نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر 96

در این قسمت جامع‌ترین بانک کارنامه‌های ارشد کامپیوتر 96 را برایتان گردآوری کرده‌ایم، در زیر می‌توانید کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد نرم(شبکه و امنیت) افزار، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر (سخت افزار) را مشاهده کنید، همین طور می‌توانید تراز و رتبه‌های قبولی در ارشد رشته مهندسی کامپیوتر را مشاهده کنید، همین طور که مشاهده می‌کنید قبولی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر بسیار آسان تر از قبولی در کنکور کارشناسی است و اگر شما به 50 درصد سوالات پاسخ دهید با اختلاف بسیار زیاد رتبه یک کنکور ارشد کامپیوتر می‌شوید، بنابراین با یک برنامه ریزی صحیح و یک تلاش مستمر می‌توانید به راحتی در برترین دانشگاه‌های ایران قبول شوید. برای آشنایی با نحوه صحیح مطالعه و برنامه ریزی برای کنکور کامپیوتر، توصیه میکنم به قسمت برنامه ریزی و مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه کنید و فیلم صفر تا صد نحوه صحیح برنامه‌ ریزی را مشاهده کنید. همین طور برای مشاهده ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در این رشته می‌توانید به قسمت ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید. همین طور برای مشاهده کارنامه های کنکور ارشد رشته آی تی می‌توانید به صفحه کارنامه های کنکور ارشد آی تی مراجعه کنید.

در زیر رتبه‌های برتر ارشد کامپیوتر 96 را گردآوری کرده‌ایم، و همچنین برایتان امکانی را فراهم کرده‌ایم که براحتی و با فشردن یک کلید بتوانید کارنامه‌های ارشد کامپیوتر را برای دوستانتان ارسال کنید.

هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه و در قسمت نظرات بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم

 

توجه: متاسفانه مشاهده شده که سایت‌ها و موسساتی از کارنامه‌های سال‌های قبل بدون نام سایت کنکور کامپیوتر استفاده کرده‌اند، هر گونه استفاده از کارنامه‌های درون سایت بدون نام بردن منبع غیر مجاز و از نظر شرعی حرام است.

 

همچنین هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه (در قسمت نظرات) بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم

 

  • برای مشاهده تصویر بزرگتر هر کارنامه روی آن کارنامه کلیک کنید

 

M2 2
رتبه 2 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M3 2
رتبه 3 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M20 2
رتبه 20 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M31 3
رتبه 31 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M41 1
رتبه 41 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M54 3
رتبه 54 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

 

M55 3
رتبه 55 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M59 3
رتبه 59 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M61 3
رتبه 61 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M68 2
رتبه 68 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M71 3
رتبه 71 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M76 3
رتبه 76 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M79 1
رتبه 79 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M88 3
رتبه 88 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M96 2
رتبه 96 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M102 1
رتبه 102 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M108 3
رتبه 108 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M116 3
رتبه 116 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M119 3
رتبه 119 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M142 2
رتبه 142 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M144 1
رتبه 144 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M154 3
رتبه 154 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M155 2
رتبه 155 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M171 3
رتبه 171 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M191 1
رتبه 191 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M214 2
رتبه 214 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M217 3
رتبه 217 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M228 3
رتبه 228 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M238 2
رتبه 238 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M240 2
رتبه 240 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M242 3
رتبه 242 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M247 3
رتبه 247 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M250 3
رتبه 250 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M257 1
رتبه 257 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M266 3
رتبه 266 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M277 3
رتبه 277 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M296 3
رتبه 296 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M305 3
رتبه 305 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M335 3
رتبه 335 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M353 1
رتبه 353 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M357 3
رتبه 357 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M366 1
رتبه 366 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M373 1
رتبه 373 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M387 3
رتبه 387 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M398 2
رتبه 398 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M400 1
رتبه 400 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M428 3
رتبه 428 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M434 3
رتبه 434 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

 

تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد کامپیوتر چند تاست؟

در حال حاضر تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر حدود 12 تا 14 هزار نفر است

