کانال تلگرام

نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر 96

در این قسمت جامع‌ترین بانک کارنامه‌های ارشد کامپیوتر 96 را برایتان گردآوری کرده‌ایم، در زیر می‌توانید کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد نرم(شبکه و امنیت) افزار، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر (سخت افزار) را مشاهده کنید، همین طور می‌توانید تراز و رتبه‌های قبولی در ارشد رشته مهندسی کامپیوتر را مشاهده کنید، همین طور که مشاهده می‌کنید قبولی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر بسیار آسان تر از قبولی در کنکور کارشناسی است و اگر شما به 50 درصد سوالات پاسخ دهید با اختلاف بسیار زیاد رتبه یک کنکور ارشد کامپیوتر می‌شوید، بنابراین با یک برنامه ریزی صحیح و یک تلاش مستمر می‌توانید به راحتی در برترین دانشگاه‌های ایران قبول شوید. برای آشنایی با نحوه صحیح مطالعه و برنامه ریزی برای کنکور کامپیوتر، توصیه میکنم به قسمت برنامه ریزی و مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه کنید و فیلم صفر تا صد نحوه صحیح برنامه‌ ریزی را مشاهده کنید. همین طور برای مشاهده ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در این رشته می‌توانید به قسمت ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید. همین طور برای مشاهده کارنامه های کنکور ارشد رشته آی تی می‌توانید به صفحه کارنامه های کنکور ارشد آی تی مراجعه کنید.

در زیر رتبه‌های برتر ارشد کامپیوتر 96 را گردآوری کرده‌ایم، و همچنین برایتان امکانی را فراهم کرده‌ایم که براحتی و با فشردن یک کلید بتوانید کارنامه‌های ارشد کامپیوتر را برای دوستانتان ارسال کنید.

هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه و در قسمت نظرات بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم

 

توجه: متاسفانه مشاهده شده که سایت‌ها و موسساتی از کارنامه‌های سال‌های قبل بدون نام سایت کنکور کامپیوتر استفاده کرده‌اند، هر گونه استفاده از کارنامه‌های درون سایت بدون نام بردن منبع غیر مجاز و از نظر شرعی حرام است.

 

همچنین هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه (در قسمت نظرات) بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم

 

 

رتبه 2 هوش مصنوعی

رتبه 2 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 3 هوش مصنوعی

رتبه 3 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 20 هوش مصنوعی

رتبه 20 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 31 نرم افزار

رتبه 31 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 41 معماری کامپیوتر

رتبه 41 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 54 نرم افزار

رتبه 54 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

 

رتبه 55 نرم افزار

رتبه 55 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 59 نرم افزار

رتبه 59 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 61 نرم افزار

رتبه 61 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 68 هوش مصنوعی

رتبه 68 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 71 نرم افزار

رتبه 71 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 76 نرم افزار

رتبه 76 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 79 معماری کامپیوتر

رتبه 79 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 88 نرم افزار

رتبه 88 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 96 هوش

رتبه 96 هوش

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 102 معماری کامپیوتر

رتبه 102 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 108 نرم افزار

رتبه 108 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 116 نرم افزار

رتبه 116 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 119 نرم افزار

رتبه 119 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 142 هوش مصنوعی

رتبه 142 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 144 معماری کامپیوتر

رتبه 144 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 154 نرم افزار

رتبه 154 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 155 هوش مصنوعی

رتبه 155 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 171 نرم افزار

رتبه 171 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 191 معماری کامپیوتر

رتبه 191 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 214 هوش مصنوعی

رتبه 214 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 217 نرم افزار

رتبه 217 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 228 نرم افزار

رتبه 228 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 238 هوش مصنوعی

رتبه 238 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 240 هوش مصنوعی

رتبه 240 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 242 نرم افزار

رتبه 242 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 247 نرم افزار

رتبه 247 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 250 نرم افزار

رتبه 250 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 257 معماری کامپیوتر

رتبه 257 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 266 نرم افزار

رتبه 266 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 277 نرم افزار

رتبه 277 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 296 نرم افزار

رتبه 296 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 305 نرم افزار

رتبه 305 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 335 نرم افزار

رتبه 335 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 353 معماری کامپیوتر

