحات
عملگر AND منطقی && بررسی می‌کند آیا هر دو عبارت صحیح هستند
عملگر OR منطقی || بررسی می‌کند حداقل یکی از عبارت‌ها صحیح است
عملگر NOT منطقی ! عبارت را منفی می‌کند (اگر عبارت صحیح بود، به غلط و بالعکس)

عملگرهای انتساب:

نام عملگر نماد توضیحات
عملگر AND منطقی && بررسی می‌کند آیا هر دو عبارت صحیح هستند
عملگر OR منطقی || بررسی می‌کند حداقل یکی از عبارت‌ها صحیح است
عملگر NOT منطقی ! عبارت را منفی می‌کند (اگر عبارت صحیح بود، به غلط و بالعکس)

عملگرهای افزایش/کاهش:

نام عملگر نماد توضیحات
عملگر انتساب = مقدار یک عبارت را به یک متغیر انتساب می‌دهد
عملگر افزایش += مقدار یک عبارت را با مقدار فعلی یک متغیر جمع کرده و نتیجه را به متغیر انتساب می‌دهد
عملگر کاهش -= مقدار یک عبارت را از مقدار فعلی یک متغیر کم می‌کند و نتیجه را به متغیر انتساب می‌دهد
عملگر ضرب *= مقدار یک عبارت را با مقدار فعلی یک متغیر ضرب کرده و نتیجه را به متغیر انتساب می‌دهد

این جداول جمع بندی انواع عملگرها در برنامه نویسی است. با استفاده از این عملگرها، شما می‌توانید مقادیر را به روش‌های مختلف تغییر داده و از قابلیت‌های زبان برنامه نویسی برای عملیات پیچیده‌تر استفاده کنید، همچنین درک دقیق از اولویت عملگرها و مراجعه به مستندات زبان برنامه‌نویسی در استفاده از عملگرها بسیار مهم است تا به نتایج صحیح برسید.

عملگرهای ریاضی چیستند و چه استفاده‌هایی دارند؟

عملگرهای حسابی عملیات‌هایی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را بر روی اعداد انجام می‌دهند. آنها برای انجام محاسبات ریاضی و عددی در برنامه نویسی بسیار مهم هستند.

عملگرهای منطقی چه کاربردهایی دارند؟

عملگرهای منطقی برای بررسی شرایط و روابط منطقی میان مقادیر منطقی (True/False) استفاده می‌شوند. آنها برای انجام مقایسه‌ها، شرط‌ها، و جمع‌بندی‌های منطقی در برنامه نویسی بسیار کاربردی هستند.

آیا هر زبان برنامه نویسی تمامی انواع عملگرها را پشتیبانی می‌کند؟

خیر، هر زبان برنامه نویسی می‌تواند مجموعه‌ای مشخص از عملگرها را پشتیبانی کند. مجموعه عملگرهای موجود در یک زبان برنامه نویسی به طراحی زبان و نوع کاربری آن بستگی دارد.

آیا اولویت عملگرها در زبان برنامه‌نویسی مهم است؟

بله، اولویت عملگرها در زبان برنامه نویسی بسیار مهم است. زبان های برنامه نویسی، قوانین خاصی برای تعیین اولویت عملگرها دارند و این قوانین بر اساس اصول ریاضی و منطقی تعیین می‌شوند. اولویت عملگرها تعیین می‌کند که در یک عبارت محاسباتی کدام عملگر ابتدا اجرا می‌شود و کدام عملگر به ترتیب بعدی اجرا می‌شود. این اولویت‌بندی می‌تواند ترتیب اجرای محاسبات را تغییر دهد و نتایج نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین در نوشتن برنامه‌هایی که محاسبات پیچیده را انجام می‌دهند، باید به اولویت عملگرها دقت کرد و از پرانتزها برای تغییر ترتیب اجرا استفاده کرد.

امتیازدهی5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00 امتیاز (1 امتیاز)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200