کانال تلگرام

نمونه کارنامه دکتری کامپیوتر 97

در این قسمت کارنامه‌های دکتری کامپیوتر را برایتان گردآوری کرده‌ایم، نمونه کارنامه‌های دکتری کامپیوتر به گونه‌ای مهیا شده‌اند که در برگیرنده رنج مناسبی از رتبه‌ها باشد، این قسمت تنها مجموعه جامع از کارنامه‌های دکتری کامپیوتر سال 97 در اینترنت است. با بررسی نمونه کارنامه‌های دکتری کامپیوتر قرار داده شده متوجه می‌شوید که با درصدهای متوسطی می‌توانید رتبه‌های بسیار خوبی در دکتری مهندسی کامپیوتر بدست آورید و به راحتی در برترین دانشگاه‌های ایران قبول شوید. همچنین این قسمت برای داوطلبان کنکور دکتری کامپیوتر بسیار مناسب است، چرا که دانشجویان بعد از برگزار شدن کنکور دکتری کامپیوتر می‌توانند با مقایسه درصدهای خود با این کارنامه‌ها رتبه خود را تخمین بزنند.

همچنین برای مشاهده ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در این رشته می‌توانید به قسمت ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در دکتری مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید

 

 توجه: متاسفانه مشاهده شده که سایت‌ها و موسساتی از کارنامه‌های سال‌های قبل بدون نام سایت کنکور کامپیوتر استفاده کرده‌اند، هر گونه استفاده از کارنامه‌های درون سایت بدون نام بردن منبع غیر مجاز و از نظر شرعی حرام است.

 

همچنین هرگونه سوالی دارید می‌توانید در انتهای همین صفحه (در قسمت نظرات) بپرسید، خوشحال می‌شویم که بتوانیم پاسخ گوی سوالات شما باشیم

 

[tabs style="3" align="center"] [tab title="نرم افزار"]

 

 

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm2.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm2.png"]رتبه 2 نرم افزار[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm9.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm9.png"]رتبه 9 نرم افزار[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm11.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm11.png"]رتبه 11 نرم افزار[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm32.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm32.png"]رتبه 32 نرم افزار[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm46.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm46.png"]رتبه 46 نرم افزار[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm50.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/narm-afzar/narm50.png"]رتبه 50 نرم افزار[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[/tab] [tab title="هوش مصنوعي"]

 

 

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush20.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush20.png"]رتبه 20 هوش مصنوعی[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush21.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush21.png"]رتبه 21 هوش مصنوعی[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush22.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush22.png"]رتبه 22 هوش مصنوعی[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush37.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush37.png"]رتبه 37 هوش مصنوعی[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush53.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush53.png"]رتبه 53 هوش مصنوعی[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush128.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/hush-masnue/hush128.png"]رتبه 128 هوش مصنوعی[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

[/tab] [tab title="معماري کامپيوتر"]

 

 

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari1.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari1.png"]رتبه 1 معماری کامپیوتر[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari4.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari4.png"]رتبه 4 معماری کامپیوتر[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari22.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari22.png"]رتبه 22 معماری کامپیوتر[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari29.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari29.png"]رتبه 29 معماری کامپيوتر[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

[lightbox type="image" src="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari64.png" class="text-center"] [photo_panel border="1px solid #dadada" photo="http://konkurcomputer.ir/images/custom-pic/karname/doctora-computer/memari-computer/Memari64.png"]رتبه 64 معماری کامپیوتر[/photo_panel] [/lightbox]

می توانید کارنامه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید

 

[/tab] [/tabs]

 

 