رتبه 353 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 357 نرم افزار

رتبه 357 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 366 معماری کامپیوتر

رتبه 366 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 373 معماری کامپیوتر

رتبه 373 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 387 نرم افزار

رتبه 387 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 398 هوش مصنوعی

رتبه 398 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

رتبه 400 معماری کامپیوتر

رتبه 400 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 428 نرم افزار

رتبه 428 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

رتبه 434 نرم افزار

رتبه 434 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

 

تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد کامپیوتر چند تاست؟

در حال حاضر تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر حدود 12 تا 14 هزار نفر است

حدود چند نفر در کنکور ارشد کامپیوتر بصورت جدی تلاش می‌کنند؟

در کنکور ارشد کامپیوتر کمتر از 1000 بطور جدی تلاش می‌کنند، که این امر گویا این است که اگر داوطلبان کنکور ارشد بصورت هوش مندانه و پیوسته تلاش کنند حتما می‌توانند رتبه های دو رقمی کسب کنند و در دانشگاه های تاپی مانند شریف و تهران قبول بشوند

برای کسب رتبه های عالی از کی شروع کنیم و چه میزان مطالعه کنیم؟

این سوال با توجه به پایه دانشجو و رتبه ای که دانشجو می‌خواهد کسب کند پاسخ های متفاوتی می‌تواند داشته باشد ولی با توجه به اینکه پایه اکثر دانشجویان کشور ضعیف است توصیه می‌شود که از اواسط تابستان و یااوایل مهر مطالعه خودشان را شروع کنند و بصورت میانگین در هر روز حدود 7 تا 8 ساعت مطالعه کنند. البته به مرور زمان و با نزدیک شدن به کنکور باید ساعت مطالعه افزایش پیدا کند

 

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

تماس با پشتیبانی:   09378555200

 

 

 

 

4.260162601626 1 1 1 1 14.26 امتیاز (369 رای)

پاسخ‌گوی سوالات شما هستیم

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)

تاکنون (168) نظر در این صفحه ثبت شده است.

محمد

سلام،من کنکور 99رو سفید بدم تحویل ازاد شهرستانهارو قبول میشم رشته نرم افزارم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به محمد

سلام
وقت بخیر

بله احتمالا قبول می‌شوید. اما بنده به هیچ وجه چنین دانشگاه هایی را برای مقطع ارشد کامپیوتر توصیه نمی‌کنم. اگر میخواهید آینده روشنی داشته باشید مهم نیست که مقطع لیسانس در چه دانشگاهی بودید ولی مقطع ارشد را باید در یک دانشگاه تاپی درس بخوانید، اگر مقطع ارشد را نیز در دانشگاه خوبی نباشید دیگر خیلی از موقعیت ها را نمی‌توانید داشته باشید
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که قبولی در مقطع ارشد کامپیوتر بسیار راحت تر از کنکور سراسری است و همان طور که از کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر مشخص است شما با درصد های میانگین 40 درصد می‌توانید رتبه زیر 50 کسب کنید و براحتی در دانشگاه های شریف و تهران قبول شوید

موفق و پیروز باشید

پاسخ
fateme

سلام خسته نباشید
من رتبه 2261 آیتی شدم ، علم وفرهنگ یا خاتم قبول میشم؟
بین ازاد علوم تحقیقات تهران و علم و فرهنگ و خاتم کدوم قبول بشی بری بهتره؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به fateme

سلام
وقت بخیر

فکر نمی‌کنم خیلی تفاوتی بین این دو دانشگاه وجود داشته باشد، شاید دانشگاه علوم تحقیقات بهتر باشد. بنده خیلی در مورد دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و رتبه هایی که می‌گیرند اطلاعی ندارد و خواندن در این دانشگاه ها را نیز به دانشجویان توصیه نمی‌کنم. اینکه دانشجویان مقطع لیسانس کجا بودند خیلی مهم نیست ولی اگر میخواهند آینده خوبی داشته باشند ارشد را باید حتما در دانشگاه تاپی بخوانند و قبولی ارشد کامپیوتر در یک دانشگاه تاپ بسیار راحت تر از کنکور لیسانس است.

