وبینار رایگان از کنکور ارشد تا تحصیل در بهترین دانشگاه‌ها
دیدن جزئیات و ثبت‌نام رایگان
مدت زمان باقیمانده :
ثانیه -
دقیقه -
ساعت -
روز -
کنکور کامپیوتر
0
ورود | ثبت نام
نظرات
اشتراک
بالا
علاقه‌مندی

اشتراک
 

ساختمان داده هش (Hash Table) یا جدول درهم سازی چیست؟

این صفحه عالی به معرفی جدول هش یا Hash Table پرداخته و کاربردهای جدول درهم سازی یا همان هش و مزایا و معایب جدول هش را توضیح داده است

جدول هش یک ساختمان دادهآموزش ساختمان داده و الگوریتمآموزش ساختمان داده و الگوریتمهر ساختمان داده یک نوع فرمت ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌ها در کامپیوتر است، که امکان دسترسی و اصلاح کارآمد آن داده‌ها را برای یکسری از الگوریتم‌ها و کاربردها فراهم می‌کند، در این صفحه به بررسی و آموزش ساختمان داده و الگوریتم پرداخته شده است است که عناصر را در جفت‌های کلید-مقدار ذخیره می‌کند، تعاریف کلید و مقدار در زیر آمده است:

در این مقاله به بررسی این ساختمان داده می‌پردازیم.

تابع Hash

در یک جدول هش، یک شاخص جدید با استفاده از کلیدها پردازش می‌شود و عنصر مربوط به آن کلید در ایندکس ذخیره می‌شود. این فرآیند Hashing نامیده می‌شود. فرض کنید $\mathrm{k}$ یک کلید و $\mathrm{h}\left(\mathrm{x}\right)$ یک تابع هش باشد. در این جا، $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)$ یک شاخص جدید برای ذخیره عنصر مرتبط با $\mathrm{k}$ به ما می‌دهد. نحوه ذخیره‌سازی این عناصر به شکل زیر است:

یک نمونه از جدول هش به همراه عناصر آن

تصادم و روش های رفع آن

هنگامی که تابع هش یک شاخص یکسان را برای چندین کلید ایجاد می‌کند، یک تضاد وجود خواهد داشت (چه مقدار باید در آن شاخص ذخیره شود). این تضاد، تصادم هش نامیده می‌شود.

ما می‌توانیم تصادم هش را با استفاده از یکی از تکنیک‌های زیر حل کنیم:

زنجیره سازی

در زنجیره‌سازی، اگر یک تابع هش، شاخص یکسانی را برای چندین عنصر تولید کند، این عناصر با استفاده از یک لیست پیوندی دوگانه در یک شاخص ذخیره می‌شوند. اگر $\mathrm{j}$ شاخصی برای چندین عنصر باشد، حاوی یک اشاره گراشاره گر چیست — اشاره گرها در برنامه نویسیاشاره گر چیست — اشاره گرها در برنامه نویسیاین صفحه عالی توضیح داده اشاره گر چیست و نحوه تعریف اشاره گرها و همین طور اشاره گرها در برنامه نویسی را بررسی کرده سپس انواع اشاره گرها و کاربرد اشاره گرها را گفته به سر لیست پیوندیلیست پیوندی چیست؟ آموزش لیست پیوندی ساده، دو طرفه و حلقویلیست پیوندی چیست؟ آموزش لیست پیوندی ساده، دو طرفه و حلقویلیست پیوندی چیست؟ این صفحه عالی به آموزش لیست پیوندی ساده، دو طرفه و حلقوی با مثال پرداخته و پیاده سازی و عملیات مهم و کاربردهای لیست پیوندی را گفته است  عناصر است. اگر هیچ عنصری وجود نداشته باشد، $\mathrm{j}$ حاوی NIL است. شبه کد زیر نحوه پیاده‌سازی روش زنجیره‌سازی را توضیح می‌دهد:

chainedHashSearch(T, k)
 return T[h(k)]
chainedHashInsert(T, x)
 T[h(x.key)] = x //insert at the head
chainedHashDelete(T, x)
 T[h(x.key)] = NIL

آدرس دهی باز

برخلاف زنجیره‌سازی، آدرس‌دهی باز چندین عنصر را در یک خانه ذخیره نمی‌کند. در این جا، هر شاخص یا با یک کلید پر می‌شود یا با NIL. تکنیک‌های مختلف مورد استفاده در آدرس‌دهی باز عبارتند از:

کاوش خطی

در کاوش خطی، برخورد با بررسی شکاف بعدی حل می‌شود.

