نمونه کارنامه‌های ارشد کامپیوتر 95

در این قسمت جامع‌ترین بانک کارنامه‌های ارشد کامپیوتر 95 را برایتان گردآوری کرده‌ایم، در زیر می‌توانید کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد نرم افزار، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر (سخت افزار) را مشاهده کنید، همین طور می‌توانید تراز و رتبه‌های قبولی در ارشد رشته مهندسی کامپیوتر را مشاهده کنید، همین طور که مشاهده می‌کنید قبولی در کارشناسی ارشد کامپیوتر بسیار آسان تر از قبولی در کنکور کارشناسی است و اگر شما به 50 درصد سوالات پاسخ دهید با اختلاف بسیار زیاد رتبه یک کنکور ارشد کامپیوتر می‌شوید، بنابراین با یک برنامه ریزی صحیح و یک تلاش مستمر می‌توانید به راحتی در برترین دانشگاه‌های ایران قبول شوید. برای آشنایی با نحوه صحیح مطالعه و برنامه ریزی توصیه میکنم به قسمت برنامه ریزی و مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه کنید و فیلم صفر تا صد نحوه صحیح برنامه‌ ریزی را مشاهده کنید. همین طور برای مشاهده ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در این رشته می‌توانید به قسمت ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.

در کارنامه‌ های ارشد مهندسی کامپیوتر می‌توانید رتبه دانشجویان کنکور ارشد کامپیوتر را در ۳ گرایش گرایش ۱: معماری کامپیوتر ۲: هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک ۳: نرم افزار و شبکه و امنیت مشاهده کنید، برای آشنایی با گرایش های ارشد کامپیوتر می‌توانید به صفحه گرایش های ارشد کامپیوتر مراجعه کنید

تلاش‌های بسیاری انجام شده تا کارنامه‌های ارشد کامپیوتر با این جامعیت و کیفیت در اختیار شما قرار گیرد و به سادگی بتوانید آنها را بررسی و برای دوستانتان ارسال کنید

 

توجه: متاسفانه مشاهده شده که سایت‌ها و موسساتی از کارنامه‌های سال‌های قبل بدون نام سایت کنکور کامپیوتر استفاده کرده‌اند، هر گونه استفاده از کارنامه‌های درون سایت بدون نام بردن منبع غیر مجاز و از نظر شرعی حرام است.

 

همچنین هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه (در قسمت نظرات) بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم

 

  • برای مشاهده تصویر بزرگتر هر کارنامه روی آن کارنامه کلیک کنید

 

M5 3
رتبه 5 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M6 2
رتبه 6 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M8 2
رتبه 8 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M11 2
رتبه 11 رشته هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M18 4
رتبه 18 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M21 2
رتبه 21 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M24 4
رتبه 24 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M28 2
رتبه 28 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M28 4
رتبه 28 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M46 2
رتبه 46 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M47 1
رتبه 47 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M51 4
رتبه 51 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M62 2
رتبه 62 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M65 2
رتبه 65 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M67 4
رتبه 67 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M75 2
رتبه 75 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M76 4
رتبه 76 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M80 1
رتبه 80 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M81 1
رتبه 81 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M85 3
رتبه 85 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M91 2
رتبه 91 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M93 2
رتبه 93 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M103 2
رتبه 103 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M110 2
رتبه 110 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M114 3
رتبه 114 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M124 2
رتبه 124 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M127 3
رتبه 127 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M128 3
رتبه 128 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M129 3
رتبه 129 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M132 3
رتبه 132 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M140 2
رتبه 140 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M150 1
رتبه 150 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M159 4
رتبه 159 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M171 3
رتبه 171 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M174 1
رتبه 174 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M182 3
رتبه 182 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M190 2
رتبه 190 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M193 4
رتبه 193 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M194 2
رتبه 194 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M198 2
رتبه 198 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M205 2
رتبه 205 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M212 2
رتبه 212 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M215 3
رتبه 215 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M234 2
رتبه 234 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M241 1
رتبه 241 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M260 3
رتبه 260 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M264 3
رتبه 264 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M271 2
رتبه 271 هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M274 4
رتبه 274 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M299 3
رتبه 299 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M449 1
رتبه 449 معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M522 3
رتبه 522 نرم افزار

