تا ۵۰٪ تخفیف در جشنواره کوله پشتی بهار
دیدن تخفیف‌ها و شرکت در جشنواره
مدت زمان باقیمانده :
ثانیه -
دقیقه -
ساعت -
روز -
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

تمامی اصطلاحات معماری کامپیوتر به انگلیسی

در این صفحه تمامی اصطلاحات درس معماری کامپیوتر به انگلیسی بصورت کامل و فصل به فصل آورده شده است.

یکی از مزیت‌های دانستن اصطلاحات رشته کامپیوتر به انگلیسی این است که باعث می‌شود تعامل بهتری با منابع و کتب مرجع داشته باشید. ما در این مقاله به بررسی اصطلاحات انگلیسی درس معماری کامپیوتر می‌پردازیم، معنی کلمه معماری کامپیوتر به انگلیسی (Computer Architecture) است.

معماری کامپیوتر (Computer Architecture) به مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هایی گفته می‌شود که عملکرد، سازماندهی و پیاده‌سازی سیستم‌های کامپیوتری را توصیف می کند و به چگونگی کارکرد، طراحی و ساخت پایه‌ای‌ترین اجزای کامپیوتر می‌پردازد. همانطور که می‌دانید کلمات و اصطلاحات انگلیسی زیادی در درس معماری کامپیوتر بکار میرود و شاید یادگرفتن همه این کلمات کاری دشوار باشد (برای مشاهده فیلم‌های آموزشی رایگان درس معماری کامپیوتر به صفحه معماری کامپیوتر آموزش جامع معماری کامپیوترآموزش جامع معماری کامپیوتر در مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هایی است که به چگونگی طراحی، کارکرد، سازماندهی و پیاده سازی (ساخت) سیستم‌های کامپیوتری می‌پردازد، در این صفحه به بررسی و آموزش کامل معماری کامپیوتر پرداخته شده است  مراجعه کنید). از اینرو در این مقاله سعی شده تا مجموعه‌ای از معادلات انگلیسی معماری کامپیوتر و طراحی ساختار داخلی یک کامپیوتر را معرفی کنیم تا در زمان نیاز به کمکتان آید.   

اصطلاحات فصل محاسباتِ معماری کامپیوتر به انگلیسی

کامپیوترها سیستم‌های دیجیتالی (رقمی) هستند که انواع کارهای محاسباتی را انجام می‌دهند. اولین کامپیوترهای الکترونیک دیجیتال که در اواخر دهه 1940 ساخته شدند اساساْ برای محاسبات عددی بکار می‌رفتند. کامپیوترهای دیجیتال از سیستم اعداد دودویی استفاده می‌کنند که تنها در رقم 0 و 1 دارند که به هرکدام از آن‌ها بیت گفته می‌شود. اطلاعات در کامپیوترهای دیجیتال بوسیله گرو‌هایی از بیت‌ها نشان داده می‌شوند. در جدول زیر با کلمات و اصطلاحات انگلیسی بکار رفته در انجام محاسبات کامپیوتری آشنا خواهید شد.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
پرارزش‌ترین بیت MSB (Most Significant Bit)
کم ارزش‌ترین بیت LSB (Least Significant Bit)
تحلیل عددی Numerical Analysis
ترتیبی Sequential
ترکیبی Combinational
دقت Prediction
دقت تخمین Prediction Accuracy
دقت تصویر Resolution
دقت محدود Limited Precision
دقت مضاعف Double Precision
رقم نقلی Carry
زنجیره‌ی نقلی Carry Chain
سرریز Overflow
زیرریز Underflow
شرکت پذیر Associative
شرکت پذیری Associativity
علامت و مقدار Sign and Magnitude
گسترش علامت Sign Extension
گسترش پذیری Expandability
مکمل دو Two’s Complement
مکمل یک One’s Complement
ممیز دودویی Binary Point
ممیز شناور Floating Point
منفی کردن Negate
وارونگر Inverter
تقسیم Division
تقسیم اعداد علامت‌دار Signed Division
تقسیم با اعاده‌ی مقدار Restoring Division
تقسیم بدون اعاده‌ی مقدار Non-restoring Division
خارج قسمت Quotient
مقسوم Dividend
مقسوم علیه Divisor
مضروب‌فیه (ضرب کننده) Multiplier
مضروب Multiplicand
حاصل جمع‌های جزئی Partial Sums
حاصل ضرب Product
حاصل ضرب‌های جزئی Partial Products

اصطلاحات فصل سازمان حافظهِ معماری کامپیوتر به انگلیسی

واحد حافظه در هر کامپیوتر دیجیتال یکی از بخش‌های اصلی است و برای ذخیره برنامه‌ها و داده‌ها مورد نیاز می‌باشد. شاید یک کامپیوتر بسیار کوچک با کاربردی محدود بتواند کار معینی را بدون نیاز به افزایش ظرفیت ذخیره سازی انجام دهد، اما کامپیوترهای همه منظوره اگر علاوه بر ظرفیت حافظه اصلی، به امکانات ذخیره سازی اضافی مجهز باشند کارها را موثرتر اجرا خواهند کرد. حافظه‌ها بسته به نوع کاربردشان دارای دسته‌بندی‌های متفاوتی هستند. در جدول زیر می‌توانید با اسامی انگلیسی مهم‌ترین حافظه‌ها و اصطلاحات مرتبط با آن‌ها در معماری کامپیوتر آشنا شوید. 

