کنکور کامپیوتر
avatar

غزل موسوی

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد شیراز فارغ التحصیل 1393 معدل: 15/03 متولد 1368 فیلد کاری سابق: برنامه ریزی مواد فیلد کاری فعلی: T-SQL Programming & Business Intelligence Development

دوره‌های سپری شده

نظرات درج شده

09120352346

غزل موسوی

چهارشنبه، 22 تیر 1401

در واقع ظرف دو سه روزی که منتظر زمان مشاوره خصوصی بودم، با جست و جو در همین سایت به جواب سوالتم رسیده بودم، با این حال صحبت با ایشان هم باعث دلگرمی بود و باعث شد زودتر از تاریخی که مد نظرم بود، مطالعه برای کنکور را شروع کنم.