حدود چند نفر در کنکور ارشد کامپیوتر بصورت جدی تلاش می‌کنند؟

در کنکور ارشد کامپیوتر کمتر از 1000 بطور جدی تلاش می‌کنند، که این امر گویا این است که اگر داوطلبان کنکور ارشد بصورت هوش مندانه و پیوسته تلاش کنند حتما می‌توانند رتبه های دو رقمی کسب کنند و در دانشگاه های تاپی مانند شریف و تهران قبول بشوند

برای کسب رتبه های عالی از کی شروع کنیم و چه میزان مطالعه کنیم؟

این سوال با توجه به پایه دانشجو و رتبه ای که دانشجو می‌خواهد کسب کند پاسخ های متفاوتی می‌تواند داشته باشد ولی با توجه به اینکه پایه اکثر دانشجویان کشور ضعیف است توصیه می‌شود که از اواسط تابستان و یااوایل مهر مطالعه خودشان را شروع کنند و بصورت میانگین در هر روز حدود 7 تا 8 ساعت مطالعه کنند. البته به مرور زمان و با نزدیک شدن به کنکور باید ساعت مطالعه افزایش پیدا کند

 

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

تماس با پشتیبانی:   09378555200

 

 

 

 

4.260162601626 1 1 1 1 14.26 امتیاز (369 رای)

مشتاقانه منتظر نظرات و سوالات شما هستیم (168)

محمد
نظر شماره 2380
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام،من کنکور 99رو سفید بدم تحویل ازاد شهرستانهارو قبول میشم رشته نرم افزارم

رامین رضوی    محمد
نظر شماره 2407
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله احتمالا قبول می‌شوید. اما بنده به هیچ وجه چنین دانشگاه هایی را برای مقطع ارشد کامپیوتر توصیه نمی‌کنم. اگر میخواهید آینده روشنی داشته باشید مهم نیست که مقطع لیسانس در چه دانشگاهی بودید ولی مقطع ارشد را باید در یک دانشگاه تاپی درس بخوانید، اگر مقطع ارشد را نیز در دانشگاه خوبی نباشید دیگر خیلی از موقعیت ها را نمی‌توانید داشته باشید
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که قبولی در مقطع ارشد کامپیوتر بسیار راحت تر از کنکور سراسری است و همان طور که از کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر مشخص است شما با درصد های میانگین 40 درصد می‌توانید رتبه زیر 50 کسب کنید و براحتی در دانشگاه های شریف و تهران قبول شوید

موفق و پیروز باشید

fateme
نظر شماره 2043
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خسته نباشید
من رتبه 2261 آیتی شدم ، علم وفرهنگ یا خاتم قبول میشم؟
بین ازاد علوم تحقیقات تهران و علم و فرهنگ و خاتم کدوم قبول بشی بری بهتره؟

رامین رضوی    fateme
نظر شماره 2073
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

فکر نمی‌کنم خیلی تفاوتی بین این دو دانشگاه وجود داشته باشد، شاید دانشگاه علوم تحقیقات بهتر باشد. بنده خیلی در مورد دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و رتبه هایی که می‌گیرند اطلاعی ندارد و خواندن در این دانشگاه ها را نیز به دانشجویان توصیه نمی‌کنم. اینکه دانشجویان مقطع لیسانس کجا بودند خیلی مهم نیست ولی اگر میخواهند آینده خوبی داشته باشند ارشد را باید حتما در دانشگاه تاپی بخوانند و قبولی ارشد کامپیوتر در یک دانشگاه تاپ بسیار راحت تر از کنکور لیسانس است.

موفق و پیروز باشید

سارا 98
نظر شماره 2006
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر.
رتبه ی من 847 نرم افزار و 1384 هوش مصنوعیه. تو انتخاب رشته م اول دانشگاه های تاپ رو زدم بعد روزانه نرم و شبکه بوعلی، روزانه نرم و هوش رازی و آخرم روزانه هوش کردستان رو زدم
به نظر شما با این اولویت بندی و این رتبه، احتمال قبولی تو کدوم بیشتره؟
ممنون

رامین رضوی    سارا 98
نظر شماره 2022
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

احتمالا در نرم افزار روزانه دانشگاه بوعلی قبول میشید اگر بد شانسی نیارید، البته خیلی در لب مرز هستید، و احتمال دارد که انتخاب های بعدی و قبول بشید