معادل فارسیمعادل انگلیسی
سلسله مراتب حافظه Memory Hierarchy
حافظه اصلی Main Memory
اندازه Size
سرعت Speed
سطح پایین Lower Level
سطح بالا Higher Level
حافظه دیسک Disk Memory
حافظه مجازی Virtual Memory
نرخ Rate
محل/ مکان Locality
داخل CPU On Chip
داخل سیستم Internal
خارح از سیستم External
ظرفیت Capacity
واحد انتقال Unit of Transfer
روش دسترسی Access Method
تصادفی Random
زمان دسترسی Access Time
خصوصیات ظاهری Physical Characteristics
نوسان Volatility
قابل پاک شدن Erasable
پوسیدگی Decay
سازماندهی Organization
RAM ایستا Static RAM(SRAM)
RAM پویا Dynamic RAM(DRAM)
دیسک مغناطیسی Magnetic Disk
محلیت زمانی temporal Locality
محلیت مکانی Spatial Locality
کش Cache
کلمه Word
بلوک Block
آدرس Address
شاخص Index
برچسب Tag
برخورد Hit
نقصان Miss
پس نویسی Write-Back
کامل نویسی Write Through
اجازه نوشتن Write Allocate
اجازه نوشتن نمی‌دهد Write Around/ No Write Allocate
بافر نوشتن Write Buffer
بیت کثیف Dirty Bit
نقشه مستقیم
Direct Map
انجمنی Associative
انجمنی کامل Fully Associative
بلاک‌های کش Line
سیاست‌ های جایگزینی Replacement Policy
اخیرا کمتر استفاده شده Least Recently Used (LRU)
اولین ورودی/ اولین خروجی است First On, First Out (FIFO)
آخرین ورودی/ اولین خروجی است Last In, First Out (LIFO)
اخیرا بیشتر استفاده شده Most Recently Used (MRU)
اخیرا استفاده نشده Not Recently Used (NRU)

اصطلاحات فصل انتقال ثبات‌ها و ریزعمل هایِ معماری کامپیوتر به انگلیسی

یک سیستم دیجیتال مجموعه‌ای از ماژول‌های سخت افزاری متصل بهم است که کاری خاص را در زمینه پردازش اطلاعات انجام می‌دهند.سیستم‌های دیجیتال از نظر اندازه و پیچیدگی میتوانند متشکل از چند مدار مجتمع تا مجموعه‌ای از کامپیوترهای مرتبط بهم باشند. معرفی انواع ثبات‌ها به زبان انگلیسی و اصطلاحات مربوط به انجام عملیات بر روی آن‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌فرمایید.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
ماژول Module
ریزعمل Micro Operation
شیفت Shift
شمارش Count
پاک کردن Clear
بارگذاری Load
ثبات آدرس حافظه Memory Address Register (MAR)
شمارنده برنامه Program Counter (PC)
ثبات دستورالعمل Instruction Register (IR)
همگام Synchronous
بافر Buffer
ثبات آدرس Address Register (AR)
ثبات داده Data Register (DR)
ثبات موقت Temporal Register (TR)
ثبات ورودی Input Register (INPR)
ثبات خروجی Output Register (OUTR)
شمارنده بالا – پایین Up/Down Counter
تمام جمع کننده Full Adder
جمع کننده دودویی Binary Adder
ورودی حالت Mode Input
نیم جمع کننده Half Adder
نشاندن انتخابی Selective Set
متمم سازی انتخابی Selective Complement
پاک کردن انتخابی Selective Clear
پوشش Mask
درج Insert
شیفت منطقی Logic Shift
چرخش Rotate
شیفت حسابی Athematic Shift
واحد حساب و منطق Athematic and Logic Unit (ALU)