$\mathrm{h}\left(\mathrm{k,}\mathrm{\textrm{i}}\right)\mathrm{=}\left({\mathrm{h}}^{\mathrm{'}}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{+}\mathrm{\textrm{i}}\right){\mathrm{mod} \mathrm{m}\ }$

که:

اگر برخوردی در $\mathrm{h}\left(\mathrm{k,0}\right)$ رخ دهد، سپس $\mathrm{h}\left(\mathrm{k,1}\right)$ بررسی می‌شود. به این ترتیب مقدار $\mathrm{\textrm{i}}$ به صورت خطی افزایش می‌یابد. مشکل کاوش خطی این است که یک خوشه از خانه‌های مجاور پر شده است. هنگام درج یک عنصر جدید، کل خوشه باید طی شود. این مسئله به زمان مورد نیاز برای انجام عملیات روی جدول هش می‌افزاید.

کاوش درجه دوم

این روش شبیه به کاوش خطی عمل می‌کند، اما فاصله بین خانه‌ها با استفاده از رابطه زیر افزایش می‌یابد (بیشتر از یک):

$\mathrm{h}\left(\mathrm{k,}\mathrm{\textrm{i}}\right)\mathrm{=}\left({\mathrm{h}}^{\mathrm{'}}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{+}{\mathrm{c}}_{{\mathrm{1}}^{\mathrm{i}}}\mathrm{+}{\mathrm{c}}_{\mathrm{2}}{\mathrm{\textrm{i}}}^{\mathrm{2}}\right){\mathrm{mod} \mathrm{m}\ }$

که:

هش دوبل

اگر پس از اعمال تابع هش $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)$ تصادمی رخ دهد، تابع هش دیگری برای یافتن خانه بعدی محاسبه می‌شود.

$\mathrm{h}\left(\mathrm{k,}\mathrm{\textrm{i}}\right)\mathrm{=}\left(\mathrm{h1}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{+ih2}\left(\mathrm{k}\right)\right){\mathrm{mod} \mathrm{m}\ }$

توابع هش مناسب

یک تابع هش خوب ممکن است به طور کامل از برخوردها جلوگیری نکند، اما می‌تواند تعداد برخوردها را کاهش دهد. در این جا ما به روش‌های مختلف برای یافتن یک تابع هش خوب اشاره می‌کنیم:

روش تقسیم

اگر $\mathrm{k}$ یک کلید و $\mathrm{m}$ اندازه جدول هش باشد، تابع هش $\mathrm{h(\ )}$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{=k}{\mathrm{mod} \mathrm{m}\ }$

به عنوان مثال، اگر اندازه یک جدول هش $\mathrm{10}$ و $\mathrm{k = 112}$ باشد، $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{= 112}{\mathrm{mod} \mathrm{10}\ }\mathrm{= 2}$. مقدار $\mathrm{m}$ نباید توان‌های 2 باشد. این به این دلیل است که توان‌های 2 در فرمت باینری هستند مانند 10، 100، 1000 و...، وقتی $\mathrm{k}{\mathrm{mod} \mathrm{m}\ }$ را پیدا می کنیم، همیشه P-Bit های کم ارزش را دریافت می‌کنیم.