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M542 4
رتبه 542 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M548 4
رتبه 548 الگوریتم و محاسبات

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

M584 2
رتبه 584 گرایش هوش مصنوعی

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

M901 1
رتبه 901 گرایش معماری کامپیوتر

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

 

 

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

 

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره ثابت موسسه:                 09378555200

 

 

 

 

 

4.3294117647059 1 1 1 1 14.33 امتیاز (85 رای)

مشتاقانه منتظر نظرات و سوالات شما هستیم (55)

منوچهر س
نظر شماره 1073
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام و وقت بخیر
امسال با وضعیت نابسامان ظرفیت ها و سهمیه ها بنده با سهمیه آزاد ورتبه ی 143 احتمال قبولی در علم و صنعت یا بهشتی یا مدرس و خواجه نصیر در گرایش نرم و امنیت شبکه دارم؟

رامین رضوی    منوچهر س
نظر شماره 1090
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

شما به احتمال بسیار بالا در گرایش نرم افزار و شبکه و امنیت دانشگاه علم و صنعت یا بهشتی قبول خواهید شد

موفق و پیروز باشید

محمد
نظر شماره 852
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر
با رتبه 790 شبکه و رایانش امن امکان قبولی در دانشگاه امام حسین در دوره روزانه رایانش امن هست؟؟؟؟

رامین رضوی    محمد
نظر شماره 890
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله با توجه به قبولی‌های سال گذشته، احتمال قبولی در شبکه دانشگاه امام حسین را دارید، البته هر سال شرایط خاص خودش را دارد و کمی اختلاف در هر سال طبیعی است

موفق و پیروز باشید

غلام رضا جباری
نظر شماره 848
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
با رتبه 187 هوش احتمال قبولی در دانشگاه علم و صنعت چقدره؟

رامین رضوی    غلام رضا جباری
نظر شماره 942
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

با توجه به آمار موجود از کنکور ارشد کامپیوتر سال 96 احتمال قبولی شما در دانشگاه علم و صنعت بالا هست (روزانه یا شبانه)، اما سهمیه‌های 5 درصدی امسال کمی پیش بینی‌ها را برای امسال دشوار کرده است، امیدوارم که در بهترین جایی که می‌توانید پذیرفته شوید

موفق و پیروز باشید

غلام رضا جباری
نظر شماره 847
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام با رتبه 187 هوش دانشگاه علم و صنعت یا خواجه نصیر یا بهشتی قبول میشم؟

رامین رضوی    غلام رضا جباری
نظر شماره 943
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

احتمال قبولی شما در دانشگاه خواجه نصیر و بهشتی بسیار بالا است

موفق و پیروز باشید

Far
نظر شماره 845
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام نمیدونم الان پیامم رو میبینید یا نه
ببخشید با رتبه ۵۱۲ هوش میتونم دانشگاه باهنر قبول شم ؟
روزانه یاشبانه...؟
ممنون میشم جواب بدید

رامین رضوی    Far
نظر شماره 947
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله شما با رتبه 512 هوش مصنوعی احتمال قبولی در دانشگاه‌های بهتری هم نظیر رجایی تهران، خوارزمی، فردوسی، شیراز، اصفهان و از این دست دانشگاه‌ها را هم دارید

موفق و پیروز باشید

mohammad reza
نظر شماره 828
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام استاد

خواستم بپرسم با رتبه 703 (آی تی) امکان قبولی در دولتی های روزانه تهران رو دارم ؟ شبانه ها چطور

رامین رضوی    mohammad reza
نظر شماره 961
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

متاسفانه شما با این رتبه امکان قبولی در روزانه و شبانه‌های ارشد آی تی را ندارید

موفق و پیروز باشید

امیر
نظر شماره 490
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام خدمت استاد گرامی
من قصد شرکت در آزمون ارشد در گرایش های امنیت یا شبکه را دارم، یک سوال از خدمتتان داشتم مبنی بر اینکه از بین دروس زیر کدام را میتوانم حذف کنم ،چون میخواهد در زمان باقیمانده الباقی دروس را با دقت بالا مطالعه کنم.
ریاضی(1و2)،معادلات دیفرانسیل،آمار،مدار منطقی،معماری