برای کسب رتبه زیر 20 در کنکور دکتری کامپیوتر 1400 از چه زمانی باید شروع کرد؟

پاسخ به این سوال در مورد هر شخصی می‌تواند متفاوت باشد و به فاکتورهایی نظیر پایه هر داوطلب، و اینکه دانشگاه مقطع لیسانس و ارشد دانشجو چه بوده است و چه معدلی را در آن دانشگاه ها کسب کرده و قدرت حافظه و میزان هوش داوطلب بستگی دارد و برای یک شخص ممکن است رسیدن به این رتبه حدود 3 ماه و روزی 8 ساعت زمان لازم باشد و برای یک شخص دیگر حدود 5 ماه و روزی 8 ساعت یا بیشتر زمان لازم باشد. خوب است که به این نکته اشاره کنیم که کنکور دکتری کامپیوتر بسیار ساده تر از کنکور ارشد کامپیوتر است و تعداد داوطلبان کنکور دکتری کامپیوتر نیز حدود یک دهم کنکور ارشد کامپیوتر است، شما اگر فقط دروس تخصصی کنکور دکتری کامپیوتر را حدود 5 درصد بزنید فارغ از اینکه دروس زبان و استعداد تحصیلی را چند زده اید می توانید جز 5 نفر برتر کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش خودتان بشوید.

برای کسب رتبه زیر 10 در کنکور دکتری کامپیوتر به چند درصد سوالات باید پاسخ دهیم؟

میانگین درصد رتبه های تک رقمی کنکور دکتری کامپیوتر بین 40 تا 45 است، بنابراین با یک تلاش معقول می توانید جز رتبه های تک رقمی کنکور دکتری کامپیوتر باشید

در کنکور دکتری چه دروسی و با چه ضرایبی مطرح می شود؟

در کنکور دکتری کامپیوتر و سایر رشته ها درس زبان با ضریب یک و درس استعداد تحصیلی با ضریب یک و همچنین مجموعه دروس تخصصی با ضریب 4 که معمولا شامل 2 درس در حد کنکور ارشد و 2 درس در حد کنکور دکتری است مطرح می‌شود، به داوطلبان دکتری توصیه می‌شود ابتدا دو درسی که در سطح کنکور ارشد هستند را مطالعه کنند و سپس سراغ دو درسی که در سطح کنکور دکتری هستند را مطالعه کنید. برای مطالعه بیشتر در این خصوص به قسمت دروس و ضرایب کنکور دکتری کامپیوتر مراجعه کنید

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره ثابت موسسه:   09378555200

 

 

 

 

5 1 1 1 1 15.00 امتیاز (1 امتیاز)

مشتاقانه منتظر نظرات و سوالات شما هستیم (4)

0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
موقعیت خود را به اشتراک بزارید
علیرضا

سلام. آزمون دکتری علوم کامپیوتر 1400 با درصد تخصصی ۱۷ و استعداد ۶۵ رتبه م حدودا چند میشه؟

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به علیرضا

سلام. وقت بخیر
تعداد شرکت کنندگان هر سال متفاوت هستند و در دو سال اخیر هم به علت کرونا تعداد شرکت کنندگان کنکور دکتری کامپیوتر بسیار کمتر از سال های قبل شده، بنابراین نمیتوان تخمین دقیقی ارائه داد، شما بهتر است به قسمت کارنامه های کنکور دکتری کامپیوتر 99 مراجعه کنید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
پاسخ علیرضا به رامین رضوی

سلام . میشه سوال ۲۱ و ۷ دکتری علوم کامپیوتر ۱۴۰۰ را بررسی کنید. به نظرم کلید سنجش اشتباه هست.

پاسخ
پاسخ رامین رضوی به علیرضا

سلام. وقت بخیر
هر ساله اشتباهات خیلی زیادی در کلیدهای آزمون های دکتری کامپیوتر وجود دارد و این مورد چیز کاملا طبیعی هست، اگر فکر می‌کنید کلید این دو سوال اشتباه هستند، میتونید مستندات خودتون و برای این دو سوال برای سنجش ارسال کنید
موفق و پیروز باشید

پاسخ
هیچ نظری ارسال شده در اینجا وجود ندارد