موفق و پیروز باشید

پاسخ
سارا 98

سلام وقت بخیر.
رتبه ی من 847 نرم افزار و 1384 هوش مصنوعیه. تو انتخاب رشته م اول دانشگاه های تاپ رو زدم بعد روزانه نرم و شبکه بوعلی، روزانه نرم و هوش رازی و آخرم روزانه هوش کردستان رو زدم
به نظر شما با این اولویت بندی و این رتبه، احتمال قبولی تو کدوم بیشتره؟
ممنون

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به سارا 98

سلام
وقت بخیر

احتمالا در نرم افزار روزانه دانشگاه بوعلی قبول میشید اگر بد شانسی نیارید، البته خیلی در لب مرز هستید، و احتمال دارد که انتخاب های بعدی و قبول بشید

موفق و پیروز باشید

پاسخ
پوریا

سلام خسته نباشید. من رتبه م 650 شده. بنظرتون کرمانشاه هوش مصنوعی می تونم بیارم؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به پوریا

سلام
وقت بخیر

بله شما با رتبه 650 در ارشد هوش مصنوعی کرمانشاه قبول میشید

موفق و پیروز باشید

پاسخ
صادقی

با سلام. میخواستم بپرسم با رتبه 885 معماری کامپیوتر (تراز 4061) و همینطور 1022 هوش (تراز 3645) ، در چه دانشگاه هایی امکان قبولی هست؟
همینطور آیا با رتبه 1279 نرم افزار امکان قبولی وجود دارد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به صادقی

سلام
وقت بخیر

در گرایش معماری کامپیوتر با این رتبه می‌تونید در دانشگاه‌های رده دو شهرستان مثل کرمان و کاشان و سمنان و ساری و گیلان و ... از این قبیل دانشگاه ها قبول بشید و در گرایش هوش مصنوعی هم می‌تونید در دانشگاه‌هایی نظیر کردستان و این قبیل دانشگاه ها قبول بشید. در نرم افزار هم شاید در دانشگاه های رده آخر کشور شبیه کردستان و نظیر آن قبول بشوید

موفق و پیروز باشید

پاسخ
مینا

سلام خسته نباشید می خواستم بدونم رتبه 565 در گرایش هوش مصنوعی امکان قبولی در چه دانشگاه هایی را دارد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مینا

سلام
وقت بخیر

با این رتبه احتمال قبولی در ارشد هوش مصنوعی دانشگاه های شیراز، فردوسی، اصفهان، رجایی تهران، خوارزمی تهران و دانشگاه‌هایی از این قبیل و قبول هستید.

موفق و پیروز باشید

پاسخ
الهه

سلام خوبین
رتبه ۳۸۰۰ نرم فک نمیکنم شبانه جایی قبول شه
بنظرتون غیرانتفاعی تهران علم فرهنگ یا خاتم شانسی هست یا نه؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به الهه

سلام
وقت بخیر

بله شما با این رتبه در کنکور ارشد نرم افزار در روزانه و شبانه هیچ دانشگاهی قبول نمی‌شوید. بله شانس قبولی در علم و فرهنگ و خاتم و دارید ولی بنده به هیچ عنوان دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و برای مقطع ارشد کامپیوتر توصیه نمی‌کنم، به این علت که فقط وقت و هزینه تون و تلف می‌کنید و در نهایت هم هیچ عایدی و ارزش افزوده ای برای شما نخواهد داشت. اگر می‌خواهید آینده روشنی داشته باشید مقطع ارشد را حتما باید در دانشگاه های خوبی بخوانید، به همین علت توصیه می‌کنم که برای سال آینده بخونید

موفق و پیروز باشید

پاسخ
مهدی

سلام خسته آیا برای پذیرش ارشد آزاد کرمانشاه باید رتبه خاصی آورد ؟؟؟
ممنونم

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مهدی

سلام
وقت بخیر

رتبه خاصی برای قبولی در این دانشگاه نیاز نیست و هر رتبه ای آورده باشید احتمالا در این دانشگاه قبولید. بنده به هیچ عنوان دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی را توصیه نمی‌کنم برای مقطع ارشد، به این علت که فقط هزینه زمانی و مالی انجام میدید و در نهایت هم برای شما عایدی و ارزش افزوده ای نخواهد داشت. مگر اینکه کارمند باشید و مدرک ارشد را فقط برای افزایش پایه حقوقی بخواهید.

