کنکور کامپیوتر
09039580858

یاسمین

دوره‌های سپری شده

نظرات درج شده

09039580858

یاسمین

شنبه، 05 شهریور 1401

این دوره مشابه با همه دوره های استاد کاملا مفهومی و خیلی کامل می باشد. همچنین استاد مثال های زیادی را در طی درس حل می کنند که خیلی کمک کننده هستند.

09039580858

یاسمین

شنبه، 05 شهریور 1401

این دوره مشابه با همه دوره های استاد کاملا مفهومی و خیلی کامل می باشد. همچنین استاد مثال های زیادی را در طی درس حل می کنند که خیلی کمک کننده هستند.

09039580858

یاسمین

شنبه، 05 شهریور 1401

فکر نکنم هیچ کتاب یا دوره ای کامل تر از دوره استاد رضوی وجود داشته باشد. فوق العاده مفهومی و کامل و همه چی رو استاد پایه توضیح میدهند.