دانلود کتاب‌های زبان اصلی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تدریس و مشاوره کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی

1 1 1 1 1 4.44 امتیاز (141 رای)

 

در زیر جامع ترین و کامل‌ترین بانک کتاب‌های زبان اصلی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات را برایتان مهیا کرده‌ایم، این کار برای اولین بار انجام شده و از دید جامعیت بی‌نظیر و مثال زدنی‌است، در اینجا می‌توانید به راحتی و بدون درد سر تمامی کتاب‌های دانشگاهی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات را دانلود کنید. برای راحتی شما دانشجویان عزیز رشته کامپیوتر و آی تی سعی شده است که برای هر درس تمامی رفرنس‌های معتبر که در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌شود آورده شود. البته خواندن بعضی از دروس از روی رفرنس کار ساده‌ای نیست و نیاز به زمان زیادی دارد، برای همین توصیه می‌شود که برای دروس ریاضیات گسسته، ساختمان داده و طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر و مدار منطقی از آموزش های تصویری سایت کنکور کامپیوتر استفاده کنید:

آموزش مدار منطقی

آموزش معماری کامپیوتر

آموزش ساختمان داده

آموزش ریاضیات گسسته

 

 

 

دانلود کتب رفرنس درس ساختمان داده

CLRSحل مسائل کتاب CLRS آخرین ورژن(Horowitz)هورویتزshaffer
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب حل مسائل CLRS

دانلود کتاب حل مسائل ساختمان داده CLRS
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس طراحی الگوریتم

Jeff_ericksonkleinbergsedgewick
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس معماری کامپیوتر

Computer Architecture Hennessy and PattersonStallingsComputer Organization Hennessy and Patterson
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس ریاضیات گسسته

گریمالدیLipschutzRosen
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس مدار منطقی

مانونلسونHarrisBrown
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس شبکه

کوروس و راسحل مسائل نسخه 6 کتاب کوروس و راسنسخه 7 کتاب شبکه کوروس و راسحل مسائل نسخه 7 کتاب کوروس و راسStallingsفروزانگارسیا
ورژن 6 کتاب مرجع شبکه های کامپیوتری کوروس و راس را می‌توانید با استفاده از لینک زیر دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس شبکه های کامپیوتری کوروس و راس نسخه 6

حل مسائل نسخه 6 کتاب مرجع شبکه های کامپیوتری کوروس و راس را می‌توانید با استفاده از لینک زیر دانلود کنید

دانلود حل مسائل نسخه 6 کتاب شبکه های کامپیوتری کوروس و راس

نسخه 7 کتاب مرجع شبکه های کامپیوتری کوروس و راس را می‌توانید با استفاده از لینک زیر دانلود کنید

دانلود نسخه 7 کتاب شبکه های کامپیوتری کوروس و راس

کتاب شبکه های کامپیوتری کراس و راس
حل مسائل نسخه 7 کتاب مرجع شبکه های کامپیوتری کوروس و راس را می‌توانید با استفاده از لینک زیر دانلود کنید

دانلود حل مسائل نسخه 7 کتاب شبکه های کامپیوتری کوروس و راس

کتاب حل مسائل شبکه های کامپیوتری
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس پایگاه داده

SilberschatzElmasriDarwen
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس سیستم عامل

SilberschatzStallingsTanenbaum
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس نظریه زبانها و ماشین‌ها

کتاب لینز نسخه 5حل مسائل نسخه 5 کتاب لینزکتاب لینز و حل مسائل آن نسخه 6SipserSipser
در زیر می‌توانید نسخه 5 کتاب نظریه زبان ها و ماشین‌های لینز را دانلود کنید

دانلود کتاب نظریه زبان ها لینر نسخه 5

کتاب نظریه زبان ها لینز نسخه 5
در زیر می‌توانید کتاب حل مسائل نسخه 5 لینز را براحتی دانلود کنید

دانلود حل مسائل نسخه 5 کتاب نظریه لینز

حل مسائل نسخه 5 کتاب نظریه زبان ها
در زیر براحتی می‌توانید کتاب نسخه 6 نظریه زبان ها و ماشین های لینز را که در انتها کتاب تمرینات کتاب نیز حل شده است را دانلود کنید

دانلود نسخه 6 کتاب لینز و حل مسائل آن

نسخه 6 کتاب نظریه زبان ها و ماشین های لینز
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس آمار و احتمال مهندسی

GarciaSheldon RossWalpole
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس هوش مصنوعی

راسلحل مسائل کتاب هوش مصنوعی
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