موفق و پیروز باشید

پاسخ
ساناز

با سلام خسته نباشید استاد
میشه لطف کنید بگید رتبه برای قبول در نوشیروانی تو هر دو گرایش باید چحوری باشه؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به ساناز

سلام
وقت بخیر

شما مشخص نکردید کدوم دو گرایش و منظورتون هست.
برای ارشد نرم افزار آخرین رتبه قبولی در انوشیروانی بابل حدود 700 است.

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
Far._.zaneh

سلام.
وقت بخیر.
میخواستم بدونم کدوم یکی از این گرایش اینده بهتری داره یعنی بازار کار خوبی داره.
و ایا معدل لیسانس در رتبه اثری داره؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Far._.zaneh

سلام
وقت بخیر

بطور کلی گرایش نرم افزار و شبکه و امنیت در ایران بازار کار بهتری دارد. اما اگر قصد دارید برای دکتری اپلای کنید همه گرایش ها خوب هستند و اینکه بتوانید در چه کشور و دانشگاهی اپلای کنید بیشتر به فیلد کاری شما و مواردی مثل دانشگاه ارشد، معدل تون و ... بستگی دارد. توصیه می‌کنم فیلم همایش آینده شغلی رشته کامپیوتر و نحوه اپلای رشته کامپیوتر را مشاهده کنید
بله معدل لیسانس هم تا حدودی تاثیر دارد ولی تاثیر آن زیاد نیست و شما با زدن 2 یا 3 تست مشترک و یا تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر می‌توانید هر معدلی را جبران کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به صفحه نحوه محاسبه تراز در کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
جواد خدادادی

سلام استاد
اخرین رتبه قبولی هوش مصنوعی دانشگاه تهران رو هم میگین؟
یا اگه مقدوره به صورت کلی بگین تا چه رتبه ای کدوم دانشگاه قبول میشن
خیلی خیلی ممنون

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به جواد خدادادی

سلام
وقت بخیر

بطور حدودی آخرین رتبه قبولی در کنکور ارشد هوش مصنوعی بصورت زیر است:

هوش دانشگاه شریف روزانه تا حدود 50 و شبانه تا حدود 70
هوش دانشگاه تهران روزانه تا حدود 70 و شبانه تا حدود 90
هوش دانشگاه امیر کبیر روزانه تا رتبه حدود 95 و شبانه تا رتبه 125
هوش دانشگاه علم و صنعت روزانه تا رتبه 105 و شبانه تا رتبه 135

البته این اعداد و ارقام هر ساله با توجه به شرایط دچار تغییراتی می‌شود

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
علی

سلام .... اخرین رتبه قبولی در هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان میشه بفرمایید ؟؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به علی

سلام
وقت بخیر

آخرین رتبه های قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر هر سال با توجه به شرایط همان سال تغییر می‌کند. بنابراین نمی‌توان عدد دقیقی برای تراز و آخرین رتبه قبولی در کنکور ارشد هوش مصنوعی در هر دانشگاه اعلام کرد.
ولی به طور حدودی می‌توان گفت که آخرین رتبه قبولی در روزانه هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی اصفهان حدود 300 و این عدد برای شبانه حدود 370 است.
اگر اطلاعات دقیق تری می‌خواهید، مجددا یک ماه آینده به من یاداوری کنید، زیر قصد دارم تمامی کارنامه‌های نهایی داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر را بررسی کنم

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
مرتضی

قبولی در کدوم یک از گرایش ها راحت تره و امکان قبولی در شهری مثله تهران در اون گرایش بالاتره ؟ معماری هوش یا نرم افزار
بعد میشه ایدی تلگرامتونو داشته باشم ؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مرتضی

سلام
وقت بخیر

احتمال قبول شدن در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی از بیشترین احتمال قبولی تا کمترین احتمال قبولی به شرح زیر است

1) معماری کامپیوتر
2) هوش مصنوعی
3) نرم افزار و شبکه و امنیت
4) آی تی

گرچه اختلاف و احتمال قبولی بعضی گرایش‌ها بسیار به هم نزدیک است

حتما در کانال تلگرام کنکور کامپیوتر عضو شوید: @konkurcomputer ، آی دی بنده هم @ramin_razavi هست
فکر می‌کنم اطلاعات شما در مورد کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور ارشد کامپیوتر بسیار پایین است.