رامین رضوی    امیر
نظر شماره 497
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

ریاضی یک و دو و معدلات دیفرانسیل را می‌توانید حذف کنید.
به هیچ عنوان درس منطقی و معماری را حذف نکنید. این دو درس از دروس سیف (امن) کنکور ارشد کامپیوتر به حساب می‌آیند به این معنی که این درس منطقی تنها درسی در کنکور کامپیوتر است که با اطمینان می‌شود آن را 100 زد و درس معماری هم بسیار نمره بیار است و می‌توان براحتی به 80 درصد سوالات و حتی اگر مطالعه خوبی داشته باشید به 100 درصد سوالات‌اش پاسخ دهید.
در ضمن توصیه می‌کنم که از دروس ریاضی دو درس را بخوانید بنابرین حذف هر سه درس ریاضی 1و2 و معادلات دیفرانسیل و آمار کار درستی نیست.

موفق و پیروز باشید

فاطمه
نظر شماره 339
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام،وقتتون بخیر!من ۲ ترم دیگه دارم که کارشناسیم تموم بشه،رشتم مهندسی تکنولوژی نرم افزاره،میخوام ی برنامه ریزی واسه کنکور ارشد داشته باشم،ممنون میشم راهنماییم کنین!

رامین رضوی    فاطمه
نظر شماره 358
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

احساس میکنم که اطلاعات شما خیلی در مورد کنکور ارشد کامپیوتر پایین هست، برای همین صفحه‌ای ایجاد شده در سایت که با مطالعه آن صفحه خیلی دیدتون باز میشه و خیلی از موارد را متوجه میشید.
این صفحه را با حوصله و صبر کامل مطالعه کنید: کنکور ارشد کامپیوتر
پس از اینکه این صفحه را مطالعه کردید به صفحه برنامه ریزی کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید و فیلم 0 تا 100 نحوه صحیح برنامه ریزی را مطالعه کنید.
این کارها را انجام بدهید فکر میکنم مشکلات‌تون بر طرف می‌شود، سپس اگر باز هم سوالی داشتید بنده در خدمت‌تون هستم

موفق و پیروز باشید

نسیم
نظر شماره 337
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت به خیر.
دانشگاه علوم تحقیقات تا چه رتبه ای رو میگیره برای نرم افزار و آی تی؟میخوام ببینم امید داشته باشم یا نه برای تکمیل ظرفیت؟

رامین رضوی    نسیم
نظر شماره 356
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

اطلاع دقیقی در مورد این دانشگاه‌ها در امسال هنوز در دست ندارم و فرصت نکرده‌ام که کارنامه نهایی دانشجویان را بررسی کنم، به زودی قسمتی عالی و دقیق در مورد اینکه با چه رتبه‌ای در چه دانشگاه‌هایی میشه قبول شد در سایت راه اندازی می‌شود.
اما احتمالا باید رتبه حدود 2000 داشته باشید تا بتوانید در این دانشگاه قبول بشوید

موفق و پیروز باشید

حسن
نظر شماره 336
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام ضمن عرض خسته نباشید و تشکر فراوان بابت پاسخ دهی و زحمات شما استاد گرانقدر من قبلا مزاحمتون شدم رتبه ام ۱۵۴۵ معماری کامپیوتر به نظرتون چند درصد احتمال قبولی در دورهای مجازی دانشگاههای مثل خواجه علم صنعت و...رو دارم با تشکر

رامین رضوی    حسن
نظر شماره 355
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

به نظر بنده احتمال‌ قبوللی شما در دوره‌های مجازی معماری کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و خواجه نصیر (به خصوص خواجه نصیر) بالا هست

موفق و پیروز باشید

علیرضا
نظر شماره 317
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام
ممنون از سایت خوبتون، یک سوال دارم و اینکه آیا راسته ما که آی تی هستیم برای شبکه باید با نرم افزاریها کنکور بدیم یا نه؟ چون دروس رشته نرم افزار واقعا با ما متفاوت خیلی از کتابها رو باید بیخودی بخونیم که اصلا تو رشتمون تاکید زیاد روشون نیست، مثلا باید بیخودی محاسبات عددی و ریاضیات مهندسی و خیلی درسها رو بخونیم