موفق و پیروز باشید

پوریا
نظر شماره 1857
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خسته نباشید. من رتبه م 650 شده. بنظرتون کرمانشاه هوش مصنوعی می تونم بیارم؟

رامین رضوی    پوریا
نظر شماره 1950
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله شما با رتبه 650 در ارشد هوش مصنوعی کرمانشاه قبول میشید

موفق و پیروز باشید

صادقی
نظر شماره 1845
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام. میخواستم بپرسم با رتبه 885 معماری کامپیوتر (تراز 4061) و همینطور 1022 هوش (تراز 3645) ، در چه دانشگاه هایی امکان قبولی هست؟
همینطور آیا با رتبه 1279 نرم افزار امکان قبولی وجود دارد؟

رامین رضوی    صادقی
نظر شماره 1959
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

در گرایش معماری کامپیوتر با این رتبه می‌تونید در دانشگاه‌های رده دو شهرستان مثل کرمان و کاشان و سمنان و ساری و گیلان و ... از این قبیل دانشگاه ها قبول بشید و در گرایش هوش مصنوعی هم می‌تونید در دانشگاه‌هایی نظیر کردستان و این قبیل دانشگاه ها قبول بشید. در نرم افزار هم شاید در دانشگاه های رده آخر کشور شبیه کردستان و نظیر آن قبول بشوید

موفق و پیروز باشید

مینا
نظر شماره 1842
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خسته نباشید می خواستم بدونم رتبه 565 در گرایش هوش مصنوعی امکان قبولی در چه دانشگاه هایی را دارد؟

رامین رضوی    مینا
نظر شماره 1961
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

با این رتبه احتمال قبولی در ارشد هوش مصنوعی دانشگاه های شیراز، فردوسی، اصفهان، رجایی تهران، خوارزمی تهران و دانشگاه‌هایی از این قبیل و قبول هستید.

موفق و پیروز باشید

الهه
نظر شماره 1833
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خوبین
رتبه ۳۸۰۰ نرم فک نمیکنم شبانه جایی قبول شه
بنظرتون غیرانتفاعی تهران علم فرهنگ یا خاتم شانسی هست یا نه؟

رامین رضوی    الهه
نظر شماره 1970
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله شما با این رتبه در کنکور ارشد نرم افزار در روزانه و شبانه هیچ دانشگاهی قبول نمی‌شوید. بله شانس قبولی در علم و فرهنگ و خاتم و دارید ولی بنده به هیچ عنوان دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و برای مقطع ارشد کامپیوتر توصیه نمی‌کنم، به این علت که فقط وقت و هزینه تون و تلف می‌کنید و در نهایت هم هیچ عایدی و ارزش افزوده ای برای شما نخواهد داشت. اگر می‌خواهید آینده روشنی داشته باشید مقطع ارشد را حتما باید در دانشگاه های خوبی بخوانید، به همین علت توصیه می‌کنم که برای سال آینده بخونید

موفق و پیروز باشید

مهدی
نظر شماره 1828
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خسته آیا برای پذیرش ارشد آزاد کرمانشاه باید رتبه خاصی آورد ؟؟؟
ممنونم

رامین رضوی    مهدی
نظر شماره 1974
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

رتبه خاصی برای قبولی در این دانشگاه نیاز نیست و هر رتبه ای آورده باشید احتمالا در این دانشگاه قبولید. بنده به هیچ عنوان دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی را توصیه نمی‌کنم برای مقطع ارشد، به این علت که فقط هزینه زمانی و مالی انجام میدید و در نهایت هم برای شما عایدی و ارزش افزوده ای نخواهد داشت. مگر اینکه کارمند باشید و مدرک ارشد را فقط برای افزایش پایه حقوقی بخواهید.

موفق و پیروز باشید

ساناز
نظر شماره 1800
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام خسته نباشید استاد
میشه لطف کنید بگید رتبه برای قبول در نوشیروانی تو هر دو گرایش باید چحوری باشه؟

رامین رضوی    ساناز
نظر شماره 1994
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

شما مشخص نکردید کدوم دو گرایش و منظورتون هست.
برای ارشد نرم افزار آخرین رتبه قبولی در انوشیروانی بابل حدود 700 است.