این پیام را اخیرا در کانال قرار داده‌ام، حتما کارهای زیر را انجام دهید

دانشجو یانی که تازه می‌خواهند برای کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی شروع به مطالعه کنند، برای اینکه مسیر را به درستی بپیمایند #حتما باید کارهای زیر را انجام دهند. لطفا اگر سوالی در تلگرام از بنده دارید ابتدا کارهای زیر را انجام دهید و بعد اگر سوالی برایتان پیش آمد از بنده بپرسید، زیرا حجم پیام‌های دریافتی بسیار بالاست و من مطمئن هستم با انجام کارهای زیر بسیاری از سوالات تان حل خواهد شد.

1️⃣ از سه همایشی که اخیرا برای کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی 98 برگزار شده حداقل دو مورد آخر را تماشا کنید

1) آخرین همایش برگزار شده:
t.me/konkurcomputer/6778" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/konkurcomputer/6778
2) همایش ما قبل آخر:
t.me/konkurcomputer/6408" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/konkurcomputer/6408
3) دو همایش ما قبل آخر:
t.me/konkurcomputer/6213" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/konkurcomputer/6213


2️⃣ فیلم نحوه صحیح برنامه ریزی کنکور ارشد کامپیوتر را مشاهده کنید

3️⃣ سایت کنکور کامپیوتر را زیر و رو کنید (منابع و هر آنچه نیاز دارید در سایت بطور دقیق معرفی و بررسی شده، به قسمت بلاگ (https://www.konkurcomputer.ir/blog.html) نیز حتما سر بزنید)

4️⃣ سعی کنید حتما دروس را با چهار جلسه اول ساختمان داده، گسسته، منطقی و معماری کامپیوتر شروع کنید، چون این کار باعث میشود شروعی راحت تر داشته باشید و همین طور پس از مشاهده این فیلم‌ها پایه درسی تان تقویت شده و سطح متفاوتی خواهید داشت. این فیلم‌ها را می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید:
http://aparat.com/ramin_razavi

اگر موارد بالا را انجام دادید و باز هم به سوالی بر خوردید می‌توانید سوالات‌تان را به آی دی بنده ارسال کنید:
@ramin_razavi

همین طور توصیه می‌کنم اگر به دنبال برنامه دقیق و مختص خودتان هستید یک تایم مشاوره تک جلسه‌ای از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی رزرو کنید، زیر برای دادن برنامه ای که مختص شما باشد نیاز هست که 20 دقیقه با دانشجو صحبت کنم تا بتوانم برنامه ای درست و مختص آن دانشجو، به دانشجو ارائه دهم. لینک رزرو مشاوره تک جلسه ای و همین طور اطلاعات تماس پشتیبانی را در زیر برایتان قرار می‌دهم

https://cafetadris.com/moshavere/razavi-493-m


آی دی تیم پشتیبانی: @cafetadris_team
شماره ثابت موسسه: 86046412-021


موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
maryam kazemy

sسلام.امسال پردیس دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم.بنظر شما درس خواندن در پردیس دانشگاه از نظر اعتبار علمی و مدرک ارزش صرف وقت و هزینه را دارد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به maryam kazemy

سلام
وقت بخیر

سوال شما خیلی کلی است و خیلی به این بستگی دارد که شما برای چه هدفی می‌خواهید ارشد بگیرید، ولی بطور کلی به نظر بنده این جور دانشگاه ها مناسب نیست و اگر امسال تلاش کافی نکرده اید، بعنوان مثال 3 الی 4 ماه روزی 4 ساعت درس خوانده اید قطعا برای سال آینده مطالعه کنید، اگر قرار است از نظر زمانی و مالی هزینه کنید در جایی هزینه کنید که در آینده برای شما عایدی ای داشته باشد، نه اینکه فقط پول و زمانتان هدر برود. قبول شدن در ارشد کامپیوتر بسیار ساده تر از کنکور لیسانس است، توصیه اکید می‌کنم فیلم آمارهای کنکور ارشد کامپیوتر 97 را مطالعه کنید تا به حرف بنده پی ببرید. اما اگر نمی‌توانید برای سال اینده مطالعه کنید همین دانشگاه را بروید و از هیچی بهتر هست