اصطلاحات فصل سازمان و طراحی کامپیوترِ درس معماری کامپیوتر به انگلیسی

سازمان یک کامپیوتر بوسیله ثبا‌ت‌های داخلی‌، زمانبندی و ساختار کنترل و مجموعه دستورات بکار رفته در آن تعریف می‌گردد و پس از آن طراحی کامپیوتر به طور مشروح انجام شده است. کامپیوترها قادر به اجرای انواع ریزعمل‌ها هستند و می‌توان اجرای عملیاتی با توالی خاص را به آن‌ها دیکته کرد. جدول زیر شامل تعدادی از کلمات و اصطلاحات انگلیسی مهم و رایج در طراحی کامپیوتر است.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
عملوند Operand
کد اجرایی Operation Code (Opcode)
انباره Accumulator (AC)
عملوند بلافصل Immediate Operand
آدرس موثر Effective Address
آدرس مستقیم Direct Address
آدرس غیرمستقیم Indirect Address
مقصد Destination
بار شدن Load (LD)
افزایش Increment (IN)
پاک کردن Clear (CL)
مسیر داده Data Path
برداشت Fetch
ترجمه دستور Decode
اجرا Execute
گسترش انباره Extended AC
زیرروال Subroutine
فراخوانی Call
رد کردن Skip
پشته Stack
دخیره کردن AC‌ در حافظه Store AC
انشعاب بدون شرط Branch Unconditional (BUN)
انشعاب با ذخیره آدرس برگشت Branch and Save Return Address (BSA)
کنترل نمودار Control Flowchart
وقفه Interrupt
روتین سرویس وقفه Interrupt Service Routine (ISR)
واسط ارسال کننده Transfer Intermediate
واسط دریافت کننده Receive Intermediate
سرکشی Pooling
فلگ ورودی Input Flag (FGI)
فلگ خروجی Output Flag (FGO)
وقفه فعال کردن فلیپ فلاپ Interrupt Enable Flip-Flop (lEN)
چرخه وقفه Interrupt Cycle
گذرگاه Bus

اصطلاحات فصل برنامه ریزی کامپیوتر پایهِ معماری کامپیوتر به انگلیسی

هر سیستم کامپیوتری متشکل از سخت افزار و نرم افزار است. سخت افزار از قطعات فیزیکی و تجهیزات مرتبط به آن‌ها تشکیل می‌شود و نرم افزار برنامه‌هایی هستند که برای کامپیوتر نوشته می‌شود. افرادی که با معماری کامپیوتر سر و کار دارند باید هم از سخت افزار و هم نرم افزار مطلع باشند چرا که این دو شاخه بر یکدیگر تاثیر گذارند.

نوشتن یک برنامه برای کامپیوتر به معنی مشخص کردن رشته‌ای از دستورالعمل‌های ماشین به طور مستقیم یا غیرمستقیم است. این بخش برخی از کلمات انگلیسی مفاهیم برنامه‌نویسی و ارتباط آن‌ها را با نمایش سخت افزاری دستورالعمل‌ها نشان می‌دهد.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
کامپیوتر پایه Basic Computer
کامپیوتر دیجیتال همه منظوره General Purpose Digital Computer
زبان ماشین Machine Language
زبان های برنامه نویسی سطح بالا High-level Programming Languages
فروترن Fortran
مفسر Compiler
زبان اسمبلی Assembly Language
اسمبلر Assembler
دستورات حافظه اصلی Memory-Reference Instruction (MRI)
دستورات ورودی/خروجی یا رجیستر اصلی A Register-Reference or Input-Output Instruction (Non-MRI)
شمارنده محلی Location Counter (LC)
جدول جستجو Table-Lookup
تشخیص خطا Error Diagnostics

اصطلاحات فصل کنترل ریز برنامه نویسی شده درس معماری کامپیوتر به انگلیسی

وظیفه واحد کنترل در کامپیوتر بکارگیری دنباله‌هایی از ریزعمل‌هاست، اما تعداد ریزعمل‌های موجود در یک سیستم معین محدود است. پیچیدگی سیستم دیجیتال به تعداد ریزعمل‌های متوالی که اجرا می‌کند بستگی دارد و به سیگنال‌های کنترلی که توسط سخت افزار از مدارهای منطقی رایج تولید می‌شود، واحد کنترل سخت افزاری می نامند.

برای آشنایی با اصطلاحات و کلمات انگلیسی مرتبط با این بخش به جدول زیر مراجعه فرمایید.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
ریز دستورات Microinstruction
ریز برنامه Microprogram
ترتیب دهنده Sequencer
رجیستر پایپ لاین Pipeline Register
کنترل سیمی Hardwired Control
نقشه برداری Mapping
رجیستر کنترل آدرس Control Address Register (CAR)

اصطلاحات فصل واحد پردازنده مرکزی درس معماری کامپیوتر به انگلیسی

قسمتی از کامپیوتر که عمده پردازش داده‌‌ها را انجام می‌دهد، واحد پردازنده مرکزی یا همان CPU می‌گویند. سی پی یو از سه بخش عمده، ثبات‌ها، واحد حساب و منطق (ALU) و واحد کنترل تشکیل شده است. در صورت تمایل می‌توانید در صفحه  واحد پردازش مرکزیپردازنده (CPU) چیست؟ بررسی انواع، وظایف و کاربردهاپردازنده (CPU) چیست؟ بررسی انواع، وظایف و کاربردهاسی پی یو قلب کامپیوتر و کامپیوتر قلب دنیای کنونی است، بنابراین در این صفحه به معرفی و بررسی سی‌پی‌یو یا همان پردازنده مرکزی (CPU) پرداخته‌ شده، و بطور کامل توضیح داده‌ایم که CPU از چه بخش هایی تشکیل شده و هر بخش چه وظایف و مشخصاتی دارد. اطلاعات بیشتری در مورد CPU بدست ‌آورید.

