کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

معرفی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

در این صفحه به بررسی و معرفی دروس مهم رشته کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات پرداخته شده است.

در این صفحه سعی کرده‌ایم به بررسی دروس مهم رشته کامپیوتر بپردازیم، از آنجا که دروس اصلی و پایه‌ای رشته کامپیوتر همان دروسی است که در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی از آنها سوال مطرح می‌شود، در واقع با یک تیر دو نشان زده‌ایم.

افرادی که می‌خواهند با همه دروس رشته مهندسی کامپیوتر آشنا شوند به صفحه دروس رشته مهندسی کامپیوترمعرفی و بررسی دروس رشته مهندسی کامپیوترمعرفی و بررسی دروس رشته مهندسی کامپیوتردر این صفحه تمامی دروس رشته کامپیوتر بطور کامل معرفی شده است، همچنین سرفصل هر یک از این دروس و منابع آن نیز برای شما عزیزان معرفی شده است مراجعه کنند، در صفحه مذکور موارد زیر بررسی شده است:

برگردیم به ادامه موضوعی که قرار بود درباره آن صحبت کنیم، یعنی بررسی دروس پایه ای و مهم رشته کامپیوتر که همان دروس مطرح شده در کنکور ارشد هستند.

با توجه به موج عظیمی از درخواست دانشجویان برای شرکت در کنکور ارشد رشته کامپیوتر به منظور تغییر رشته و یا ادامه تحصیل در دانشگاه‌های برتر، لازم است تا در خصوص دروس و ضرایب آن‌ها در کنکور اطلاعات داشته باشند که در ادامه مفصلاً به آن پرداخته‌ایم.

دروس کنکور ارشد کامپیوتر

کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر شامل 10 گرایش است : 1: شبکه های کامپیوتری 2: رایانش امن 3: هوش مصنوعی و رباتیکز 4: معماری سیستم های کامپیوتری 5: نرم افزار 6: بیوانفورماتیک 7: علوم داده 8: الگوریتم و محاسبات 9: قرآن کاوی رایانشی است 10: علوم و فناوری شبکه، در کنکور ارشد کامپیوتر 1401 دروس مورد آزمون در همه گرایش های ارشد کامپیوتر یکسان هستند و فقط ضرایب دروس تخصصی در گرایش های مختلف متفاوت است. دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر به شرح زیر است: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی که ضریب هر درس در هر گرایش متفاوت است و دروس تخصصی شامل دروس نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده. برای مطالعه بیشتر در مورد دروسی که در کنکور ارشد کامپیوتر مطرح می‌شود و ضرایب هر یک به صفحه دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر و ضرایب آن مراجعه کنید. همین طور برای مطالعه در این خصوص که از هر درس چند تست مطرح می‌شود می‌توانید به صفحه تعداد سوالات دروس کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

دروس کنکور ارشد آی تی

برای مطالعه در مورد دروس کنکور آی تی و ضرایب آن به صفحه دروس مورد آزمون در کنکور ارشد آی تی و ضرایب آن مراجعه کنید. همین طور برای مطالعه در این خصوص که از هر درس چند تست مطرح می‌شود می‌توانید به صفحه تعداد سوالات دروس کنکور ارشد آی تی مراجعه کنید.

دروس کنکور ارشد نرم افزار و بیوانفورماتیک و علوم داده

دروس مورد آزمون در کنکور ارشد نرم افزار به شرح زیر است: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضیات گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4،مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3. برای بررسی اینکه چه دروسی در کنکور ارشد نرم افزار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و چه دروسی را می‌توانید حذف کنید حتما به صفحه بررسی دروس کنکور ارشد نرم افزار مراجعه کنید، همین طور برای بررسی بسیار دقیق منابعی که باید برای این دروس مطالعه کنید به صفحه بررسی دقیق و موشکافانه منابع ارشد نرم افزار مراجعه کنید

دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی

دروسی که در کنکور ارشد هوش مصنوعی می‌آید عبارت اند از 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4،مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3. برای بررسی اینکه چه دروسی در کنکور ارشد هوش مصنوعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و چه دروسی را می‌توانید حذف کنید حتما به صفحه بررسی دروس کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید، همین طور برای بررسی بسیار دقیق منابعی که باید برای این دروس مطالعه کنید به صفحه بررسی دقیق و موشکافانه منابع کنکور ارشد هوش مصنوعی مراجعه کنید

دروس کنکور ارشد معماری کامپیوتر

دروسی که در کنکور ارشد معماری کامپیوتر می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 3،مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3

دروس کنکور ارشد شبکه های کامپیوتری

دروسی که در کنکور ارشد شبکه های کامپیوتری می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب یک و شامل دروس ریاضی 1و2، معادلات دیفرانسیل، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل دروس نظریه با ضریب 2، مدار منطقی با ضریب 3، معماری کامپیوتر با ضریب 3، ساختمان داده و طراحی الگوریتم با ضریب 2، سیستم عامل با ضریب 3، شبکه های کامپیوتری با ضریب 4، هوش مصنوعی با ضریب 2، کامپایلربا ضریب 2 و پایگاه داده با ضریب 2