اگر $\mathrm{m = 2^2}$ و $\mathrm{k=17}$، سپس $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{= 17}{\mathrm{mod} \mathrm{22}\ }\mathrm{= 10001}{\mathrm{mod} \mathrm{100}\ }\mathrm{= 01}$

اگر $\mathrm{m = 2^3}$ و $\mathrm{k=17}$، سپس $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{= 17}{\mathrm{mod} \mathrm{22}\ }\mathrm{= 10001}{\mathrm{mod} \mathrm{1000}\ }\mathrm{= 001}$

اگر $\mathrm{m = 2^4}$ و $\mathrm{k=17}$، سپس $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{= 17}{\mathrm{mod} \mathrm{22}\ }\mathrm{= 10001}{\mathrm{mod} \mathrm{10000}\ }\mathrm{= 0001}$

اگر $\mathrm{m = 2^p}$ و $\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{= p}$ بیت‌های کم ارزش $\mathrm{m}$

روش ضرب

$\mathrm{h}\left(\mathrm{k}\right)\mathrm{ = }\left\lfloor \mathrm{m}\left(\mathrm{kA}{\mathrm{mod} \mathrm{1}\ }\right)\right\rfloor$

که:

پیاده سازی جدول Hash

در ادامه پیاده سازی جدول Hash را در زبان های برنامه نویسیزبان های برنامه نویسی چیست؟زبان های برنامه نویسی چیست؟این مقاله عالی توضیح داده که زبان های برنامه نویسی چیست؟ و انواع زبان های برنامه نویسی و بهترین زبان برنامه نویسی برای شروع و پردرآمدترین آنها را معرفی کرده پایتونزبان برنامه نویسی پایتون چیست؟ – نحوه شروع و دلایل محبوبیتزبان برنامه نویسی پایتون چیست؟ – نحوه شروع و دلایل محبوبیتزبان برنامه نویسی پایتون (Python) چیست؟ این مقاله عالی به بررسی دلایل محبوبیت پایتون، موارد استفاده از پایتون و نحوه شروع به برنامه نویسی پایتون پرداخته، جاواجاوا چیست؟ تعریف، معنی و ویژگی های جاوا (java) از 0تا100جاوا چیست؟ تعریف، معنی و ویژگی های جاوا (java) از 0تا100جاوا یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، مبتنی بر کلاس و شی گرا است که برای داشتن وابستگی های پیاده سازی کمتر طراحی شده است، زبان برنامه نویسی جاوا شبیه ++C است، Cزبان برنامه نویسی C – مزایا و کاربرد زبان C – فرق C و ++Cزبان برنامه نویسی C – مزایا و کاربرد زبان C – فرق C و ++Cاین مقاله عالی ابتدا توضیح می‌دهد که زبان برنامه نویسی c چیست، سپس به بررسی مزایا و معایب زبان C ، کاربردهای زبان سی ، و تفاوت بین C و ++C می‌پردازد و سی پلاس پلاسبرنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست؟ مزایای برنامه نویسی C++‎؟برنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست؟ مزایای برنامه نویسی C++‎؟برنامه نویسی سی پلاس پلاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این صفحه عالی به بررسی مزایای برنامه نویسی C++ پرداخته و نمونه هایی از کدهای زبان برنامه نویسی ++C را آورده خواهیم دید.

Python

# Python program to demonstrate working of HashTable 

hashTable = [[],] * 10

def checkPrime(n):
  if n == 1 or n == 0:
    return 0

  for i in range(2, n//2):
    if n % i == 0:
      return 0

  return 1


def getPrime(n):
  if n % 2 == 0:
    n = n + 1

  while not checkPrime(n):
    n += 2

  return n


def hashFunction(key):
  capacity = getPrime(10)
  return key % capacity


def insertData(key, data):
  index = hashFunction(key)
  hashTable[index] = [key, data]

def removeData(key):
  index = hashFunction(key)
  hashTable[index] = 0

insertData(123, "apple")
insertData(432, "mango")
insertData(213, "banana")
insertData(654, "guava")

print(hashTable)

removeData(123)

print(hashTable)

