کنکور کامپیوتر
09113105431

سجاد محمدنیا

دوره‌های سپری شده

نظرات درج شده

09113105431

سجاد محمدنیا

دوشنبه، 07 شهریور 1401

دوره کاملی است با توجه به اهمیت ان توصیه میشود حتما به ان مسلط باشید
استاد رضوی مباحث مربوط به معماری را به دقت تدریس کردند میتوانید بخشی از ویدیو این درس را که به صورت رایگان قرار داده شده ببینید و اگر مورد پسند بود تهیه نمایید

09113105431

سجاد محمدنیا

دوشنبه، 07 شهریور 1401

نکته و تست معماری معماری هم همانند ویدیو معماری اهمیت بالایی دارد این دوره هم همانند ویدیو ان کامل است بخشی از ویدیو رایگان قرار داده شده است میتوانید ان را ببینید و اگر مورد پسند بود تهیه نمایید

09113105431

سجاد محمدنیا

دوشنبه، 07 شهریور 1401

مدار منطقی درس روان و ساده ای است و میتوانید به تست های ان پاسخ دهید
ویدیو استاد رضوی در مدار منطقی کامل است و بخشی از ویدیو که رایگان قرار داده شده را ملاحظه کنید اگر مطلوبتان بود تهیه نمایید

09113105431

سجاد محمدنیا

دوشنبه، 07 شهریور 1401

نکته و تست مدار منطقی هم مثل ویدیو ان کامل است میتوانید با دیدن بخشی از ویدیو این درس که به صورت رایگان قرار داده شده ببینید و اگر مطلوبتان بود تهیه نمایید