نرم افزار تخمین رتبه کنکور ارشد کامپیوتر

اولین و دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی

برای استفاده از نرم افزارتخمین رتبه باید در سایت کنکور کامپیوتر ثبت نام کنید سپس با اطلاعات حساب کاربری ساخته شده به نرم افزار وارد شوید.

ثبت نام در سایت

در صورتی که قبلا در سایت کنکور کامپیوتر ثبت نام کرده اید با اطلاعات حساب کاربری خود از طریق لینک زیر به نرم افزار وارد شوید.

ورود به نرم افزار برنامه ریزی