CPU انواع متعددی از توابع را که توسط دستورها به آن اعمال می‌شوند را اجرا می‌نماید. در جدول زیر با بخشی از کلمات انگلیسی مربوط به فعالیت سی پی یو در کامپیوتر آشنا شوید.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
پر Full
خالی Empty
قرار دادن داخل پشته Push
برداشتن از پشته Pop
رجیستر پشته ای Register Stack
حافظه پشته ای Memory Stack
نماد پیشوند Prefix Notation
نماد پسوند Postfix Notation
نماید میانوند Infix Notation
مجموعه دستورات کاهش یافته کامپیوتر Reduced Instruction Set Computer (RISC)
مجموعه دستورات پیچیده کامپیوتر Complex Instruction Set Computer (CISC)
حالت ضمنی Implied Mode
حالت بلافاصله Immediate Mode
حالت ثباتی Register Mode
حالت غیرمستقیم ثباتی Register Indirect Mode
حالت خودافزاینده یا خودکاهنده Autoincrement or Autodecrement Mode
حالت آدرس‌دهی مستقیم Direct Address Mode
حالت آدرس‌دهی غیرمستقیم Indirect Address Mode
حالت آدرس دهی نسبی Relative Address Mode
کلمه وضعیت برنامه Program Status Word (PSW)

اصطلاحات فصل موازات و پایپ لاینِ معماری کامپیوتر به انگلیسی

پردازش موازی به معنای بکارگیری تکنیک‌های متنوع در پردازش همزمان داده است که به منظور افزایش سرعت محاسبات سیستم های کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک سیستم پردازش موازی به جای پردازش متوالی دستورات، داده‌ها را بصورت همزمان و با سرعت بیشتری پردازش می‌کند.

در جدول زیر با اصطلاحات و کلمات انگلیسی مربوط به پردازش موازی و پایپ لاین بیشتر آشنا شوید.

معادل فارسیمعادل انگلیسی
خط لوله Pipeline
موازی Parallel
وظیفه Task
نمودار فضا – زمان Space-Time Diagram
تسریع Speedup
کارآیی Efficiency
وابستگی به داده ها Data Dependency
توان عملیاتی Throughput
متوسط کلاک به ازای هر دستور Average Clock Per Instruction (CPI)
کارآیی پردازنده Processor Efficiency
میلیون دستور در هر ثانیه Million Instructions Per Second (MIPS)
متوسط دستورات در هر کلاک Average Instructions Per Clock (IPC)
متوسط تعداد دستورات ممیز شناوری در هر ثانیه Floating Point Operation Per Second (Flops)

منابع اصلی درس معماری کامپیوتر کدامند؟

کتاب‌های پترسون، موریس مانو و کتاب مرجع استالینگ از منابع اصلی درس معماری کامپیوتر محسوب می‌شوند. در این میان کتاب پترسون بعنوان مرجع اصلی درس معماری در بسیاری از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود و شما می‌توانید همه این کتاب‌ها را در بخش کتاب‌های مرجع درس معماری کامپیوتر به صورت رایگان دانلود و استفاده نمایید.

برای آموزش معماری کامپیوتر چه روشی بهتر است؟ خواندن کتاب یا فیلم آموزشی؟

همانقدر که خواندن کتاب‌های مرجع برای تکمیل اطلاعات یک دانشجو مفید است، به همان اندازه ممکن است وقت‌گیر و خسته کننده باشد. علاوه بر اینکه در بسیاری از دانشگاه‌ها متاسفانه درس معماری کامپیوتر به صورت کامل و نکته‌ای تدریس نمی‌شود. به همین خاطر دیدن فیلم‌های آموزشی علاوه بر اینکه به یادگیری بهتر مطالب کمک می‌کنند، زمان را هم مدیریت کرده و سرعت پیشرفت‌تان در یادگیری را افزایش خواهد داد. اگر مایل به تهیه فیلم‌های آموزش درس معماری کامپیوتر هستید می‌توانید در بخش فیلم‌های آموزش دروس مهم کنکور کارشناسی ارشد آن‌ها را تهیه و تماشا کنید.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

تماس با پشتیبانی:   09378555200

امتیازدهی5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00 امتیاز (3 رای)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200