کتاب حل مسائل هوش مصنوعی راسل را می‌توانید با استفاده از لینک زیر دانلود کنید

دانلود کتاب حل مسائل هوش مصنوعی راسل

دانلود کتاب حل مسائل هوش مصنوعی راسل

دانلود کتب رفرنس مهندسی نرم افزار

پرسمنSommerville
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس کامپایلر

Aho
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس ریاضی مهندسی

Kreyszig
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

دانلود کتب رفرنس زبانهای برنامه سازی

SebestaMitchell
تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

تمامی منابعی که توسط وزارت علوم بیان شده است را برای شما جمع آوری کرده‌ایم، با کلیک بر روی دانلود کتاب رفرنس ، می‌توانید کتاب‌ها را دانلود کنید

دانلود کتاب رفرنس

 

 

 

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای با استاد رضوی دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

 

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی:     konkurcomputer_admin@

شماره ثابت موسسه:                 88674964 -021

 

 

 

 

 

بازدیدکنندگان این مطلب، مطالب زیر را هم مطالعه کرده اند :

 

همه چی در مورد ارشد کامپیوتر

گرایش های ارشــد کامپیــوتر

گرایـــــش های ارشـــــد it

معماری کامپیوتر

ساختمان داده

 

 

 1. مژگان واجاری

ببخشید من داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران خوندم و سربازی و دوران تعهد به خدمتم هم ردیف هست می خواستم بدونم می تونم کنکور ارشد وزارت علوم مهندسی کامپیوتر شرکت کنم ؟ آخه تو دفترچه هیچ منعی برای این کار درج نشده ممنون میشم جواب بدید .

  پیوست ها
 

سلام
وقت بخیر
عذر خواهی می‌کنم بابت تاخیری که در پاسخ گویی پیش آمد

بله تا جایی که من اطلاع دارم شما می‌توانید در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر شرکت کنید و منعی برای این کار وجود ندارد. با این حال اگر می‌خواهید مطمئن شوید می‌توانید از طریق سایت...

سلام
وقت بخیر
عذر خواهی می‌کنم بابت تاخیری که در پاسخ گویی پیش آمد

بله تا جایی که من اطلاع دارم شما می‌توانید در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر شرکت کنید و منعی برای این کار وجود ندارد. با این حال اگر می‌خواهید مطمئن شوید می‌توانید از طریق سایت سازمان سنجش به سازمان سنجش تیکت بزنید و خیلی زود هم جواب شما را می‌دهند
موفق و پیروز باشید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

ببخشید من دکترای پیوسته بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران دارم می خواستم بدونم می تونم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر شرکت کنم ؟ آخه ما در دوران تحصیل خودمون برخی از دروس مهندسی مکانیک ، مهندسی کامپیوتر رو خوندیم و همین طور ریاضیات پیشرفته ی مهندسی رو هم...

ببخشید من دکترای پیوسته بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران دارم می خواستم بدونم می تونم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر شرکت کنم ؟ آخه ما در دوران تحصیل خودمون برخی از دروس مهندسی مکانیک ، مهندسی کامپیوتر رو خوندیم و همین طور ریاضیات پیشرفته ی مهندسی رو هم پاس کردیم و خیلی دروس دیگه رو در واقع رشته ما نصفش مهندسی هست و نصف دیگش علوم پایه . ممنون میشم جواب بدین .

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

سلام
وقت بخیر
عذر خواهی میکنم بابت تاخیری که در پاسخ گویی به وجود آمد
بله می‌توانید در کنکور ارشد کامپیوتر شرکت کنید و مشکلی وجود نداره در این زمینه

  پیوست ها
 
 1. Hossein

متشکرم از زحمات شما

  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    Hossein

خواهش میکنم. امیدوارم که براتون مفید واقع بشود

  پیوست ها
 
 1. امیر

ممنونم از این که بهترین کتب رشته مهندسی کامپیوتر رو جمع آوری و در یک جا برای دانلود در اختیار ما قرار دادین. میدونیم اگر بخوایم دستی این کار رو انجام بدیم باید بریم سرفصل وزارت علوم رو بخونیم و با چه سختی ای تک تک کتاب ها رو دانلود و جمع آوری...

ممنونم از این که بهترین کتب رشته مهندسی کامپیوتر رو جمع آوری و در یک جا برای دانلود در اختیار ما قرار دادین. میدونیم اگر بخوایم دستی این کار رو انجام بدیم باید بریم سرفصل وزارت علوم رو بخونیم و با چه سختی ای تک تک کتاب ها رو دانلود و جمع آوری کنیم. ممنون از این که به جای ما زحمت این کار را برعهده گرفتین!. واقعا متشکرم.