رامین رضوی    علیرضا
نظر شماره 326
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر
خواهش میکنم

در مورد سوال اول‌تون باید بگم بله،‌ گرایش شبکه و امنیت در کنکور ارشد کامپیوتر 97 به زیر شاخه مهندسی کامپیوتر منتقل شده است. در مورد قسمت دوم گفته‌تون باید خدمت‌تون عرض کنم که درس‌هایی که در کنکور ارشد کامپیوتر 97 می‌آید کمی متفاوت شده است با کنکور سال‌های قبل، بعنوان مثال ریاضی عمومی یک و دو و دیفرانسیل جای ریاضی مهندسی و محاسبات را گرفته است،‌ برای اینکه ببینید چه دروسی در کنکور ارشد کامپیوتر 97 و همین طور چه دروسی در کنکور ارشد آی تی 97 می‌آید به قسمت دروس آزمون و ضرایب آن‌ها در کنکور مهندسی کامپیوتر و آی تی مراجعه کنید.
اگر بخواید بیاید سمت کنکور کامپیوتر نیازی نیست همه دروس را مطالعه کنید و می‌تونید 3 تا 4 درس را حذف کنید.


موفق و پیروز باشید

حسن
نظر شماره 315
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام به نظرتون با رتبه ۱۵۴۵ رشته کامپیوتر گرایش معماری شانس قبولی در دورهای شبانه یا مجازی دانشگاهای تهران دارم

رامین رضوی    حسن
نظر شماره 322
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

در شبانه دولتی معماری کامپیوتر دانشگاه‌های تهران احتمال بسیار کمی را برایتان متصور هستم ولی برای مجازی احتمال‌اش وجود دارد.

موفق و پیروز باشید

علیرضا
نظر شماره 276
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام یه سوال خدمتتون داشتم:
می خواستم بدونم تقریبا و حدودا با چه تخمینی و یا درصدهایی میتونم روازنه ارومیه شبکه قبول شم؟؟ مرسی
رشته لیسانسم آی تی هست

رامین رضوی    علیرضا
نظر شماره 301
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

تا حدود رتبه 800 می‌توانید در رشته شبکه دانشگاه ارومیه قبول شوید. اینکه چه درصد‌هایی برای گرفتن این رتبه نیاز دارید را می‌توانید با مراجعه به کارنامه‌های کنکور ارشد کامپیوتر 96 متوجه شوید

موفق و پیروز باشید

شفق
نظر شماره 272
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
رتبه من 143 نرم افزار هستش . امکان داره دانشگاه علم و صنعت پذیرفته بشم؟

امیر    شفق
نظر شماره 1075
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام دوست عزیز من هم امسال رتبه 143 آوردم میتونم بدونم کجا قبول شدید؟

رامین رضوی    شفق
نظر شماره 296
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله احتمال اینکه شما در گرایش نرم افزار و شبکه علم و صنعت پذیرفته بشوید بسیار بالاست. حتی احتمال قبولی شما در روزانه و شبانه گرایش نرم افزار دانشگاه امیر کبیر، بالاخص شبانه وجود دارد

موفق باشید

ناصر
نظر شماره 269
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام از سایت خوبتون میخواستم بدونم با رتبه 1600 مهندسی کامپیوتر میشه یکی از گرایشات رو تو دوره شبانه قبول شد.؟

رامین رضوی    ناصر
نظر شماره 293
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

احتمال خیلی کمی در گرایش نرم افزار برای دانشگاه‌های گرگان، کاشان، زنجان، اراک و ... دارید. برای دانشگاه امام حسین در گرایش نرم افزار و شبکه احتمال بیشتری وجود دارد

موفق و پیروز باشید

مریم
نظر شماره 220
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقتتون بخیر
میخواستم بدونم با رتبه 1560 کد ضریب 2 و 958 کد ضریب3 رشته مهندسی کامپیوتر و رتبه 506 کد ضریب1 و 491 کد ضریب 2 رشته فناوری اطلاعات امکان قبولیم توی دوره روزانه هست؟
با تشکر

رامین رضوی    مریم
نظر شماره 222
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

شما در گرایش معماری کامپیوتر احتمال قبولی در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی رده دو و سه را دارید، همین طور در گرایش تجارت الکترونیک.