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

Far._.zaneh
نظر شماره 1662
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام.
وقت بخیر.
میخواستم بدونم کدوم یکی از این گرایش اینده بهتری داره یعنی بازار کار خوبی داره.
و ایا معدل لیسانس در رتبه اثری داره؟

رامین رضوی    Far._.zaneh
نظر شماره 1681
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بطور کلی گرایش نرم افزار و شبکه و امنیت در ایران بازار کار بهتری دارد. اما اگر قصد دارید برای دکتری اپلای کنید همه گرایش ها خوب هستند و اینکه بتوانید در چه کشور و دانشگاهی اپلای کنید بیشتر به فیلد کاری شما و مواردی مثل دانشگاه ارشد، معدل تون و ... بستگی دارد. توصیه می‌کنم فیلم همایش آینده شغلی رشته کامپیوتر و نحوه اپلای رشته کامپیوتر را مشاهده کنید
بله معدل لیسانس هم تا حدودی تاثیر دارد ولی تاثیر آن زیاد نیست و شما با زدن 2 یا 3 تست مشترک و یا تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر می‌توانید هر معدلی را جبران کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به صفحه نحوه محاسبه تراز در کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

جواد خدادادی
نظر شماره 1493
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام استاد
اخرین رتبه قبولی هوش مصنوعی دانشگاه تهران رو هم میگین؟
یا اگه مقدوره به صورت کلی بگین تا چه رتبه ای کدوم دانشگاه قبول میشن
خیلی خیلی ممنون

رامین رضوی    جواد خدادادی
نظر شماره 1519
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بطور حدودی آخرین رتبه قبولی در کنکور ارشد هوش مصنوعی بصورت زیر است:

هوش دانشگاه شریف روزانه تا حدود 50 و شبانه تا حدود 70
هوش دانشگاه تهران روزانه تا حدود 70 و شبانه تا حدود 90
هوش دانشگاه امیر کبیر روزانه تا رتبه حدود 95 و شبانه تا رتبه 125
هوش دانشگاه علم و صنعت روزانه تا رتبه 105 و شبانه تا رتبه 135

البته این اعداد و ارقام هر ساله با توجه به شرایط دچار تغییراتی می‌شود

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

علی
نظر شماره 1335
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام .... اخرین رتبه قبولی در هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان میشه بفرمایید ؟؟

رامین رضوی    علی
نظر شماره 1342
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

آخرین رتبه های قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر هر سال با توجه به شرایط همان سال تغییر می‌کند. بنابراین نمی‌توان عدد دقیقی برای تراز و آخرین رتبه قبولی در کنکور ارشد هوش مصنوعی در هر دانشگاه اعلام کرد.
ولی به طور حدودی می‌توان گفت که آخرین رتبه قبولی در روزانه هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی اصفهان حدود 300 و این عدد برای شبانه حدود 370 است.
اگر اطلاعات دقیق تری می‌خواهید، مجددا یک ماه آینده به من یاداوری کنید، زیر قصد دارم تمامی کارنامه‌های نهایی داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر را بررسی کنم

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

مرتضی
نظر شماره 1332
This comment was minimized by the moderator on the site

قبولی در کدوم یک از گرایش ها راحت تره و امکان قبولی در شهری مثله تهران در اون گرایش بالاتره ؟ معماری هوش یا نرم افزار
بعد میشه ایدی تلگرامتونو داشته باشم ؟

رامین رضوی    مرتضی
نظر شماره 1339
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

احتمال قبول شدن در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی از بیشترین احتمال قبولی تا کمترین احتمال قبولی به شرح زیر است

1) معماری کامپیوتر
2) هوش مصنوعی
3) نرم افزار و شبکه و امنیت
4) آی تی

گرچه اختلاف و احتمال قبولی بعضی گرایش‌ها بسیار به هم نزدیک است

حتما در کانال تلگرام کنکور کامپیوتر عضو شوید: @konkurcomputer ، آی دی بنده هم @ramin_razavi هست
فکر می‌کنم اطلاعات شما در مورد کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور ارشد کامپیوتر بسیار پایین است.