باتشکر
امیر

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    امیر

سلام
وقت بخیر

خواهش میکنم. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید

  پیوست ها
 
 1. Aa

کتاب ساختمان داده هورودیتز رو ندارین؟

  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    Aa

سلام
وقت بخیر

کتاب هورویتز در بالا قرار داده شده است برای دانلود. بیشتر دقت کنید می‌تونید پیدایش کنید

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

  پیوست ها
 
 1. Farnam

با درود
لینک کتاب Garcia رفرنس درس آمار و احتمال مهندسی کار نمیکند.
لطفا کتاب مرجع مانو هم برای درس معماری کامپیوتر قرار دهید.
با تشکر

  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    Farnam

سلام
وقت بخیر

تشکر از اطلاع رسانی شما
لینک کتاب آمار و احتمال گارسیا ویژه رشته مهندسی کامپیوتر اصلاح و درست شد
در اولین فرصت مرجع معماری مانو نیز به سایت اضافه خواهد شد

موفق و پیروز باشید
رامین رضوی

  پیوست ها
 
 1. Farzad

سلام و خسته نباشید
سایت خیلی عالی ای دارید
واقعا استفاده کردم و اطلاعاتی که لازم داشتم رو خیلی خوب بذست اوردم. خیلی ممنونم از شما
---
این قسمت کتابهای مرجع رو هم کاملتر کنید بهتره.
و ایا مشخصه که سوالات کنکور از روی کدوم یک از کتابهای مرجع طراحی...

سلام و خسته نباشید
سایت خیلی عالی ای دارید
واقعا استفاده کردم و اطلاعاتی که لازم داشتم رو خیلی خوب بذست اوردم. خیلی ممنونم از شما
---
این قسمت کتابهای مرجع رو هم کاملتر کنید بهتره.
و ایا مشخصه که سوالات کنکور از روی کدوم یک از کتابهای مرجع طراحی میشه؟

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    Farzad

سلام
وقت بخیر
عذرخواهی میکنم به علت تاخیر در پاسخ گویی.
تشکر. لطف دارید.

سعی شده تمامی کتب مرجع رشته کامپیوتر در این قسمت گردآوری شود، اگر کتاب مرجع خاصی مد نظرتون هست که در این صفحه موجود نیست بفرمایید که اضافه کنیم.
بله مشخص هست تقریبا، اما...

سلام
وقت بخیر
عذرخواهی میکنم به علت تاخیر در پاسخ گویی.
تشکر. لطف دارید.

سعی شده تمامی کتب مرجع رشته کامپیوتر در این قسمت گردآوری شود، اگر کتاب مرجع خاصی مد نظرتون هست که در این صفحه موجود نیست بفرمایید که اضافه کنیم.
بله مشخص هست تقریبا، اما سوالات کنکور هر درس از یک مرجع طرح نمی‌شود. و خواندن تمامی کتاب‌های مرجعیکه از آنها تست مطرح می‌شود در یک درس کار عاقلانه ای به نظر نمی‌رسد. مگر اینکه از ترم‌های پایین شروع به خواندن کتاب‌ها کنید.

موفق و پیروز باشید.

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. حسین

سلام بهترین کتاب ومنبع پایگاه داده هم فارسی وهم لاتین چی هستش که هم برای کنکور مناسب باشه هم برای کار

  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    حسین

سلام
وقت بخیر
عذرخواهی میکنم به علت تاخیر در پاسخ گویی. به علت آپدیت سایت کمی تاخیر به وجود آمد

از منابع رفرنس می‌توانید به کتاب‌های روحانی رانکوهی، سیلبرشاتز مراجعه کنید
اگر بدنبال منابع کنکوری هستید، می‌توانید به صفحه بهترین منابع کنکور ارشد...

سلام
وقت بخیر
عذرخواهی میکنم به علت تاخیر در پاسخ گویی. به علت آپدیت سایت کمی تاخیر به وجود آمد

از منابع رفرنس می‌توانید به کتاب‌های روحانی رانکوهی، سیلبرشاتز مراجعه کنید
اگر بدنبال منابع کنکوری هستید، می‌توانید به صفحه بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.

موفق و پیروز باشید.

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. nadia

سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون

در رابطه با کنکور نرم افزار 97 تغییراتی در ساختار دروس هست؟ و اینکه چه دروسی تدارک دیده شده ؟


ممنون ازتون

  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    nadia

سلام
وقت بخیر

بله تغییراتی در دروسی که در کنکور ارشد کامپیوتر 97 وجود دارد، بعنوان مثال معادلات دیفرانسیل و ریاضی عمومی یک و دو به جای ریاضی مهندسی و محاسبات می‌آید، تغییرات دیگری نیز وجود دارد، که شما برای اینکه ببینید چه دروسی در کنکور ارشد...