دروس کنکور ارشد رایانش امن و رایانش امن

دروسی که در کنکور ارشد رایانش امن می‌آید عبارت اند از: 1) مجموعه زبان با ضریب یک و شامل دروس زبان عمومی و زبان تخصصی 2) مجموعه دروس ریاضیات با ضریب دو و شامل دروس ریاضی 1و2، آمار و ریاضی گسسته 3) مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 3،مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3، مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 4

بطور کلی می‌توان گفت که تمامی دروس تخصصی که در کنکور ارشد کامپیوتر وجود دارند مهم هستند، ولی در گرایش های مختف برخی از دروس از دیگر دروس مهم تر و برخی کم اهمیت تر است، اما اگر به دنبال رتبه عالی هستید و می خواهید رتبه زیر 50 کسب کنید بهتر است تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید.

معرفی دروس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دروس مورد آزمون در کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی است و ضرایب دروس چگونه است؟

دروس مورد آزمون در تمامی گرایش‌های یکسان است، این دروس عبارت اند از زبان با ضریب ۱، مجموعه دروس ریاضیات با ضریب 2 که شامل 4 درس ریاضی 1و2 و آمار و ریاضیات گسسته است و مجموعه دروس تخصصی که شامل 11 درس است، این 11 درس را به 4 مجموعه تقسیم کرده اند و هر مجموعه درس در گرایش های مختلف ضرایب متفاوتی دارد، این 4 مجموعه درس عبارت اند از، مجموعه نظریه زبان و سیگنال به عنوان مجموعه اول، مجموعه ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی به عنوان مجموعه دوم، مجموعه مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال بعنوان مجموعه سوم و مجموعه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده بعنوان مجموعه چهارم. یعنی تنها تفاوت میان گرایش های مختلف در ضرایب متفاوتی است که این 4 مجموعه درس در هر گرایش دارند، بعنوان مثال در گرایش نرم افزار مجموعه دروس تخصصی شامل : مجموعه دروس نظریه زبان ها و سیگنال جمعا با ضریب 2، مجموعه دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی جمعا با ضریب 4، مجموعه دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال جمعا با ضریب 3 و مجموعه دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده جمعا با ضریب 3 است، برای مشاهده ضرایب مجموعه دروس در سایر گرایش ها می‌توانید به قسمت دروس مورد آزمون و ضرایب آنها که در سایت کنکور کامپیوتر وجود دارد مراجعه کنید

دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی است؟

بطور کلی می‌توان گفت که تمامی دروس تخصصی که در کنکور ارشد کامپیوتر وجود دارند مهم هستند، ولی در گرایش های مختف برخی از دروس از دیگر دروس مهم تر و برخی کم اهمیت تر است، اما اگر به دنبال رتبه عالی هستید و می خواهید رتبه زیر 50 کسب کنید بهتر است تمامی دروس تخصصی را مطالعه کنید. اما اگر بطور دقیق تر به دنبال این هستید که ارزش هر درس را بدانید. ارزش و اهمیت هر درس در فیلم همایش تغییرات کنکور ارشد کامپیوتر بیان شده است، این فیلم را می‌توانید در صفحه منابع کنکور ارشد کامپیوتر سایت کنکور کامپیوتر مشاهده کنید

چه دروسی را در کنکور ارشد کامپیوتر به هیچ عنوان حذف نکنیم؟

پاسخ به این سوال نسبی است و به این بستگی دارد که شما بخواهید چه رتبه ای در کنکور ارشد کامپیوتر کسب کنید، بعنوان مثال برای کسب رتبه دو رقمی می‌توان 4 یا 5 درس را حذف کرد و برای کسب رتبه 500 در کنکور ارشد کامپیوتر می‌تواند 7 درس را نیز حذف کرد، با رتبه حدود 500 و حتی کمی بالاتر از آن می‌توانید در دانشگاه هایی نظیر فردوسی، اصفهان، شیراز، تبریز و ... قبول شوید، بنابراین با توجه به هدف هر شخص تعداد دروس مختلفی را می‌توان برای آن شخص حذف کرد. اگر به دنبال رتبه دو رقمی در کنکور ارشد کامپیوتر هستید سعی کنید دروس زیر را به هیچ عنوان حذف نکنید: نظریه، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل و پایگاه داده

آیا می‌توان درس سیگنال را حذف کرد؟

اگر در هر گرایشی به جز گرایش هوش مصنوعی میخواهید قبول بشوید و درس سیگنال برای شما خیلی سخت است و با آن مشکل دارید می‌توانید به حذف کردن آن فکر کنید، اما اگر متقاضی گرایش هوش مصنوعی هستید بهتر است اگر می‌توانید درس سیگنال را مطالعه کنید

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره تیم پشتیبانی:   09378555200

امتیازدهی4.2647058823529 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.26 امتیاز (136 رای)
اشتراک
بارگذاری نظرات