اگر سوال دیگری داشتید بپرسید

موفق و پیروز باشید.

مریم    رامین رضوی
نظر شماره 224
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام. ممنونم از پاسختون و وقتی که گذاشتید.
شرمنده استاد من گرایش معماری کامپیوتر برای دوره روزانه مجاز نشدم. و رتبه 1560 هوش و 958 نرم افزار رو آوردم. با این رتبه ها میشه روزانه قبول شد؟
با تشکر

رامین رضوی    مریم
نظر شماره 247
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بعید میدونم ولی شاید در گرایش نرم افزار و شبکه در دانشگاه‌های دولتی سطح آخر قبول بشید.
پیشنهاد میکنم برای سال آینده تلاش کنید.

موفق و پیروز باشید

امیر
نظر شماره 218
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام می خواستم بدونم با رتبه ۳۰۰ نرم افزار امکان قبولی کجا را دارم؟دانشگاه صنعتی اصفهان قبول می شم؟

رامین رضوی    امیر
نظر شماره 221
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخير

شما امکان قبولی در دوره روزانه و شبانه گرایش نرم افزار، برخی از دانشگاه‌های تهران مثل مالک اشتر، امام حسین،‌ خواجه نصیر،‌ خوارزمی و ... را دارید، همین طور به احتمال بسیار بالا در دوره روزانه نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان قبول می‌شوید.

موفق و پیروز باشید

عاطفه
نظر شماره 151
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر با رتبه ۵۵۹۱ کامپیوتر احتمال قبولی در نوبت دوم رو دارم؟ گرایش هوش مصنوعی

رامین رضوی    عاطفه
نظر شماره 160
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

خیر با این رتبه احتمال قبولی در دوره شبانه هیچ دانشگاه دولتی و در کنکور کامپیوتر ندارید

موفق و پیروز باشید

شهاب
نظر شماره 149
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و تشکر پیشاپیش به دلیل پاسخ گوییتون
من به دلیل مشمولیت نمیتونم برای سال دیگه بخونم
رتبم در هوش مصنوعی ۷۰۰ شده میدونم شانس تهران رو اصلن ندارم به نظرتون برای شبانه همدان - سمنان - یزد - هرمزگان شانس دارم ؟

رامین رضوی    شهاب
نظر شماره 158
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله با توجه به شرایط کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر امسال (سال 96) به نظر میاد که شانس قبولی در شبانه این دانشگاه‌ها را خواهید داشت

اگر سوال دیگری داشتید خوشحال میشیم بتونیم بهتون کمک کنیم
موفق و پیروز باشید

شهاب
نظر شماره 86
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام. باتوجه به این که امسال حدود نصف ظرفیت کد رشته‌های شبکه و رایانش امن را به کنکور کامپیوتر گرایش نرم افزار منتقل کردند و به این ترتیب ظرفیت گرایش نرم افزار بیشتر از سال قبل شده است ، آیا احتمال قبولی با رتبه 1300 در گرایش نرم افزار دوره روزانه وجود دارد ؟

رامین رضوی    شهاب
نظر شماره 99
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت بخیر

بله صحبت‌هاتون درست هست، همین طور امسال همپوشانی زیادی بین گرایش‌های مهندسی کامپیوتر وجود دارد
ولی رتبه شما برای قبولی در روزانه خیلی بالا هست، اما احتمال قبولی کمی در دانشگاه‌های دولتی سطح آخر و دارید، که توصیه نمیکنم این دانشگاه‌ها و برید
توصیه میکنم اگر می‌توانید برای سال آینده تلاش کنید، قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات خیلی راحت‌تر از قبولی در کنکور لیسانس هست و با یک تلاش درست به راحتی امکان پذیر است

اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی برای شرکت در کنکور ارشد سال آینده را داشتید می‌توانید یک تایم مشاوره فردی از تیم پشتیبانی رزرو کنید
موفق و پیروز باشید

هیچ نظری ارسال شده در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

مشتاقانه منتظر نظرات و سوالات شما هستیم

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
موقعیت خود را به اشتراک بزارید