Java

// Java program to demonstrate working of HashTable 

import java.util.*; 

class HashTable { 
 public static void main(String args[]) 
 {
 Hashtable<Integer, Integer> 
  ht = new Hashtable<Integer, Integer>(); 
 
 ht.put(123, 432); 
 ht.put(12, 2345);
 ht.put(15, 5643); 
 ht.put(3, 321);

 ht.remove(12);

 System.out.println(ht); 
 } 
} 

C

// Implementing hash table in C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct set
{
 int key;
 int data;
};
struct set *array;
int capacity = 10;
int size = 0;

int hashFunction(int key)
{
 return (key % capacity);
}
int checkPrime(int n)
{
 int i;
 if (n == 1 || n == 0)
 {
 return 0;
 }
 for (i = 2; i < n / 2; i++)
 {
 if (n % i == 0)
 {
  return 0;
 }
 }
 return 1;
}
int getPrime(int n)
{
 if (n % 2 == 0)
 {
 n++;
 }
 while (!checkPrime(n))
 {
 n += 2;
 }
 return n;
}
void init_array()
{
 capacity = getPrime(capacity);
 array = (struct set *)malloc(capacity * sizeof(struct set));
 for (int i = 0; i < capacity; i++)
 {
 array[i].key = 0;
 array[i].data = 0;
 }
}

void insert(int key, int data)
{
 int index = hashFunction(key);
 if (array[index].data == 0)
 {
 array[index].key = key;
 array[index].data = data;
 size++;
 printf("\n Key (%d) has been inserted \n", key);
 }
 else if (array[index].key == key)
 {
 array[index].data = data;
 }
 else
 {
 printf("\n Collision occured \n");
 }
}

void remove_element(int key)
{
 int index = hashFunction(key);
 if (array[index].data == 0)
 {
 printf("\n This key does not exist \n");
 }
 else
 {
 array[index].key = 0;
 array[index].data = 0;
 size--;
 printf("\n Key (%d) has been removed \n", key);
 }
}
void display()
{
 int i;
 for (i = 0; i < capacity; i++)
 {
 if (array[i].data == 0)
 {
  printf("\n array[%d]: / ", i);
 }
 else
 {
  printf("\n key: %d array[%d]: %d \t", array[i].key, i, array[i].data);
 }
 }
}

int size_of_hashtable()
{
 return size;
}

int main()
{
 int choice, key, data, n;
 int c = 0;
 init_array();

 do
 {
 printf("1.Insert item in the Hash Table"
   "\n2.Remove item from the Hash Table"
   "\n3.Check the size of Hash Table"
   "\n4.Display a Hash Table"
   "\n\n Please enter your choice: ");

 scanf("%d", &choice);
 switch (choice)
 {
 case 1:

  printf("Enter key -:\t");
  scanf("%d", &key);
  printf("Enter data -:\t");
  scanf("%d", &data);
  insert(key, data);

  break;

 case 2:

  printf("Enter the key to delete-:");
  scanf("%d", &key);
  remove_element(key);

  break;

 case 3:

  n = size_of_hashtable();
  printf("Size of Hash Table is-:%d\n", n);

  break;

 case 4:

  display();

  break;

 default:

  printf("Invalid Input\n");
 }

 printf("\nDo you want to continue (press 1 for yes): ");
 scanf("%d", &c);

 } while (c == 1);
}

C++

// Implementing hash table in C++

#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

class HashTable
{
 int capacity;
 list<int> *table;

public:
 HashTable(int V);
 void insertItem(int key, int data);
 void deleteItem(int key);

 int checkPrime(int n)
 {
 int i;
 if (n == 1 || n == 0)
 {
  return 0;
 }
 for (i = 2; i < n / 2; i++)
 {
  if (n % i == 0)
  {
  return 0;
  }
 }
 return 1;
 }
 int getPrime(int n)
 {
 if (n % 2 == 0)
 {
  n++;
 }
 while (!checkPrime(n))
 {
  n += 2;
 }
 return n;
 }