سلام
وقت بخیر

بله تغییراتی در دروسی که در کنکور ارشد کامپیوتر 97 وجود دارد، بعنوان مثال معادلات دیفرانسیل و ریاضی عمومی یک و دو به جای ریاضی مهندسی و محاسبات می‌آید، تغییرات دیگری نیز وجود دارد، که شما برای اینکه ببینید چه دروسی در کنکور ارشد کامپیوتر 97 و همین طور کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 می‌آید، می‌توانید به قسمت دروس آزمون و ضرایب آنها در کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.
به جز جا به جا شدن بعضی از دروس کنکور مهندسی کامپیوتر تغییراتی در محتوای دروس آزمون وجود نخواهد داشت.

موفق و پیروز باشید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. milad

سلام خدمت استاد رضوی عزیز
واقعا سایت فوق العاده ای دارین هر چی توی این چند مدت گشته بودم و نتونسته بودم پیدا کنم یکجا اینجا پیدا کردم
مثل بودجه بندی دروس، برنامه ریزی، منابع، مشاوره و... که تک تکشون عالی بودن

امیدوارم سایتون هر روز بهتر و...

سلام خدمت استاد رضوی عزیز
واقعا سایت فوق العاده ای دارین هر چی توی این چند مدت گشته بودم و نتونسته بودم پیدا کنم یکجا اینجا پیدا کردم
مثل بودجه بندی دروس، برنامه ریزی، منابع، مشاوره و... که تک تکشون عالی بودن

امیدوارم سایتون هر روز بهتر و بهتر بشه و به عنوان اولین و بهترین سایت کنکور کامپیوتر و آی تی تو ایران شناخته بشه و مطمعنم در اینده نزدیک ان شالله این تحقق پیدا میکنه
آرزوی بهترین هارو براتون دارم استاد رضوی
موفق باشین

ادامه مطلب
  پیوست ها
  آخرین بار در تاریخ حدود 3 سال قبل توسط رامین رضوی razavi ویرایش شد رامین رضوی razavi
 1. رامین رضوی razavi    milad

سلام
وقت بخير

ممنونم، لطف داريد، هدف ما خدمت به دانشجويان کامپیوتر و آی تی عزيز کشورمان و گسترش عدالت آموزشی بوده، خوشحال هستم که میبینم تونستیم در این موضوع موفق باشیم و نقشی داشته باشیم.
اگر نیاز به موردی داشتید که در سایت وجود نداشت و یا...

سلام
وقت بخير

ممنونم، لطف داريد، هدف ما خدمت به دانشجويان کامپیوتر و آی تی عزيز کشورمان و گسترش عدالت آموزشی بوده، خوشحال هستم که میبینم تونستیم در این موضوع موفق باشیم و نقشی داشته باشیم.
اگر نیاز به موردی داشتید که در سایت وجود نداشت و یا پیشنهادی در راستای بالا بردن خدمات داشتید خوشحال می‌شویم که با ما در میان بگذارید نظرات و پیشنهادادتون را

امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. محمدحسین

سلام خسته نباشید
همینطوری که خودتون گفتید کنکور 97 تغییراتی داره توی ریاضیات عمومیش منابعش رو درست نکردید توی این صفحه. ممنون

  پیوست ها
  آخرین بار در تاریخ حدود 3 سال قبل توسط رامین رضوی razavi ویرایش شد رامین رضوی razavi
 1. رامین رضوی razavi    محمدحسین

سلام
وقت بخیر

بله به احتمال زیاد در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 97 به جای دو درس ریاضی مهندسی و محاسبات دروس ریاضی عمومی یک و دو و معادلات دیفرانسیل می‌آید و به زودی رفرنس‌های این دو درس نیز در این قسمت قرار می‌گیرد

موفق و پیروز باشید

  پیوست ها
 
 1. سحر

فوق العاده است! همه چیز یکجا و در دسترس. بسیار سپاسگزارم .

  پیوست ها
 
 1. رامین رضوی razavi    سحر

سلام
وقت بخیر

خواهش میکنم. امیدوارم که مفید واقع شده باشد

هر کتاب دیگری نیاز داشتید می‌توانید تقاضا دهید که در اینجا برایتان قرار دهیم

موفق و پیروز باشید

  پیوست ها
 
هیچ نظری ارسال شده در اینجا وجود ندارد

©2020 Konkurcomputer All Rights Reserved.