این پیام را اخیرا در کانال قرار داده‌ام، حتما کارهای زیر را انجام دهید

دانشجو یانی که تازه می‌خواهند برای کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی شروع به مطالعه کنند، برای اینکه مسیر را به درستی بپیمایند #حتما باید کارهای زیر را انجام دهند. لطفا اگر سوالی در تلگرام از بنده دارید ابتدا کارهای زیر را انجام دهید و بعد اگر سوالی برایتان پیش آمد از بنده بپرسید، زیرا حجم پیام‌های دریافتی بسیار بالاست و من مطمئن هستم با انجام کارهای زیر بسیاری از سوالات تان حل خواهد شد.

1️⃣ از سه همایشی که اخیرا برای کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی 98 برگزار شده حداقل دو مورد آخر را تماشا کنید

1) آخرین همایش برگزار شده:
t.me/konkurcomputer/6778" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/konkurcomputer/6778
2) همایش ما قبل آخر:
t.me/konkurcomputer/6408" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/konkurcomputer/6408
3) دو همایش ما قبل آخر:
t.me/konkurcomputer/6213" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/konkurcomputer/6213


2️⃣ فیلم نحوه صحیح برنامه ریزی کنکور ارشد کامپیوتر را مشاهده کنید

3️⃣ سایت کنکور کامپیوتر را زیر و رو کنید (منابع و هر آنچه نیاز دارید در سایت بطور دقیق معرفی و بررسی شده، به قسمت بلاگ (https://www.konkurcomputer.ir/blog.html) نیز حتما سر بزنید)

4️⃣ سعی کنید حتما دروس را با چهار جلسه اول ساختمان داده، گسسته، منطقی و معماری کامپیوتر شروع کنید، چون این کار باعث میشود شروعی راحت تر داشته باشید و همین طور پس از مشاهده این فیلم‌ها پایه درسی تان تقویت شده و سطح متفاوتی خواهید داشت. این فیلم‌ها را می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید:
http://aparat.com/ramin_razavi

اگر موارد بالا را انجام دادید و باز هم به سوالی بر خوردید می‌توانید سوالات‌تان را به آی دی بنده ارسال کنید:
@ramin_razavi

همین طور توصیه می‌کنم اگر به دنبال برنامه دقیق و مختص خودتان هستید یک تایم مشاوره تک جلسه‌ای از طریق سایت و یا تیم پشتیبانی رزرو کنید، زیر برای دادن برنامه ای که مختص شما باشد نیاز هست که 20 دقیقه با دانشجو صحبت کنم تا بتوانم برنامه ای درست و مختص آن دانشجو، به دانشجو ارائه دهم. لینک رزرو مشاوره تک جلسه ای و همین طور اطلاعات تماس پشتیبانی را در زیر برایتان قرار می‌دهم

https://cafetadris.com/moshavere/razavi-493-m


آی دی تیم پشتیبانی: @cafetadris_team
شماره ثابت موسسه: 86046412-021


موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

maryam kazemy
نظر شماره 1251
This comment was minimized by the moderator on the site

sسلام.امسال پردیس دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم.بنظر شما درس خواندن در پردیس دانشگاه از نظر اعتبار علمی و مدرک ارزش صرف وقت و هزینه را دارد؟

رامین رضوی    maryam kazemy
نظر شماره 1291
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

سوال شما خیلی کلی است و خیلی به این بستگی دارد که شما برای چه هدفی می‌خواهید ارشد بگیرید، ولی بطور کلی به نظر بنده این جور دانشگاه ها مناسب نیست و اگر امسال تلاش کافی نکرده اید، بعنوان مثال 3 الی 4 ماه روزی 4 ساعت درس خوانده اید قطعا برای سال آینده مطالعه کنید، اگر قرار است از نظر زمانی و مالی هزینه کنید در جایی هزینه کنید که در آینده برای شما عایدی ای داشته باشد، نه اینکه فقط پول و زمانتان هدر برود. قبول شدن در ارشد کامپیوتر بسیار ساده تر از کنکور لیسانس است، توصیه اکید می‌کنم فیلم آمارهای کنکور ارشد کامپیوتر 97 را مطالعه کنید تا به حرف بنده پی ببرید. اما اگر نمی‌توانید برای سال اینده مطالعه کنید همین دانشگاه را بروید و از هیچی بهتر هست