 int hashFunction(int key)
 {
 return (key % capacity);
 }
 void displayHash();
};
HashTable::HashTable(int c)
{
 int size = getPrime(c);
 this->capacity = size;
 table = new list<int>[capacity];
}
void HashTable::insertItem(int key, int data)
{
 int index = hashFunction(key);
 table[index].push_back(data);
}

void HashTable::deleteItem(int key)
{
 int index = hashFunction(key);

 list<int>::iterator i;
 for (i = table[index].begin();
  i != table[index].end(); i++)
 {
 if (*i == key)
  break;
 }

 if (i != table[index].end())
 table[index].erase(i);
}

void HashTable::displayHash()
{
 for (int i = 0; i < capacity; i++)
 {
 cout << "table[" << i << "]";
 for (auto x : table[i])
  cout << " --> " << x;
 cout << endl;
 }
}

int main()
{
 int key[] = {231, 321, 212, 321, 433, 262};
 int data[] = {123, 432, 523, 43, 423, 111};
 int size = sizeof(key) / sizeof(key[0]);

 HashTable h(size);

 for (int i = 0; i < size; i++)
 h.insertItem(key[i], data[i]);

 h.deleteItem(12);
 h.displayHash();
}

کاربردهای جدول هش

جداول هش در جاهایی پیاده‌سازی می‌شوند که:

مزایا و معایب جدول هش

بزرگ‌ترین مزیت استفاده از جدول هش، جستجوی سریع در مقادیر زیاد داده است. با این حال، این امر معماران پایگاه داده را با چالش مواجه می‌کند که باید اندازه موردنیاز را از قبل تخمین بزنند تا خطر تصادم کم باشد. بسیاری از انواع داده‌ها را می‌توان در جداول هش استفاده کرد تا زمانی که بتوان مقادیر هش را از آنها محاسبه کرد. از معایب جداول هش می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که پایگاه داده‌ها در صورت مواجهه با تعداد زیادی تصادم، می‌توانند تخریب شوند. احتمال وقوع تصادم با افزایش مقدار داده‌ها، افزایش می‌یابد. تعداد زیادی از توابع هش، توانایی انتقال به مجموعه داده‌های بعدی یا قبلی را ندارند.

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی جدول Hash پرداختیم. از معرفی این ساختمان داده شروع کردیم و سپس تصادم و انواع روش‌های آن‌را بررسی کردیم و همچنین نحوه پیاده‌سازی این ساختمان داده در زبان‌های برنامه نویسی مختلف را دیدیم و در نهایت به کاربردهای آن اشاره کردیم.

تفاوت Hash Map و Hash Table چیست؟

Hash Map اجازه یک کلید تهی و چندین مقدار تهی را می‌دهد، در حالی که Hash Table هیچ کلید یا مقدار تهی را مجاز نمی‌کند. در صورتی که نیازی به همگام‌سازی رشته نباشد، Hash Map به طور کلی بر Hash Table ترجیح داده می‌شود.

آیا دیکشنری پایتون یک جدول هش است؟

دیکشنری‌ها در پایتون با استفاده از جداول هش پیاده‌سازی می‌شوند. دیکشنری، آرایه‌ای است که شاخص‌های آن با استفاده از تابع هش روی کلیدها به دست می‌آید.

کاربرد روزمره جدول هش چیست؟

جداول هش به ما امکان می‌دهند چیزهایی مانند دفترچه تلفن یا فرهنگ لغت را پیاده‌سازی کنیم. در آنها، ما ارتباط بین یک مقدار (مانند تعریف فرهنگ لغت کلمه "لامپ") و کلید آن (خود کلمه "لامپ") را ذخیره می‌کنیم. می‌توانیم از جدول‌های هش برای ذخیره، بازیابی و حذف داده‌ها به طور منحصربه‌فرد بر اساس کلید منحصربه‌فرد آنها استفاده کنیم.

امتیازدهی5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00 امتیاز (1 امتیاز)
اشتراک
بارگذاری نظرات
تلگرام اینستاگرام تماس با پشتیبانی: 09378555200 تماس با پشتیبانی: 09378555200