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
Zahra

ببخشید من رتبه 238 علوم کامپیوتر جایی قبول نشدم منطقی بود؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به Zahra

سلام
وقت بخیر

فکر می‌کنم شما انتخاب رشته خوبی نداشتید. اگر تمایل داشتید در تلگرام انتخاب رشته خودتون و همین طور کارنامه نهایی تون و برای بنده ارسال کنید تا با هم بیشتر این موضوع را بررسی کنیم

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
آنا

سلام
وقت بخیر
میخواستم از حضورتون بپرسم که برای قبولی در دانشگاه اصفهان رشته افزار برای چه رتبه ای باید تلاش کنم؟؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به آنا

سلام
وقت بخیر

تراز و آخرین رتبه قبولی در ارشد کامپیوتر با توجه به شرایط و انتخاب رشته دانشجویان هر سال متغیر است. در مورد تراز و آخرین رتبه قبولی در ارشد کامپیوتر سال 97 به زودی قسمت‌های فوق العاده ای در سایت ایجاد می‌شود. اما بطور حدودی می‌توان گفت که برای قبولی در رشته نرم افزار دانشگاه اصفهان باید رتبه‌ای حدود 400 داشته باشید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
فرشته

سلام استاد
ببخشید با رتبه 959هوش میشه شبانه دانشگاه همدان قبول شد؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به فرشته

سلام
وقت بخیر

هر سال رتبه آخرین فرد قبول شده در کنکور ارشد کامپیوتر متفاوت است، بنابراین نمی‌توان بصورت قطعی در مورد بعضی از رتبه‌ها پاسخ داد. اما احتمال اینکه شما در شبانه هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی همدان قبول شوید وجود دارد

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
مسلم صامت

سلام وقتتون بخیر . من رتبه 239 (باسهیه) و 265 (بدون سهمیه) هوش شدم میخواستم بدونم درکدام یک از دانشگاههای تهران روزانه قبول میشوم؟ آیا فردوسی مشهد برای هوش دانشگاه خوبیست؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به مسلم صامت

سلام
وقت بخیر

شما احتمال قبولی در شبانه هوش مصنوعی دانشگاه تربیت مدرس را دارید، همین طور می‌تونید در روزانه هوش مصنوعی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه‌هایی در این رده قبول بشوید
بله دانشگاه فرودوسی برای هوش مصنوعی دانشگاه خوبی است

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
سعید

سلام ببخشید با رتبه ۱۴۸۳ هوش آیا امکان قبولی در پردیس تهران و یا شبانه وجود داره؟ممنون

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به سعید

سلام
وقت بخیر

احتمال قبولی در شبانه آخرین دانشگاه‌های کشور در رشته هوش مصنوعی را دارید. در پردیس دانشگاه‌ها هم قبول می‌شوید.
البته توصیه اکید می‌کنم که اگر امسال با تلاش اندکی این رتبه را کسب کرده‌اید، یعنی بعنوان مثال 3 ماه روزی 4 الی 5 ساعت درس خوانده‌اید و این رتبه را کسب کرده‌اید حتما برای کنکور ارشد کامپیوتر 98 تلاش کنید. قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر خیلی راحت تر از کنکور سراسری است. و قبولی در یک دانشگاه خوب می‌تواند آینده شما را بطور کلی عوض کند.

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
ندا

سلام خسته نباشید
استاد یه سوال داشتم که ضریب هردرس ونمره هرتست چجوری محاسبه میشه
مثلا اگه زبان ۵ تست جواب بدیم
ریاضیات ۱ تست
مشترک ۱۰ تست
تخصصی نرم افزار۶تست
رتبمون چند میشه چجوری محاسبه میشه

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به ندا

سلام
وقت بخیر

به قسمت نحوه محاسبه تراز و رتبه در کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید. در این قسمت بطور کامل در این مورد صحبت شده است

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

پاسخ
بارگذاری بیشتر ...