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

Zahra
نظر شماره 1242
This comment was minimized by the moderator on the site

ببخشید من رتبه 238 علوم کامپیوتر جایی قبول نشدم منطقی بود؟

رامین رضوی    Zahra
نظر شماره 1280
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

فکر می‌کنم شما انتخاب رشته خوبی نداشتید. اگر تمایل داشتید در تلگرام انتخاب رشته خودتون و همین طور کارنامه نهایی تون و برای بنده ارسال کنید تا با هم بیشتر این موضوع را بررسی کنیم

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

آنا
نظر شماره 1237
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر
میخواستم از حضورتون بپرسم که برای قبولی در دانشگاه اصفهان رشته افزار برای چه رتبه ای باید تلاش کنم؟؟

رامین رضوی    آنا
نظر شماره 1275
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

تراز و آخرین رتبه قبولی در ارشد کامپیوتر با توجه به شرایط و انتخاب رشته دانشجویان هر سال متغیر است. در مورد تراز و آخرین رتبه قبولی در ارشد کامپیوتر سال 97 به زودی قسمت‌های فوق العاده ای در سایت ایجاد می‌شود. اما بطور حدودی می‌توان گفت که برای قبولی در رشته نرم افزار دانشگاه اصفهان باید رتبه‌ای حدود 400 داشته باشید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

فرشته
نظر شماره 1235
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام استاد
ببخشید با رتبه 959هوش میشه شبانه دانشگاه همدان قبول شد؟

رامین رضوی    فرشته
نظر شماره 1273
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

هر سال رتبه آخرین فرد قبول شده در کنکور ارشد کامپیوتر متفاوت است، بنابراین نمی‌توان بصورت قطعی در مورد بعضی از رتبه‌ها پاسخ داد. اما احتمال اینکه شما در شبانه هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی همدان قبول شوید وجود دارد

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

مسلم صامت
نظر شماره 1229
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقتتون بخیر . من رتبه 239 (باسهیه) و 265 (بدون سهمیه) هوش شدم میخواستم بدونم درکدام یک از دانشگاههای تهران روزانه قبول میشوم؟ آیا فردوسی مشهد برای هوش دانشگاه خوبیست؟

رامین رضوی    مسلم صامت
نظر شماره 1271
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

شما احتمال قبولی در شبانه هوش مصنوعی دانشگاه تربیت مدرس را دارید، همین طور می‌تونید در روزانه هوش مصنوعی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه‌هایی در این رده قبول بشوید
بله دانشگاه فرودوسی برای هوش مصنوعی دانشگاه خوبی است

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

سعید
نظر شماره 1198
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام ببخشید با رتبه ۱۴۸۳ هوش آیا امکان قبولی در پردیس تهران و یا شبانه وجود داره؟ممنون

رامین رضوی    سعید
نظر شماره 1213
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

احتمال قبولی در شبانه آخرین دانشگاه‌های کشور در رشته هوش مصنوعی را دارید. در پردیس دانشگاه‌ها هم قبول می‌شوید.
البته توصیه اکید می‌کنم که اگر امسال با تلاش اندکی این رتبه را کسب کرده‌اید، یعنی بعنوان مثال 3 ماه روزی 4 الی 5 ساعت درس خوانده‌اید و این رتبه را کسب کرده‌اید حتما برای کنکور ارشد کامپیوتر 98 تلاش کنید. قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر خیلی راحت تر از کنکور سراسری است. و قبولی در یک دانشگاه خوب می‌تواند آینده شما را بطور کلی عوض کند.

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

ندا
نظر شماره 1197
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خسته نباشید
استاد یه سوال داشتم که ضریب هردرس ونمره هرتست چجوری محاسبه میشه
مثلا اگه زبان ۵ تست جواب بدیم
ریاضیات ۱ تست
مشترک ۱۰ تست
تخصصی نرم افزار۶تست
رتبمون چند میشه چجوری محاسبه میشه

رامین رضوی    ندا
نظر شماره 1212
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

به قسمت نحوه محاسبه تراز و رتبه در کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید. در این قسمت بطور کامل در این مورد صحبت شده است

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

هیچ نظری ارسال شده در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

مشتاقانه منتظر نظرات و سوالات شما هستیم

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
موقعیت خود را به اشتراک بزارید